Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Z rokovania predstavenstva SZVD
Vydané 25. 07. 2005 (483 x čítané) | Rubrika - Informácie

Dňa 7. 7. 2005 sa uskutočnilo 29. zasadnutie Predstavenstva SZVD. V informácii predsedu zväzu Ing. Daniel Pavel oboznámil členov o aktivitách zväzu za obdobie od májového zasadnutia, o účasti a výsledkoch rokovania Valného zhromaždenia CECOP a II. družstevného konventu organizovaného Medzinárodným družstevným zväzom – Európa v Bruseli.

Ďalej o zabezpečovaní účasti českých a poľských výrobných družstiev na Medzinárodnej družstevnej výstave COOPEXPO 2005 v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch 18. – 23. 8. 2005 a taktiež o pracovnom stretnutí manažmentov SZVD a Zväzu českých a moravských výrobných družstiev. Informoval tiež o stretnutí s podpredsedom Národnej rady SR JUDr. Viliamom Veteškom, ktoré sa uskutočnilo na pôde SZVD.

Predstavenstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie priebehu regionálnych porád predsedov členských družstiev SZVD a 17. Valného zhromaždenia SZVD s prerokovaním diskusných príspevkov. Konštatovalo, že regionálne porady prispeli k bezproblémovému rokovaniu valného zhromaždenia a odporučilo preto, aby sa takouto formou pripravovali i ďalšie jeho rokovania. Schválilo opatrenia na činnosť zväzu vyplývajúce z diskusií na poradách predsedov a valnom zhromaždení. Zobralo na vedomie informáciu o stave využiteľnosti objektov SZVD za rok 2004, súhlasilo s predloženou zmenou kritérií súťaže o „Najlepšie členské družstvo SZVD za rok 2005“ a schválilo stanovenie výšky náhrad výdavkov spojených so zahraničnými pracovnými cestami organizovanými SZVD.

K informácii o vývoji platobnej disciplíny a riešení návratnosti rizikových úverov Predstavenstvo SZVD prijalo uznesenie, ktoré v jednotlivých prípadoch zaručuje návratnosť úverov a v prípade neplnenia tohto uznesenia určuje povinnosť k okamžitému vymáhaniu pohľadávok všetkými zákonnými prostriedkami.

V súlade so Štatútom vyznamenaní SZVD udelilo
Cenu SZVD
  1. Kolektívu ODETA, výrobné družstvo, Michalovce
    pri príležitosti 60. výročia založenia družstva za trvalo dosahované dobré výsledky v hospodárskej činnosti
  2. Kolektívu Tatrachema, výrobné družstvo, Trnava
    pri príležitosti 60. výročia založenia družstva, za inováciu výrobkov a technológií a trvalo dosahované dobré výsledky v hospodárskej činnosti.
Predstavenstvo SZVD vylúčilo z členstva vo zväze Ľudotex, textilné a odevné družstvo, Trenčín z dôvodu nezaplatenia členských príspevkov a prijalo za člena TEX-PRINT, výrobné družstvo, Gajary.

Ďalej zobralo na vedomie informáciu o časopise Výrobné družstevníctvo. V II. polroku 2005 bude časopis vychádzať ako dvojmesačník.

Predstavenstvo SZVD zobralo na vedomie informáciu o projekte „Vzdelávanie pre manažérov družstiev“ a o vzdelávacích podujatiach na II. polrok 2005, ktorého obsahom je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami v oblasti manažovania družstva a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu.

Súhlasilo so zvolaním Celoslovenskej porady predsedov členských družstiev SZVD v dňoch 19. – 20. 10. 2005 a venovalo pozornosť ďalším aktuálnym otázkam činnosti zväzu.


( Celý článok | Autor: redakcia | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server