Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Pozvánka na seminár TAIEX – Verejné obstarávanie
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 07.11.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému Verejné obstarávanie.

Pripomienkové konanie - Návrh nariadenia vlády SR o označovaní cien výrobkov
(Elena Najšelová, Informácie, 31.10.2006)
Ministerstvo hospodárstva SR predkladá na pripomienkové konanie Návrh nariadenia vlády SR o označovaní cien výrobkov. Návrh upravuje označovanie predajnej ceny za mernú jednotku výrobkov. Účelom návrhu je zlepšiť informovanie spotrebiteľa a zjednodušiť porovnávanie cien. Svoje názory a pripomienky k tomuto návrhu je možné zaslať najneskôr do 10. 11. 2006 na adresu marketing@szvd.sk, enajselova@szvd.sk. Uvedené nariadenie má nadobudnúť platnosť 1. júla 2007.
Znenie návrhu je uvedené na stránke www.mhsr.sk /Pripomienkové konanie.

Výzva na predkladanie žiadostí - Rozvoj malého a stredného podnikania
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 23.10.2006)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo dňa 5. 10. 2006 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2, pre opatrenie Rozvoj malého a stredného podnikania.

Pozvánka na ekonomické fórum – Obchodovanie s Rumunskom
(Elena Najšelová, Informácie, 23.10.2006)
Veľvyslanectvo Rumunska v Slovenskej republike v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK pripravili ekonomické fórum, ktoré sa uskutoční dňa 15. 11. 2006 v Bratislave, na Jašíkovej ul. 2, v budove Kerametalu.

Fond družstevnej svojpomoci SZVD - stav
(Pavol Kvasnica, Informácie, 18.10.2006)
FDS SZVD je výrazom družstevnej solidarity a jeho účelom je poskytovať pomoc a finančnú podporu členom a zamestnancom členských družstiev a zväzu v neočakávaných životných situáciách a to formou nenávratného príspevku v zmysle podmienok hospodárenia, schválených VZ SZVD.

Misia gréckych podnikateľov na Slovensku
(Elena Najšelová, Informácie, 16.10.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s VÚC Trenčín a Banská Bystrica, Obchodným oddelením v Aténach, SARIO-m a Ministerstvom hospodárstva SR organizujú misiu gréckych podnikateľov na Slovensku.

COOPEXPO 2006 - prezentácia družstevníctva
(Daniel Piatnica, Výstavy, 04.10.2006)
Vo výstavnom areáli AGROKOMPLEX – výstavníctvo Nitra v dňoch 17. – 21. augusta 2006 v pavilóne M3 sa uskutočnil 13. ročník medzinárodnej družstevnej výstavy spotrebného tovaru COOPEXPO 2006 s nasledovným zhodnotením:

Pozvánka na Vianočné trhy
(Elena Najšelová, Informácie, 27.09.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje tradičné VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa budú konať dňa 7. 12. 2006 v Bratislave na Mliekarenskej ul. č. 10, v zasadačke SZVD na 6. poschodí.
Touto cestou pozývame všetky výrobné družstvá, ktoré môžu ponúknuť zo svojho širokého sortimentu tovar na predaj, ktorý je vhodný ako vianočný darček alebo na vytvorenie sviatočnej atmosféry.
Kontaktná osoba: E. Najšelová, enajselova@szvd.sk, tel. 02/58 241 221, fax 02/53 412 395

Veľtrh EUROTOOL 2006 v Krakove
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 22.09.2006)
V dňoch 4. – 6. 10. 2006 sa uskutoční 11. medzinárodný veľtrh obrábacích strojov, nástrojov a zariadení pre obrábacie technológie na výstavisku „Trhy v Krakove“. Viac informácii môžete získať na www.targi.krakow.pl. Nahlásiť sa môžete na biuro@targi.krakow.pl.

SARIO – informačné centrum
(Daniel Piatnica, Informácie, 19.09.2006)
Sekcia zahraničného obchodu SARIO sprevádzkovala Sario informačné centrum SIC, kde sa nachádzajú ponuky zo zahraničia, ktoré by mohli byť zaujímavé pre výrobné družstvá.

