Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * COOPEXPO 2008 - jubilejný 15. ročník - zhodnotenie
Vydané 14. 10. 2008 (1323 x čítané) | Rubrika - Výstavy

V dňoch 21. – 25. augusta 2008 sa uskutočnil vo výstavnom areáli AGROKOMPLEX – výstavníctvo Nitra v pavilóne M3 jubilejný 15. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2008, ktorá je jednou z výstav konajúcich sa paralelne s veľtrhom AGROKOMPLEX (foto).

Počet vystavovateľov: celkom 66 z toho:
 • 57 družstevní vystavovatelia,
  • 40 členských družstiev a 2 SOU SZVD
  • 3 DÚSR, CPS, ZPD a OS SR
  • 12 zahraniční družstevní vystavovatelia
 • 9 nedružstevní vystavovatelia
Výstavná plocha:
 • krytá plocha: 968 m2 z toho 769m2 družstevní vystavovatelia
 • voľná plocha: 71 m2 družstevní vystavovatelia
COOP PRODUKT SLOVENSKO

SAMOSTATNÉ EXPOZÍCIE VD 16 družstiev + 2 SOU (foto)
CLIMEKO Petrovany, FATIA Trenčín, FROTEX Dlhé Pole, JUHODREVO Nové Zámky, KNK Ľubietová, KOPLAST Horná Štubňa, KOVOTVAR Kúty, ODETA Michalovce, OTTO MONT Nová Baňa, POKROK Žilina, REMESLOSERVIS Nitra, SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA Modra, VELIX Bratislava, SLOVMONT Ružomberok, TECHNOPLAST Topoľčany, VZORODEV Prešov, SOU Poprad, SOU Bardejov
SPOLOČNÁ EXPOZÍCIA VD 11 družstiev (foto)
ATAK Prešov, ATV Strážske, ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, ELEKTROPLAST Prešov, KOVEX Plavecký Štvrtok, LUBONAS Hlohovec, PODJAVORINSKÉ Stará Turá, SLUŽBA Nitra, TATRACHEMA Trnava, TEXPRINT Gajary, VZORODEV Bratislava
SPOLOČNÁ EXPOZÍCIA VDI 8 družstiev (foto)
DOZA Sobrance, DRUVOS Martin, ELEKTRO Ľudib VDI Báhoň, NOVID Nováky, REMESLOSLUŽBA Košice, UNIVERZAL Piešťany, VZORODEV Spišské Podhradie, ZDRUŽENA Spišská Nová Ves
STAVEBNÝ CECH 5 družstiev (foto)
DRUVOS Martin, IDOPS Bratislava, KOVODRUŽSTVO Bratislava, NOVOCHEMA Levice, DRUDOP Bratislava, SKD – ČR – 6 VD

Ďalší družstevní vystavovatelia: (foto)
Družstevná únia SR
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločnosti

Zahraniční vystavovatelia:

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV – celkom 11 z toho: (foto)

SPOLOČNÁ EXPOZÍCIA SČMVD 5 družstiev + SČMVD
KDS Sedlčany - kuchynské nože - súpravy
Mechanika Praha - domáce potreby
Důbrava Valašské Klobouky – drogistický tovar
TVAR Pardubice – plastové výrobky
DETECHA Nové Město nad Metují– drogistický tovar, kozmetika, náterové hmoty
SDRUŽENÍ STAVEBNÍCH A KAMENICKÝCH DRUŽSTEV – celkom 6 VD v expozícií stavebného cechu CPS
DCK Hloubokov Bohemia – elektro, plyno rozvádzače
KÁMEN VD Pelhřimov – kamenárske stroje, kamenárske práce
KAMENA VD Brno – betonárske výrobky, kamenárske výrobky
MECHANIKA PROSTĚJOV – okná , dvere, fasády
STAVBA Praha – stavebné práce
JIHOKOV České Budějovice – komínové telesá

