Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Príjemná atmosféra, pekné výrobky, spoločné stretnutia, sprievodný program - aj takéto bolo tohtoročné C O O P E X P O 2010
Vydané 10. 09. 2010 (1835 x čítané) | Rubrika - Výstavy

V dňoch 19. 8. - 22. 8. 2010 sa otvorili brány nitrianskeho výstaviska, aby privítali návštevníkov 37. medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2010, ktorých počet presiahol 70 tisíc.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu bola 17. medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO 2010, situovaná v pavilóne M3, ktorá sa tešila veľkej pozornosti odbornej aj laickej verejnosti. Hlavným organizátorom bol COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci so Zväzom poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR pod záštitou Družstevnej únie SR. Na výstave sa prezentoval aj Svaz českých a moravských výrobních družstev.Na ploche 431m2 sa predstavili družstevní vystavovatelia zo Slovenska v dvoch spoločných expozíciách a samostaných stánkoch. Prvou zo spoločných expozícií bola Spoločná expozícia CPS, kde sa prezentovalo 23 členských družstiev svojimi výrobkami vo výstavných vitrínach, druhou bola expozícia Stavebného cechu, zastúpená šiestimi členskými družstvami. V 13-tich samostatných predajných a výstavných stánkoch ponúkali výrobky a prezentovali svoju činnosť členské družstvá: Odeta Michalovce, Otto Mont Nová Baňa, Slovenská ľudová majolika Modra, Šamotka Hrnčiarske Zálužany, KNK Ľubietová, Fatia Trenčín, Vzor Zvolen, Vzorodev Topoľčany, Atak Prešov, Kovotvar Kúty, Novochema Levice, Pokrok Žilina a Remesleservis Nitra. Súkromné stredné odborné školy z Popradu a z Bardejova priblížili svoju činnosť v predajnom stánku, ale najmä na pódiu, kde prebiehal sprievodný program počas konania celej výstavy.

Fotogaléria

Stretnutie AUTOJAS Nitra

V predvečer výstavy, dňa 18. augusta, sa stretli zástupcovia zväzov VD zo Slovenska, Českej republiky a Poľska a predsedovia niektorých výrobných družstiev z uvedených krajín v hoteli Autojas na neformálnom stretnutí, cieľom ktorého bolo vymeniť si aktuálne informácie o situácii v jednotlivých družstevných systémoch a prerokovať možnosti konkrétnejšej spolupráce nielen na úrovni zastrešujúcich organizácií, ale aj na úrovni jednotlivých družstiev. Predsedovia zväzov zhodne konštatovali zhoršenie niektorých ukazovateľov výkonnosti v družstvách, čo bolo zapríčinené nielen celosvetovou hospodárskou krízou, ale aj nadmerným dovozom lacného tovaru z Ázie.

Spoločné posedenie prebiehalo v duchu konštruktívnej výmeny názorov na oživenie činnosti výrobných družstiev a vytvárania podmienok pre obchodnú spoluprácu medzi družstvami v zainteresovaných krajinách. Prinieslo aj konkrétne návrhy na rozvoj spolupráce v ďalšom období, ktoré vyústia do spoločných stretnutí na úrovni jednotlivých družstiev alebo komodít podnikania.

Účastníci stretnutia ocenili príjemnú atmosféru v hoteli Autojas, ku ktorej prispel aj sprievodný program - ochutnávka vín.

Fotogaléria

Otvorenie výstavy

V deň otvorenia veľtrhu Agrokomplex, ktorý symbolickým kosením lánu poľa otvoril minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, Zsolt Simon, navštívil spolu s vládnou delegáciou aj náš družstevný pavilón, kde ich privítala predsedníčka CPS, Ing. Iveta Chmelová spolu s predsedom Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností, Ing. Milanom Mišánikom. Po krátkom príhovore a malom občerstvení pokračovala vládna delegácia v prehliadke pavilónu. Členovia delegácie sa so záujmom oboznámili s expozíciami a prezreli si výrobný sortiment družstevníkov.

Tento ročník výstavy COOPEXPO bol pripravený s množstvom sprievodných podujatí, čo ocenili nielen vystavovatelia, návštevníci, ale aj vedenie štátneho podniku AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO Nitra.

