Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 2.2.OPBK
Vydané 23. 01. 2012 (516 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, Kód výzvy: OPBK/2012/2.2/08. Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika, Opatrenie č. 2.2 Informatizácia spoločnosti, Dátum vyhlásenia výzvy: 20. januára 2012, Dátum ukončenia výzvy: 26. apríla 2012

Cieľom opatrenia 2.2 je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií. Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu sú mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Oprávnené miesto realizácie projektu je uvedené v kapitole 1.2.2.4 Oprávnené územie Programového manuálu OPBK a v častiach E. bod 6 a J. body 15, 16 Schémy de minimis. Bližšie informácie : http://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=38&page=1


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Počet komentárov: 374 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.opbk.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server