PROGRAM:
Módna prehliadka: v módnych blokoch, ktoré sa konali v dňoch 21. , 23. a 24. 8. 2008 predstavilo svoje najnovšie kolekcie celkom 6 VD: (foto)
ATAK Prešov
FATIA Trenčín
ODETA Michalovce
VZOR Zvolen
VZORODEV Prešov
VZORODEV Spišské Podhradie
Ocenenie expozícií: Ceny DÚ SR za najlepšie expozície získali tieto VD: (foto)
1. miesto POKROK Žilina
2. miesto Stavebný cech
3. miesto KNK Ľubietová
Multimediálne prezentácie
formou multimediálnych prezentácií predstavilo svoju činnosť celkom 7 VD + CPS
ATV Strážske
FRAGOKOV – export Prešov
IDOPS Bratislava
KNK Ľubietová
SLUŽBA Nitra
TECHNOPLAST Topoľčany
UNIVERZÁL Piešťany
Rokovania - v priebehu výstavy sa uskutočnili rokovania:
 • STAVEBNÝ CECH - V deň otvorenia výstavy Coopexpo sa konalo zasadnutie Stavebného cechu, ktorého sa zúčastnili predsedovia a predsedníčky členských družstiev Stavebného cechu. (foto)
  Hlavným bodmi zasadnutia Stavebného cechu boli:
  • zhodnotenie činnosti cechu za uplynuté obdobie Memoriál Ing. Miroslava Habrmana v Terchovej – 2. ročník
   Zasadnutie SC v Čechách – v Podhradí nad Dyjí
   prezentácia členských družstiev SC na výstave COOPEXPO – spoločný stánok je veľmi zaujímavý s novými nápadmi, za čo právom získal 2. miesto – cenu DÚ SR za najlepšiu expozíciu
  • zasadnutia sa zúčastnili i zástupcovia CPS Ing. Kulichová a Ing. Kvasnica
  • v rámci diskusie členovia cechu hovorili o vyrovnaní členských podielov, táto otázka bola prerokovávaná aj na spoločnom zasadnutí s SKD ČR
  • Ing P. Kvasnica ponúkol možnú finančnú pomoc CPS členom Stavebného cechu pri veľkých investičných projektoch
 • v deň otvorenia výstavy navštívila výstavu COOPEXPO vládna delegácia vedená podpredsedom Národnej rady SR p. Viliamom Veteškom spolu s ministrom pôdohospodárstva Stanislavom Becíkom a ďalšími vládnymi a politickými predstaviteľmi (foto)
 • počas konania výstavy COOPEXPO sa uskutočnilo stretnutie predsedov členských družstiev CPS (foto)
 • dôležitou súčasťou sprievodného programu bola oslava Medzinárodného družstevného dňa spojená s pracovným stretnutím predsedov členských organizácií CECOP zo strednej a východnej Európy. Na medzinárodnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia družstevných zväzov zo Slovenskej a Českej republiky, Bulharska, Rumunska a Poľska (foto)
 • na výstave sa uskutočnilo rokovanie so zástupcom Svazu českých a moravských VD s Ing. P. Dolinom – riaditeľom regionálnej pobočky Brno ohľadne možnej účasti VD Climeko Petrovany a FRAGOKOV – export Prešov na výstave MEDICAL Fair Brno v októbri 2008 s možnosťou prezentácie nového výrobku - termokazety na rozvoz jedál
 • počas konania výstavy COOPEXPO sa uskutočnilo stretnutie s obchodným radcom ČR JUDr. J. Švehlíkom, predsedom CPS Ing. Danielom Pavelom a zástupcom SČMVD Ing. Viselkom, na ktorom sa hovorilo o pripravovaných spoločných akciách II. Slovenská kooperačná burza v Banskej Bystrici a Český deň v Poprade - obe podujatia budú s účasťou slovenských a českých VD (foto)
 • s hlavnou koordinátorkou II. Slovenskej kooperačnej burzy Ing. N. Hladkou o pripravovanej spoločnej expozícii CPS – registrácia na rokovania so zahraničnými firmami bude začiatkom septembra
 • výstavu COOPEXPO navštívil obchodný radca veľvyslanectva Vietnamskej republiky vo Viedni za účelom prerokovania spoločných aktivít s SOU. Delegácia si prezrela širokú škálu prezentovaných slovenských družstevných výrobkov (foto)
 • výstavu COOPEXPO navštívil riaditeľ rozvoja koncepcií a výstav Ing. L. Kopecký, s ktorým bola prerokovaná za účasti zástupcu SČMVD Ing. Viselku spoločná odborná záštita veľtrhu C.S.I.L. – veľtrh subdodávateľov pre automobilový priemysel v apríli 2009 na výstavisku INCHEBA. Výsledkom rokovania je spoločná expozícia slovenských a českých družstiev a zaiteresovanosť na sprievodnom programe veľtrhu
 • so zástupkyňou VD DETECHA Nové Město nad Metují o možnosti prezentácie ich kozmetiky s priamymi ukážkami líčenia na prehliadkovom móle na budúcom ročníku výstavy COOPEXPO
Náklady: celkom CPS 1 037 tis. Sk, príspevok CPS družstvám a SOU 1 037 tis. Sk

Zhodnotenie:
 1. Z pohľadu účasti na výstave
  Na tomto ročníku sa zúčastnilo v samostatných expozíciách 16 VD + 2 SOU, čo je nárast oproti minulému roku o 5 VD. Celkom sa prezentovalo 40 členských družstiev je o 19 menej ako v roku 2007.