V dopoludňajších hodinách sa v priestoroch expozície Stavebného cechu stretli zástupcovia členských družstiev cechu spolu so zástupcami Stavebních a kamenických družstev z Čiech na priateľskom posedení.

Fotogaléria

Stretnutie predsedov

Kroky predsedov a riaditeľov SSOŠ smerovali do pavilónu C, kde sa konalo spoločné stretnutie predsedov výrobných družstiev s funkcionármi CPS a predstaviteľmi poľských a českých výrobných družstiev. Stretnutia sa zúčastnil aj podpredseda predstavenstva DÚ SR a predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností, Ing. Milan Mišánik a delegácia zástupcov poľských výrobných a spotrebných družstiev, ktorú viedol predseda Poľského kontrolného zväzu výrobných družstiev, p. Janusz Paszkowski.

Stretnutie otvorila predsedníčka CPS, Ing. Iveta Chmelová. Okrem prítomných predsedov členských družstiev privítala pozvaných hostí. Poďakovala všetkým vystavovateľom za vzornú reprezentáciu výrobného družstevníctva na výstave i napriek ťažkej dobe, v ktorej práve žijeme. Osobitne vyzdvihla prácu dvoch významných predstaviteľov výrobného družstevníctva a poďakovala:

Ing. Jánovi Bálintovi, riaditeľovi SSOŠ v Poprade - za jeho dvadsaťročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa školy pri príležitosti jeho odchodu do starobného dôchodku

Dpt. Celestínovi Hadidomovi, bývalému predsedovi VD Kovotvar Kúty - pri príležitosti významného životného jubilea, 70-tych narodenín.

Po úvodnej časti prišlo na rad vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie expozície výstavy COOPEXPO 2010.

Cenu DRUŽSTEVNEJ ÚNIE SR, š.p. AGROKOMPLEX – VÝSTAVNÍCTVO Nitra a združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO za samostatné expozície, ktorú odovzdal počas slávnostného večera v kaštieli Malanta podpredseda predstavenstva DÚ SR, Ing. Milan Mišánik, získali :

  1. miesto – VD POKROK ŽILINA

  2. miesto - OTTO MONT Nová Baňa

  3. miesto - CLIMEKO VD PETROVANY

Fotogaléria


COOP PRODUKT SLOVENSKO sa rozhodol pokračovať v tradícii oceňovaní expozícií členských výrobných družstiev a už po druhýkrát udelil ceny v troch kategóriách:

  1. Cena za TOP výrobok roku 2010 - VD POKROK Žilina za sporák SAMKO

  2. Cena za najlepšiu samostatnú expozíciu - Spoločná expozícia Stavebného cechu

  3. Cena za najpútavejšiu prezentáciu VD v spoločnej expozícií - VD ĎUMBIER Liptovský Mikuláš.


Na stretnutí krátkym príhovorom pozdravil prítomných aj podpredseda Predstavenstva DÚ SR, Ing. Milan Mišánik a predseda Poľského kontrolného zväzu výrobných družstiev, p. Janusz Paszkowski.


Po krátkom občerstvení stretnutie pokračovalo neformálnymi diskusiami so zástupcami českých a poľských výrobných a spotrebných družstiev.

Fotogaléria

Seminár „Sociálne družstvá“

Popoludnie bolo vyhradené semináru na tému „Sociálne družstvá“, na ktorom sa zúčastnili predsedovia zväzov výrobných družstiev zo Slovenska, Česka a Poľskej republiky, predsedovia členských družstiev z týchto krajín a tiež na naše pozvanie aj zástupcovia Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím.

Prvým rečníkom bol p. Janusz Paszkowski, predseda Poľského kontrolného zväzu VD. Vo svojej prezentácii sa zameral na charakteristiku právnej úpravy sociálnych družstiev v Poľsku (zákon o sociálnych družstvách z roku 2006), spomenul ekonomicko – spoločenské dôvody, ktoré viedli k vzniku tejto družstevnej formy a v krátkosti uviedol aj možnosti jej financovania.

So skúsenosťami z oblasti sociálneho podnikania v Českej republike prítomných oboznámil Ing. Karel Rychtář, riaditeľ odboru výrobných družstiev invalidov v SČMVD. Českí kolegovia nadobudli konkrétne skúsenosti najmä z projektovej činnosti, ktorá bola zameraná na podporovanie vzniku a rozvoja sociálnych družstiev a na šírenie osvety v sociálnom podnikaní.