Z Predstavenstva SZVD
(Jozef Jurkovič, Informácie, 18.09.2006)
Dňa 7. septembra 2006 sa uskutočnilo 3. zasadnutie Predstavenstva SZVD.

Prezentácia správy Skupiny Svetovej banky zaoberajúcou sa investíciami do súkromného sektora
(Daniel Piatnica, Informácie, 13.09.2006)
RÚZ v spolupráci so zastúpením Svetovej banky na Slovensku organizuje dňa 19. septembra 2006 o 14:00 v hoteli Radisson SAS Carlton v Bratislave prezentáciu správy Doing Business 2007, ktorá je v poradí už štvrtou zo série výročných publikácii sponzorovaných Svetovou bankou a Medzinárodnou finančnou korporáciou, organizáciou, ktorá sa v rámci Skupiny Svetovej banky zaoberá práve investíciami do súkromného sektora.

Návšteva medzinárodného odborného veľtrhu pre priemyselnú údržbu
(Elena Najšelová, Výstavy, 13.09.2006)
V dňoch 17. – 19. 10. sa uskutoční v Mníchove 2. medzinárodný odborný veľtrh pre priemyselnú údržbu. Veľtrh je určený pre manažérov a majstrov výroby, vedúcich výrobných prevádzok, vedúcich pracovníkov technických oddelení predovšetkým zo strojárenského, automobilového, tlačiarenského, chemického priemyslu a potravinárskeho priemyslu.

MÓDA PRAHA – jesenná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 13.09.2006)
V dňoch 13. – 15. 9. 2006 sa bude konať na Výstavisku Holešovice 6. medzinárodný veľtrh módy MÓDA PRAHA . V Priemyselnom Paláci sa budú prezentovať v spoločnej expozícii Svazu českých a moravských výrobních družstev české textilné a odevné výrobné družstvá. Odborný sprievodný program veľtrhu budú tvoriť módne prehliadky a predstavenie módnych trendov a zaujímavostí pre sezónu jar – leto 2007.
Kontakt: www.scmvd.cz, www.incheba.cz

TRENČÍN MESTO MÓDY – jesenná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 13.09.2006)
Na výstavisku v Trenčíne sa v dňoch 12. – 14. 9. 2006 uskutoční 39. ročník medzinárodného veľtrhu módy a odievania TRENČÍN MESTO MÓDY. Súčasťou sprievodného programu budú okrem módnych prehliadok aj odborné semináre venované najnovším módnym trendom, Národnému strategickému referenčnému rámcu na roky 2007 – 2013 a téme slovenského a českého textilného priemyslu a obchodu vo svetle dovozov z Ázie.
Podrobnejšie informácie: www.tmm.sk

Stredoeurópska konferencia o investovaní a Seminár o investovaní na Slovensku
(Elena Najšelová, Informácie, 06.09.2006)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO organizuje medzinárodnú konferenciu pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky p. Ľubomíra Jahnátka. Konferencia sa bude konať v hoteli Radisson SAS Carlton v Bratislave dňa 25. 9. 2006.

Stretnutie s obchodnými radcami 21. 9. 2006
(Elena Najšelová, Informácie, 06.09.2006)
Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravili pracovné stretnutie so slovenskými obchodnými radcami akreditovanými v zahraničí. Účastnícke firmy budú mať príležitosť nadviazať osobný kontakt s obchodnými radcami z vybraných teritórií, ktoré sú predmetom ich podnikateľských zámerov.

Výzva na predkladanie projektov na technológie pre súkromných podnikateľov
(Daniel Piatnica, Podpora podnikania, 06.09.2006)
Dňa 16. 8. 2006 bola Národnou agentúrou pre podporu malého a stredného podnikania zverejnená výzva na predkladanie žiadostí pre získanie nenávratného finančného príspevku zo schémy podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis).v rámci Sektorového operačného programu priemysel a služby; Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu; Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb;

