Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Zasadnutie Snemu AZOZP v SR
Vydané 15. 06. 2007 (1029 x čítané) | Rubrika - Informácie

Výkonná rada zvolala 3. zasadnutie Snemu AZOZP v SR, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2007 o 13:00 h vo veľkej zasadačke CPS č. 608 v budove CPS, Mliekarenská č. 10, Bratislava s programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva, voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice z rokovania
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti Výkonnej rady od ostatného zasadnutia Snemu
 5. Správa Kontrolnej komisie od ostatného Snemu
 6. Správa o hospodárení AZOZP v SR za rok 2006
 7. Rozpočet AZOZP v SR na rok 2007
 8. Diskusia
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
 11. Záver
Poznámka: V prípade, že v stanovenom čase nebude prítomná nadpolovičná väčšina členov, v zmysle Stanov AZOZP v SR čl. 12.1 sa zvoláva náhradný Snem, ktorý sa uskutoční 30 min. po otvorení rokovania Snemu v zasadačke predsedu CPS č. 109 na I. poschodí.

Návratku po vyplnení zašlite do 20. júna 2007 na adresu AZOZP v SR, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava 2 resp. fax: 02/53412412, e-mail: vmajerník(at)cpscoop.sk.


( Celý článok | Autor: Václav Majerník | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server