V diskusii sa so svojimi poznatkami s ostatnými účastníkmi podelili predsedovia členských družstiev, ako aj členovia Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím.

Diskusia účastníkov, praktické informácie a poznatky z oboch krajín môžu byť inšpiratívne pre všetkých, ktorých otázka poskytovania sociálnych služieb alebo podnikania v sociálnej oblasti oslovila.

Fotogaléria

České a moravské výrobné družstvá

Pokračovaním tradície bola účasť družstiev z Českej republiky, ktoré pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních družstiev prezentovali svoje výrobky - Detecha Nové Město nad Metují, Vřídlo Karlovy Vary, Sociální družstvo Podané ruce Zubří, Tvar Pardubice, KDS Sedlčany, Jihokov České Budějovice, Čoko Klasik Česká Třebová, Důbrava Valašské Klobouky

Záujem návštevníkov o výrobky českých a moravských VD bol aj v tomto roku veľký, najmä o ponuku VD Tvar Pardubice, ktoré predávalo výrobky pre kuchyňu a domácnosť. Rušno bolo taktiež v stánku VD Vřídlo Karlovy Vary, ktoré ponúkalo karlovarskú liečivú kozmetiku. Ženy všetkých vekových kategórií neobišli stánky sociálneho družstva Podané ruce Zubří, ktoré ponúkalo sklenené pilníky na nechty ako aj pekné dekorácie zo skla a výrobného družstva DETECHA Nové Město nad Metuji s ponukou kozmetických výrobkov.

Fotogaléria

Prezentácia členských družstiev CPS a Súkromných stredných odborných škôl

Slovenské výrobné družstvá združené v COOP PRODUKT SLOVENSKO ponúkali aj tento rok návštevníkom pestrú paletu výrobkov a činností. Ich prezentácia bola na veľmi slušnej úrovni.

Spoločná expozícia CPS

V široko zastúpenej spoločnej expozícii výrobných družstiev sa prezentovalo 23 výrobných družstiev na ploche 112m2. Družstvá vystavovali svoje výrobky vo výstavných vitrínach. Už tradične sa so svojimi výrobkami predstavili družstvá Tatrachema Trnava, Remesloslužba Košice, Vzor Zvolen, Tex-print Gajary, Elektro Ľudib Báhoň, K-plast N. Baňa, Kovex P. Štvrtok, Koplast Horná Štubňa, Okrasa Čadca, Nitratex Svinná, Novid Nováky, ATV Strážske, Climeko Petrovany, Velix Bratislava, Lubonas Hlohovec, Združena Spišská Nová Ves, Atak Prešov, Vzorodev Prešov, Fatia Trenčín, Služba Nitra, Ďumbier Liptovský Mikuláš a po prvýkrát sa predstavilo aj výrobné družstvo Sana Prešov.

Veľký záujem bol najmä o výrobky výrobného družstva Okrasa Čadca, Climeko Petrovany, ATV Strážske a Ďumbier Liptovský Mikuláš. Návštevníci najmä pri výrobkoch výrobného družstva Okrasa Čadca vyjadrili smútok nad tým, že sa výrobky nedali priamo na výstave kúpiť.

Expozícia Stavebného cechu

Členovia Stavebného cechu vo svojej spoločnej expozícii ponúkali kompletné služby v oblasti stavebníctva. Prezentovali sa výrobné družstvá: TECHNOPLAST Topoľčany, ktorý už tradične ponúkal výrobky Agrotechu - malej záhradnej mechanizácie a súčastí k solárnym zariadeniam. JUHODREVO N. Zámky ponúkalo interiérové a exteriérové drevené dvere. KOVODRUŽSTVO Bratislava zaujalo ponukou oceľových zárubní v rôznych farbách. VD IDOPS Bratislava prezentoval parkovací systém, predstavujúci nové možnosti riešenia parkovania a taktiež systémy na výstavbu a revitalizáciu nádrží na skladovanie pohonných hmôt. Reklamnými tabuľami sa prezentovali v tejto expozícií aj VD DRUVOS Martin a VD SLOVMONT Ružomberok.

VD NOVOCHEMA Levice sa prezentovalo v tomto roku v samostatnom výstavnom stánku, kde ponúkalo široký sortiment náterových hmôt.