Možnosť prezentácie na všeobecnom medzinárodnom veľtrhu v ZAGREBE
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.09.2006)
V dňoch 19. – 24. 9. 2006 sa bude konať v chorvátskom meste Zagreb 82. ročník všeobecného medzinárodného veľtrhu „ZAGREB INTERNATIONAL AUTUMN FAIR“ pod hlavičkou oficiálnej účasti SR a ponúka možnosť prezentácie formou katalógov, prospektov a iných propagačných materiálov za účastnícky poplatok 5 000 Sk.
Kontakt: Bratislavská regionálna komora SOPK – odbor medzinárodnej spolupráce, pani D. Jazudeková, 02/48291 534, jazudekova@sopk.sk.
Organizátor oficiálnej účasti SR:
CMB Creativ, Ing. P. Dargaj, 02/659 56 024, pdargaj@stonline.sk, www.zv.hr/jesen

Možnosť prezentácie na veľtrhu v Taliansku
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.09.2006)
Pracovisko Ministerstva hospodárstva SR v Ríme organizuje v dňoch 9. – 12. 9. 2006 účasť Slovenskej republiky na 70. ročníku medzinárodného všeobecného veľtrhu Fiera del Levante v talianskom prístave Bari.

Účasť na Medzinárodnej výstave družstevníctva v Českých Budějoviciach
(Daniel Piatnica, Výstavy, 04.09.2006)
V dňoch 24. – 29. 8. 2006 sa uskutočnil na výstavisku v Českých Budějoviciach prvý ročník Medzinárodnej družstevnej výstavy v Českej republike. Táto výstava podobne ako Coopexpo súbežne prebieha už s tradičnou najnavštevovanejšou a najstaršou českou poľnohospodárskou výstavou - Země živitelka.

Odborné školenie účtovníkov členských VD k Aktuálnym problémom účtovníckej praxe
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 17.08.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje v dňoch 27. - 28. 9. 2006 školenie účtovníkov VD k Aktuálnym problémom účtovníckej praxe.

Pozvánka na módnu prehliadku textilných a odevných výrobných družstiev
(Elena Najšelová, Informácie, 15.08.2006)
V rámci sprievodného programu 13. Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2006 sa budú konať na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre módne prehliadky textilných a odevných družstiev. Svoje najnovšie kolekcie predstavia na prehliadkovom móle v pavilóne M3 výrobné družstvá: ATAK Prešov, FATIA Trenčín, LAVANYA Rohožník, ODETA Michalovce, VELIX Bratislava, VZOR Zvolen, VZORODEV Prešov a VZORODEV Spišské Podhradie v prezentačných blokoch podľa pozvánky.

Ponuka rekreačných zariadení členských družstiev zväzu
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 24.07.2006)
Na podnet predsedov K VSOČZ – dôverníkov VSOČZ členských družstiev zväzu budeme zverejňovať informácie o voľných kapacitách rekreačných zariadení výrobných družstiev v časopise Výrobné družstevníctvo a internetovej stránke SZVD.

IX. ročník družstevného turnaja v malom futbale
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 24.07.2006)
V dňoch 17. – 23. 8. 2006 sa v Nitre uskutoční medzinárodná družstevná výstava COOPEXPO, ktorá sa koná ako súčasť výstavy AGROKOMPLEX 2006. Rada VSOČZ od roku 1998 v rámci sprievodných akcií tejto výstavy organizuje turnaj výrobných družstiev v malom futbale o putovný pohár predsedu SZVD.

Online úschovny – vyzkoušejte alternativy k e-mailům s přílohou
(administrator, Informácie, 14.07.2006)
Potřebujete na internetu „odložit“ soubor, nebo jej poslat kamarádovi? V tom případě využijte služeb online úschoven. Můžete v nich skladovat soubory jakéhokoli typu. Nabídka služeb se u různých úschoven liší. Vybrali jsme ty nejznámější a přinášíme jejich stručný přehled.

Z Predstavenstva SZVD
(Jozef Jurkovič, Informácie, 07.07.2006)
Dňa 29. júna 2006 sa uskutočnilo 2. zasadanie Predstavenstva SZVD.