  Zo zahraničných vystavovateľov sa zúčastnili iba družstvá z Českej republiky

  české družstvá:
  2008 - 11 družstiev a 80 m2; výstavnej plochy
  2007 – 12 družstiev a 80 m2 výstavnej plochy
  2006 – 11 družstiev a 78 m2 výstavnej plochy
  2005 – 13 družstiev a 90 m2 výstavnej plochy
  2004 - 19 družstiev a 126 m2 výstavnej plochy
  2003 - 14 družstiev a 80,5 m2 výstavnej plochy

  poľské družstvá:
  2008 - žiadne VD
  2007 - 2 družstvá 21 m2 výstavnej plochy
  2006 – 2 družstvá 30 m2 výstavnej plochy
  2005 – 2 družstvá 30 m2 výstavnej plochy
  2004 – 2 družstvá 24 m2 výstavnej plochy
  2003 - 6 družstiev 42 m2 výstavnej plochy

  POROVNANIE ÚČASTI ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV NA VÝSTAVE COOPEXPO
  ukazovateľ/rok 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
  Počet zúčastnených vystavovateľov za VD 57 59 62 61 60 59 56 40
  Celkom výstavná plocha (m2) 840 577 618 618 690 699 687 570
  Samostatné expozície poč. VD
  (m2)
  18
  (300)
  13
  (157)
  17
  (194)
  19
  (253)
  19
  (292)
  22
  (359)
  24
  (350)
  23
  (323)
  Spoločná expozícia poč. VD
  (m2)
  19
  (95)
  38
  (168)
  33
  (180)
  29
  (170)
  28
  (156)
  23
  (130)
  23
  (127)
  16
  (72)
  Stavebný cech poč. VD
  (m2)
  5
  (56)
  13
  (78)
  11
  (58)
  12
  (64)
  12
  (88)
  14
  (80)
  9
  (80)
  nebol
 2. Z pohľadu dosiahnutých výsledkov
  1. tržby za predaj:
   • toho roku bola zaznamenaná vyššia návštevnosť ako vlani
   • tržby za predaj výrobkov prevýšili úroveň minulého roku a predstavujú sumu takmer 1 mil. korún
   • najväčší záujem bol o komodity:
    • dámske odevy, kabáty, pánske obleky a športové oblečenie z materiálu zn. GORE-TEX - VD VZORODEV Prešov
    • detské prezuvky - VD ODETA Michalovce
    • pletené ošatenie (svetríky, pulóvre) - VD FATIA Trenčín
  2. predstavenie nových výrobkov a získanie nových kontaktov:
   • pozitívny ohlas zo strany návštevníkov zaznamenalo predvedenie nového obalového dizajnu bytovej chémie VD TATRACHEMA Trnava
   • v spoločnej expozícii VD získalo najviac nových obch. kontaktov VD ATV Strážske, ktoré malo svojho zástupcu
   • najviac záujemcov o výrobky v Stavebnom cechu zaznamenali POKROK Žilina a TECHNOPLAST Topoľčany
   • SLOVMONT Ružomberok predstavilo kotle na spaľovanie biomasy
  3. návštevnosť: výstavu Agrokomplex navštívil vyšší počet návštevníkov ako vlani približne 100.000. Veľtrh stále patrí medzi najnavštevovanejšie výstavy v SR, čo je základný predpoklad akvizičného úspechu pre získanie konečného spotrebiteľa. Výstavu COOPEXPO navštívila aj vládna delegácia SR spoločne s významnými predstaviteľmi verejného i politického života
 3. Reklama:
  • reklama bola vysielaná spoločne s výstavou AGROKOMPLEX vo viacerých médiách, v denníkoch a odborných časopisoch, napr. rádio Express, VIVA, STV, Markíza, Výber
  • 1 tlačová konferencia pred konaním výstavy
  • na internete - web stránke Agrokomplexu kompletná informácia o výstave bola zverejnená v slovenskom a anglickom jazyku
  • na web stránke Agrokomplex bola zverejnená tlačová informácia o výstave COOPEXPO ako aj pozvánka na módnu prehliadku VD
Závery:

Z celkového pohľadu možno konštatovať naplnenie akvizičných zámerov u zúčastnených VD, nakoľko :
 • účasť 40 družstiev je do počtu o 19 družstvá nižšia ako vlani. Predstavuje takmer polovicu členských družstiev
 • táto výstava patrí stále medzi najnavštevovanejšie, čím dáva veľmi dobré podmienky na uskutočnenie si marketingových prieskumov záujmu o výrobky u konečného zákazníka
 • výstavu si prezreli popredné politické a hospodárske osobnosti, viacero ministrov a poslancov parlamentu, čo prispelo k nezanedbateľnému zviditeľneniu družstevníctva ako celku, ale aj jednotlivých segmentov ako napr. družstiev invalidov
 • nakoľko sa tohto roku zúčastnilo viac družstiev v samostatných stánkoch za účelom priameho predaja konečnému spotrebiteľovi, dosiahnuté tržby boli vyššie ako minulý rok a predstavujú sumu takmer 1 mil. Sk. Dôvodom dosiahnutých vyšších tržieb v porovnaní s minulým rokom bola vyššia účasť družstiev v samostatných expozíciách so zameraním na predaj konečnému spotrebiteľovi a dobrá sortimentná príprava
 • vykonaná akvizícia u konečného zákazníka a uskutočnené rokovania s domácimi partnermi, potvrdzujú správnosť organizovať COOPEXPO ako paralelnú výstavu s medzinárodným veľtrhom Agrokomplex
 • COOPEXPO z hľadiska dlhodobejších skúsenosti s organizovaním výstavy jej úrovne - úrovne prezentácie, sprievodných podujatí (módne prehliadky, multimediálne prezentácie, vyhodnotenie expozícií) dosiahlo v rámci celkového priebehu výstav konaných počas Agrokomplexu popredné postavenie a si ho aj udržuje
 • 15. medzinárodná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO 2008 sa konala v podmienkach vytvoreného jednotného trhu EÚ a možnosti voľného obchodu bez colných bariér, čo dáva do budúcnosti predpoklad zvýšeného záujmu zahraničných vystavovateľov i zahraničných návštevníkov. České výrobné družstvá predpokladajú zúčastniť sa aj budúci rok približne v takom rozsahu ako tohto roku
Návrhy na zlepšenie prezentácie a dosiahnutie vyššej efektívnosti pre VD na budúcom ročníku výstavy COOPEXPO, ktorá sa plánuje v termíne 20. – 24. 8. 2009 odporúčame:
 • rozšíriť zastúpenie samostatných stánkov, predovšetkým u textilných a odevných družstiev a družstiev, ktoré ponúkajú potreby pre záhradkárov a pre domácnosť, aby získali priamy kontakt s konečnými spotrebiteľmi, ktorí navštevujú veľtrh (VZOR Zvolen, ATAK Prešov, Šamotka Hrnčiarske Zalužany a iné)
 • ponúkať v týchto stánkoch atraktívne výrobky, ktoré budú aj v dostatočnej sortimentnej skladbe
 • venovať náležitú pozornosť zlepšeniu prezentácie formou aktuálnych propagačných materiálov, cenníkov vrátane širšieho využitia multimediálnych prezentácií
 • rovnako dôležitá je účasť zástupcov z družstiev vo svojich expozíciách, kde je potrebné poskytovať odborné informácie
 • prizývať na veľtrh svojich obchodných partnerov na rokovanie počas veľtrhu a viac využívať spoločné priestory na rokovania
 • pre textilné a odevné družstvá odporúčame venovať dôslednú prípravu predávaného sortimentu, aby bola zabezpečená aj veľkostná skladba ponúkaného sortimentu ako aj jeho atraktívnosť
Hodnotenie dokazuje opodstatnenosť výstavy v zjednotenej EÚ s možnosťou širšej spolupráce členských štátov Európskej únie. Cestou COOPEXPA dochádza k zviditeľneniu družstevníctva. Prínosom tohtoročnej výstavy bola vyššia účasť členských družstiev CPS v samostatných expozíciách. Do budúcna je potrebné, aby členské organizácie DÚ SR prijali opatrenia na širšiu účasť vystavovateľov (napr. COOP Jednota Slovensko, SZBD a pod.), nakoľko na tomto ročníku sa zúčastnili iba CPS a SZPD a OS SR. Vychádzajúc z týchto poznatkov odporúčame organizovať výstavu COOPEXPO aj na budúci rok.


( Celý článok | Autor: Daniel Piatnica | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server