Výrobky pre dom a záhradu z pozinkovaného farebného plechu vo svojom predajnom stánku prezentovalo VD KOVOTVAR Kúty.

Medzi najväčšie expozície patrila expozícia VD POKROK Žilina. V nej družstvo vystavovalo krbové vložky a piecky. O tom, že výrobky družstva sú naozaj lákavé, svedčil aj veľký záujem zo strany návštevníkov.

Stánok Stavebného cechu navštívili aj zástupcovia Stavebních a kamenických družstev z Českej republiky s predsedom združenia p. F. Vitáčkom. Pozitívne hodnotíme, že takmer všetky VD v tejto expozícií boli zastúpené svojimi pracovníkmi, ktorí vedeli návštevníkom odprezentovať svoje produkty a podať im všetky potrebné informácie.


Samostatné expozície

V 13 samostatných predajných stánkoch ponúkali svoje výrobky tieto družstva:

VD FATIA Trenčín, ktoré predstavilo široký sortiment dámského a pánskeho vrchného pleteného ošatenia.

VD ODETA Michalovce sa prezentovalo s ponukou detskej domácej obuvi, nohavíc a kabátov za akciové ceny.

VD VZOR Zvolen ponúkalo dámsku konfekciu.

S veľmi peknou prezentáciou svojich výrobkov sa predstavilo aj VD VZORODEV Topoľčany.

Výrobné družstvá KNK Ľubietová, SĽM Modra a Šamotka Hrnčiarske Zalužany predávali výrobky z keramiky (kvetináče, pekáče, dózy, zvončeky, magnetky, hrnčeky a iné) v rôznych spracovaniach a farbách.

S pútavou expozíciou sa tento rok prezentovalo VD OTTO MONT Nová Baňa, kde si okrem ponuky družstva mohli návštevníci vytvoriť papierové kvety za odbornej pomoci zástupkyne družstva.

Pred pavilónom na voľnej ploche s veľkosťou 80m2 vystavovalo autá značky Chevrolet a Citroen VD REMESLOSERVIS Nitra.


Svoje tradičné zastúpenie na výstave mali aj Súkromné stredné odborné školy v Poprade a Bardejove. Školy prezentovali práce svojich žiakov s možnosťou kúpy, t.j. kovové svietniky, stojany na fľaše, náradie ku krbu, výrobky z dreva, čajové pečivo.

VD DOZA Sobrance ponúkalo v priestoroch SSOŠ pracovné oblečenie. Dobrým nápadom bolo pripraviť v rámci ponuky aj pracovné oblečenie pre deti, z ktorého nezostal v regáloch ani jeden kus.

Fotogaléria


Sprievodný program

Počas celého veľtrhu Agrokomplex sa v priestoroch výstaviska konal bohatý sprievodný program. Jazdu historickou železničkou využilo počas štyroch dní výstavy viac ako 14 000 ľudí. V expozícií Slovenského poľnohospodárskeho múzea návštevníci obdivovali ukážky tradičného senobrania a Traktorparádu, vystúpenia Národného žrebčína Topoľčianky, Furmanské preteky o dožinkový veniec, súťaž v hode do diaľky vidlami a Majstrovstvá Slovenska v orbe s dvojzáprahmi a nespočetné množstvo vystúpení hudobných a tanečných skupín.

Naše združenie tiež tohtoročné COOPEXPO v pavilóne M3 obohatilo zaujímavým sprievodným programom. Bol zabezpečený v spolupráci so Súkromnými strednými odbornými školami a Svazom českých a moravských výrobních družstev.

Táto prezentácia bola výborným skĺbením šikovnosti študentov SSOŠ a prácami družstevníkov vo výrobných družstvách, ktorí sa na pódiu striedali v jednotlivých blokoch.

Študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade predvádzali ukážky flambovania, výroby chuťoviek, miešania alkoholických a nealkoholických nápojov, carlingu (vyrezávanie z ovocia), zdobenia medovníkov. Neustály záujem návštevníkov pred pódiom počas ich prezentácie svedčil o tom, že sa im podarilo úspešne odprezentovať nielen seba, ale aj celé výrobné družstevníctvo.