Z Predstavenstva SZVD
(Jozef Jurkovič, Informácie, 14.06.2006)
Dňa 1. júna sa uskutočnilo riadne 35. zasadanie Predstavenstva SZVD, ktoré najväčšiu pozornosť venovalo obsahovej a organizačnej príprave 18. zasadania Valného zhromaždenia SZVD. Schválilo správu Predstavenstva SZVD, ktorú na valnom zhromaždení ústne predniesol predseda SZVD Ing. Daniel Pavel, zaoberalo sa návrhmi na pracovné komisie a skupiny, ako aj ďalšími organizačnými otázkami.

Program Inteligentná energia – Európa 2006, podpora projektov
(Elena Najšelová, Informácie, 08.06.2006)
Ministerstvo hospodárstva SR organizuje dňa 16. júna 2006 Národný informačný deň ku komunitárnemu programu Európskej komisie Inteligentná energia – Európa 2006 za účasti zástupcu Európskej komisie Intelligent Energy Executive Agency (IEEA).

Ročné zúčtovanie poistného - tlačivá
(administrator, Informácie, 02.06.2006)
Tlačivá na ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2005 si môžete spolu s potrebným programom stiahnuť zo sieťového disku R, zložka RZP.

INTERMODA a LEDER MODE 2006 – jesenná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 25.05.2006)
V dňoch 5. – 7. 9. 2006 sa uskutočnia v Bratislave vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA súbežne 6. Medzinárodná výstava módy INTERMODA BRATISLAVA a 2. Medzinárodný veľtrh obuvi a koženého tovaru LEDER MODE SLOVAKIA.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 25.05.2006)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 72. celoslovenské júnové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru. Na kontraktoch sa denne zúčastňuje približne 250 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Kalendár SZVD na rok 2007
(Daniel Piatnica, Informácie, 23.05.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev v spolupráci s vydavateľským družstvom Elenprint v Bratislave chce v rámci svojej prezentácie a prezentácie družstiev vydať stolový kalendár na rok 2007 s obrázkami o výrobkoch a činnostiach družstiev.

Príručky pre Mozilla Firefox a Mozilla Thunderbird
(administrator, Informácie, 19.05.2006)
Pre lepšie využívanie možností produktov Mozilla si môžete stiahnuť české príručky k Mozilla Firefox a Mozilla Thunderbird.
PDF dokumenty od spoločnosti FOXINUS Solutions s.r.o. je povolené kopírovať, šíriť alebo upravovať za podmienok GNU Free Documentation License, Version 1.2, (neoficiálne česky).

COOPEXPO 2006 - pozvánka a základné informácie pre účasť družstiev na výstave
(Daniel Piatnica, Výstavy, 19.05.2006)
V dňoch 17. – 22. 8. 2006 sa bude konať 13. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2006 na ktorú Vás pozývame. Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3.

Výzva na predkladanie projektov v rámci SOP Priemysel a služby
(Elena Najšelová, Informácie, 17.05.2006)
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SARIO vyhlásilo dňa 16. mája výzvu na predkladanie projektov v rámci SOP Priemysel a služby, zameraných na rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR:

Pozvánka na seminár TAIEX – Ochrana spotrebiteľa
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 17.05.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému: Ochrana spotrebiteľa.

X. ročník celoslovenského turnaja v kolkoch
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 12.05.2006)
Rada VSOČZ SZVD a Slovenský zväz výrobných družstiev organizujú 18. mája 2006 už X. ročník celoslovenského turnaja v kolkoch.

Upozornenie na zmenu termínu seminára o obchodno-hospodárskom prostredí Srbska a Čiernej Hory
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 12.05.2006)
Veľvyslanectvo Srbska a Čiernej Hory v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO pripravili seminár o obchodno-hospodárskom prostredí Srbska a Čiernej Hory. Seminár sa uskutoční dňa 1. júna 2006 v čase od 10:00 – 15:00 h v budove Ministerstva hospodárstva SR, v Bratislave na Mierovej ul. č. 19, v zasadačke číslo 20. Pôvodný termín 18. 5. 2006 bol z organizačných dôvodov zrušený.
Kontakt: www.sario.sk, www.mhsr.sk.