Súkromná stredná odborná škola z Bardejova prišla s prezentáciou vizážistky a kaderníčky, ktoré na pódiu pripravovali svoje modelky na stužkovú, svadbu a iné príležitosti a výsledok ich prezentácie bol v nejednom prípade veľmi zaujímavý. Umeleckí rezbári zasa vyrezávali do dreva prekrásne umelecké dielka a návštevníkom ponúkali aj možnosť vyskúšať si s týmto drevom pracovať.

Prezentácie, ktorými sa predviedli študenti z našich súkromných stredných odborných škôl, boli obdivuhodné. Všetci sme boli veľmi hrdí, že sú študentami práve našich stredných škôl.

Fotogaléria

Prezentácia COOP PRODUKT SLOVENSKO pozostávala z ukážok činnosti členských družstiev OTTO MONT Nová Baňa, Slovenská ľudová majolika Modra a z tvorivých dielničiek. Návštevníci si mohli vyskúšať vyrobiť za pomoci pracovníkov družstiev napríklad kvety z papiera, aké sa vyrábajú v chránenej dielni VD OTTO MONT a spolu s VD SĽM maľovali na keramiku, alebo si vytvárali drobné darčeky, magnetky, vianočné ozdôbky z hliny. K zaujímavým prezentáciám družstiev určite patrili prezentácie odevných družstiev VZOR Zvolen, ATAK Prešov, VZORODEV Topoľčany a FATIA Trenčín s ukážkami modelov v mini módnej prehliadke. Aj v tejto časti programu sa ukázala sila výrobného družstevníctva, veď v úlohe modeliek a modelov sa ochotne predstavili dievčatá z aparátu CPS, zástupcovia VD Kovotvar Kúty, VZORODEV Topoľčany a z VD POKROK Žilina. Program sme sa snažili taktiež oživiť informáciami o združení a jeho členských družstvách s následnými otázkami pre návštevníkov, kde za správnu odpoveď získali malý darček z VD KOVOTVAR Kúty, VD OTTO MONT Nová Baňa, VD Slovenská ľudová majolika Modra a VD POKROK Žilina.

Svaz českých a moravských výrobních družstev zastupovalo v sprievodnom programe

sociálne družstvo Podané ruce Zubří, kde pod rukami veľmi príjemnej predsedníčky družstva a návštevníkov vznikali prekrásne šperky zo skla. Dámam, ktoré sa chceli skrášliť, bola k dispozícií vizážistka z výrobního družstva Detecha Nové Město nad Metují, ktorá pracovala výlučne s produktami družstva.

Celý sprievodný program bol veľmi príjemným a milým spestrením nášho družstevného pavilónu a bezpochyby prispel k výbornej domáckej atmosfére, ktorá v ňom počas celej výstavy vládla.

Fotogaléria

Tým najmenším návštevníkom výstavy bol k dispozícií detský kútik „COOPÁČIK“. V ňom si detičky mali možnosť spestriť deň maľovaním a fúkaním obrovského bublifuku, ktorý venoval do kútika p. Klimko z VD CLIMEKO Petrovany. Toto družstvo nám tiež zapožičalo detské ihrisko a zároveň sa ním aj prezentovalo priamo pri detských hrách. O náš kútik bol veľký záujem. Pre deti bolo pripravených množstvo vymaľovaniek z VD TIRNA Trnava, pexesových kariet, ktoré nám venovalo VD TATRACHEMA Trnava a sladkých dobrôt od českého výrobného družstva ČOKO KLASIK Česká Třebová.

Fotogaléria

17. ročník družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2010 je za nami a nám ostáva konštatovať, že svoj primárny cieľ, ktorým je zviditeľnenie našich družstiev, ich výrobkov, činnosti a služieb, táto „prehliadka družstevného podnikania“ určite splnila. Prínosom tohto ročníka bolo aj stretnutie slovenských, českých a poľských družstevníkov, ktoré prispelo k výmene skúseností a vytvoreniu podmienok pre spoluprácu v širšom kontexte.


Je chvályhodné, že naše výrobné družstvá majú záujem o túto formu marketingu aj v dnešných časoch, keď mnohé podnikateľské subjekty veľmi zvažujú svoju účasť na akomkoľvek veľtrhu. My, ako hlavný organizátor, zasa veríme, že mnohí z návštevníkov prídu na budúci rok opäť a náš „družstevný pavilón“ sa stane lákadlom pre veľkých i pre malých.( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Počet komentárov: 1223 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server