Medzinárodný družstevný veľtrh v Poľsku
(Elena Najšelová, Výstavy, 10.05.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev, tak ako každoročne v Kielcach, bude organizovať spoločnú účasť družstiev na 11. Medzinárodnom družstevnom veľtrhu v Poľsku, konajúceho sa pod záštitou poľského Ministerstva hospodárstva, ktorý sa po prvýkrát uskutoční v centre Varšavy, v Paláci kultúry a vedy, v dňoch 8. – 9. júla 2006 a bude spojený s priamym predajom prezentovaných výrobkov.

Informácie a kontakt na české výrobné družstvá
(Daniel Piatnica, Informácie, 09.05.2006)
Vychádzajúc z požiadavky predsedov výrobných družstiev vznesenej na posledných poradách uverejňujeme kontakt na české výrobné družstvá:

- prostredníctvom web-stránky SZVD odklikom cez partnerské organizácie
- priamo na web-stránku SČMVD Praha www.scmvd.cz

Úhrada členského príspevku za rok 2006
(Margita Pukáčová, Informácie, 09.05.2006)
K 30. 4. 2006 uhradili členský príspevok za rok 2006 tieto výrobné družstvá:

Úhrada príspevku do Fondu družstevnej svojpomoci (FDS) za rok 2006
(Margita Pukáčová, Informácie, 05.05.2006)
K 30. 4. 2006 uhradili príspevok do FDS za rok 2006 tieto výrobné družstvá:

Pozvánka na seminár o obchodno-hospodárskom prostredí Srbska a Čiernej Hory
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 02.05.2006)
Veľvyslanectvo Srbska a Čiernej Hory v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO pripravili seminár o obchodno-hospodárskom prostredí Srbska a Čiernej Hory. Seminár sa uskutoční dňa 18. mája 2006 v čase od 10:00 – 15:00 h v budove Ministerstva hospodárstva SR, v Bratislave na Mierovej ul. č. 19, v zasadačke číslo 20.

Pozvánka na seminár TAIEX – Obchodné značky a dizajn
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 26.04.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu technických informácií TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému: Obchodné značky a dizajn - Ochrana práv duševného vlastníctva v rámci EÚ.

SNEM RÚZ SR
(Mária Repáňová, Informácie, 24.04.2006)
Za prítomnosti predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a ďalších ministrov vlády I. Mikloša, L. Gyurovszkého a J. Malchárka uskutočnil sa 21. apríla 2006 v Bratislave Snem Republikovej únie zamestnávateľov SR. Zhodnotil činnosť únie za uplynulé obdobie, schválil plán činnosti na rok 2006, úpravu stanov a zaoberal sa aj aktuálnymi ekonomickými otázkami. Súčasťou tohto snemu boli voľby členov Prezídia a Dozornej rady Republikovej únie zamestnávateľov SR. Za člena Prezídia únie bol zvolený aj Ing. Daniel Pavel, predseda Slovenského zväzu výrobných družstiev.

Valné zhromaždenie DÚ SR
(Mária Repáňová, Informácie, 24.04.2006)
V súlade s č. 1, bod 1 Stanov Družstevnej únie Slovenskej republiky (DÚ SR) uskutočnilo sa dňa 20. apríla 2006 v Bratislave XV. Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR.

Z predstavenstva SZVD
(Jozef Jurkovič, Informácie, 21.04.2006)
Dňa 19. apríla 2006 sa uskutočnilo rokovanie 34. zasadania Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev vo výrobnom družstve POKROK v Žiline.

Účasť družstiev na CONECU
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 13.04.2006)
V dňoch 4. – 8. apríla 2006 uskutočnil sa v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave v poradí už 27. medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO RACIOENERGIA CLIMATHERM. SZVD Bratislava v spolupráci so Stavebným cechom zorganizoval účasť výrobných družstiev v spoločnom stánku, ktorý bol umiestnený v hale A2.

Daňový systém a zakladanie spoločností v Rakúsku
(Renáta Kotúčová, Informácie, 12.04.2006)
NARMSP pozýva na odborný seminár na tému „Daňový systém a zakladanie spoločností v Rakúsku“. Účasť je zdarma. Tlmočenie je zabezpečené.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server