Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 348 nájdených)

Aktívna účasť na priemyselnom veľtrhu vo Viedni INTERTOOL
(Zuzana Cáková, Výstavy, 29.01.2020)
Bratislavská regionálna komora SOPK, Veľvyslanectvo SR v Viedni a SVT, s.r.o. ako realizátor expozície, Vám ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni v dňoch 12. až 15. mája 2020. Veľtrh je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky. Hlavné komoditné zameranie: obrábacia technika, výroba foriem a nástrojov, priemyslový softvér, technológie povrchových úprav, skladovacia technika, energetika a elektrotechnika, transfer priemyselných technológii, automatizačná a meracia technika, klimatizačné a chladiace zariadenia, skladovanie a logistika.

COOPEXPO 2019
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.07.2019)
Srdečne Vás pozývame v dňoch 22.8. až 25.8.2019 na návštevu 26. ročníka družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy C O O P E X P O. V pavilóne M3 sme pre Vás pripravili ponuku kvalitných slovenských výrobkov z dielní členských výrobných družstiev a Súkromných stredných odborných škôl.


COOPEXPO 2018
(Zuzana Cáková, Výstavy, 31.07.2018)
Srdečne Vás pozývame na návštevu 25. ročníka družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy C O O P E X P O  2 0 1 8, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. 8. - 19. 8. 2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra, v  pavilóne M3. Pripravili sme pre Vás ponuku kvalitných slovenských výrobkov z dielní členských výrobných družstiev v samostatných predajných a výstavných stánkoch :

Hannover Messe 2018
(Zuzana Cáková, Výstavy, 02.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP pripravila pre slovenských podnikateľov možnosť účasti na prezentácií v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe 2018, ktorý sa bude konať v termíne 23. – 27. apríla 2018.

MIDEST Paríž 2018
(Zuzana Cáková, Výstavy, 02.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila pre slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja možnosť zapojiť sa do prezentácie v rámci národného stánku na najväčšom medzinárodnom priemyselnom subkontraktačnom veľtrhu MIDEST 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 27. – 30. marca 2018.

Misia strojárskych a plastikárskych firiem na výstavu FAKUMA + B2B na kooperačnom podujatí FAKUMA 2017
(Zuzana Cáková, Výstavy, 10.10.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Sekcia výrobcov strojov a náradia), Enterprise Europe Network a Slovenský plastikársky klaster pripravili obchodnú misiu strojárskych a plastikárskych firiem v dňoch 17. - 19. októbra 2017 v meste Friedrichshafen, Nemecko, spojenú s rokovaniami na 25. ročníku medzinárodnej výstavy Fakuma 2017 ako aj kooperačnom podujatí FAKUMA 2017 organizovanom v rámci projektu Enteprise Europe Network.

Úspešná prezentácia družstiev na výstave COOPEXPO 2017
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.09.2017)
V dňoch 17. až 20. augusta 2017 otvorilo výstavisko Agrokomplex Nitra svoje brány už po 44-tý krát návštevníkom poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2017. Veľtrh bol tak ako každým rokom najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Program bol pripravený pre všetky vekové kategórie a tak si na svoje prišli celé rodiny. Viac ako 113 420 návštevníkov, a všeobecná spokojnosť 605 vystavovateľov z 12 krajín, vystihujú tento ročník výstavy.

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2017
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.09.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov - spoluvystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci spoločnej expozície na 59. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 9.—13. 10. 2017 s významnou štátnou finančnou podporou.

COOPEXPO 2017
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.07.2017)
Srdečne Vás pozývame na návštevu 24. ročníka družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy COOPEXPO 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. 8. - 20. 8. 2017 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra, v  pavilóne M3.

Kooperačné podujatie Technology Cooperation Days 2017- integrovaný priemysel, Industry
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.01.2017)
Slovak Business Agency v spolupráci s nemeckým partnerom siete Enterprise Europe Network pripravili kooperačné podujatie „Technology Cooperation days 2017“ ktoré sa bude konať na výstavisku Hannover Messe 2017 v dňoch 25.4. – 27.4.2017.

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno - Slovenský deň
(Zuzana Cáková, Výstavy, 27.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Vás pozýva na spoločnú expozíciu Slovenskej republiky vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA a Slovenský národný deň na 58. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. V obchodnom svete nenahraditeľné osobné rokovania doplní bohatý sprievodný program. Jedným z významných bodov programu je Slovenský národný deň, 4. októbra 2016, v Pavilóne A, galérii Rotundy. Dôležitosť tohto podujatia podčiarkuje účasť významných predstaviteľov štátnej a obchodnej sféry.

INTERTOOL - Medzinárodný veľtrh vo Viedni
(Zuzana Cáková, Výstavy, 03.02.2016)
Bratislavská regionálna komora SOPK a Spiš View Trading, ako realizátor expozície, ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni. Veľtrh sa bude konať v dňoch 10. až 13. mája 2016 a je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky.

Slovensko - talianske obchodné fórum v Ríme
(Zuzana Cáková, Výstavy, 27.04.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s MZVaEZ SR a ZÚ Rím pripravili slovensko – talianske obchodné fórum, ktoré sa bude konať v dňoch 16. – 18. 6 2015 v Ríme. V kontexte národných príprav na svetovú výstavu EXPO 2015 mesto Rím realizuje projekt „Rím smerom k EXPO Miláno 2015“. Hlavné mesto Talianska ponúka veľvyslanectvám 140 krajín, ktoré sa zúčastňujú na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne, možnosť prezentovať svoju krajinu v súvislosti s vlastnou expozíciou na EXPO v exkluzívnych priestoroch Ríma.

Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
(Zuzana Cáková, Výstavy, 21.01.2015)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí, bude v roku 2015 pokračovať v podpore účasť mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby na veľtrhoch a výstavách v zahraničí prostredníctvom národného projektu financovaného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Spielwarenmesse 2015
(Zuzana Cáková, Výstavy, 10.12.2014)
V dňoch 28. 1. – 2. 2. 2015 sa bude konať najvýznamnejší svetový veľtrh hračiek. Ide o najväčšiu prezentáciu značkového tovaru a tovaru hromadnej spotreby. Veľtrhu sa zúčastní 2 800 vystavovateľov z 60 krajín. Veľtrh ponúka 75 tisíc noviniek a 2 800 nových vystvovateľov. Bližšie informácie nájdete na : www.toyfair.de.

Zuliefermesse 2015
(Zuzana Cáková, Výstavy, 10.12.2014)
V termíne 24. -27. februára 2015 sa koná v Lipsku popredný európsky kontraktačný veľtrh pre dodávateľov a subdodávateľov so zameraným na dodávky pre automobilový priemysel a strojárenstvo, ale tiež plasty a gumárenský priemysel. Zuliefermesse je veľtrh dielov, komponentov, modulov, postupov a technológií so špičkovým sprievodným programom.


Výzva k podaniu prihlášok k účasti v národnom stánku MH SR na veľtrhoch a výstavách v druhom polroku 2014
(Zuzana Cáková, Výstavy, 07.07.2014)
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“) v rámci pripravovaného Národného projektu na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagácie slovenského priemyselného potenciálu ponúka malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“) možnosť spoluúčasti v národnom stánku na zahraničných veľtrhoch a výstavách v druhom polroku 2014.

Medzinárodný veľtrh TIF v Solúne
(Zuzana Cáková, Výstavy, 02.06.2014)
SOPK si dovoľuje informovať podnikateľov o pripravovanom podujatí - 79. ročníku Medzinárodného veľtrhu TIF, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-14. septembra 2014 v Solúne.

CONECO v znamení nových trendov a úspor
(Zuzana Cáková, Výstavy, 26.03.2014)
V termíne 26. - 29. 3. 2014 sa koná v priestoroch výstaviska INCHEBA Bratislava 35. ročník veľtrhu CONECO a 24. ročník veľtrhu RACIOENERGIA.

Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2014
(Zuzana Cáková, Výstavy, 12.03.2014)
Agentúra SARIO pripravila Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2014ktorý sa uskutoční dňa 21. mája 2014 v čase od 9:00 hod – 18:00 hod. v priestoroch výstavníctva Agrokomplex Nitra, pavilón K. Toto podujatie je oficiálnou súčasťou 21. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

electronica 2014
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.03.2014)
V dňoch 11.–14. novembra 2014 sa bude konať v Mníchove 26. ročník medzinárodného odborného veľtrhu elektronických komponentov, systémov a aplikácií - electronica 2014, ktorý zahŕňa odbory Automotive, Wireless, MicroNanoWorld, Embedded a ďalšie.

HANNOVER MESSE 2014: Medzinárodné kooperačné podujatie
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.02.2014)
V dňoch 7. 4. 2014 -11.4.2014, sa bude konať Medzinárodné kooperačné stretnutie HANNOVER MESSE 2014. Miesto konania: Hannover, Nemecko. Pripravené sú : dva dni individuálnych intenzívnych obchodných stretnutí v exkluzívnom prostredí, kompletná hala v strede veľtrhu venovaná obchodovaním rokovaniam, VIP salónik k dispozícii pre účastníkov, slávnostný večer so „Živou hudbou“, široká medzinárodná sieť partnerov, odborná pomoc priamo na mieste.

Výstava NINGBO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 27.01.2014)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s MZV a EZ SR - Generálny konzulát SR v Šanghaji (Čína), dáva do pozornosti možnosť bezplatne vystavovať Vaše produkty a prezentovať Vaše služby na 13. Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2014.

7. Slovenská kooperačná burza
(Zuzana Cáková, Výstavy, 01.10.2013)
Dňa 20.11.2013 sa bude konať 7. Slovenská kooperačná burza. Miesto konania : Hotel Bratislava, Bratislava. Kontaktná osoba: Jana Jarošová, +421 910 828 215, matchmaking@sario.sk Rokovací jazyk: Anglický. 7. Slovenská kooperačná burza je významným medzinárodným stretnutím podnikateľov, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR od roku 2007.

AUTOMOTIVE HUNGARY – medzinárodná výstava subdodávateľov automobilového priemyslu
(Zuzana Cáková, Výstavy, 01.10.2013)
V dňoch 07.11.2013 - 09.11.2013 sa koná pod záštitou kancelárie štátného tajomníka pre zahraničie a hospodárstvo Úradu vlády Maďarska v Budapešti medzinárodná výstava subdodávateľov automobilového priemyslu. Podujatie bude jedinečnou príležitosťou na stretnutie výrobcov z oblasti automobilového priemyslu v rozmeroch stredovýchodnej Európy, ktorá poskytne možnosti na nadviazanie nových obchodných kontaktov ako aj pre upevnenie už existujúcich partnerských vzťahov.

CzechBus 2013 - obchodná misia slovenských firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Výstavy, 01.10.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network Centrum pre regionálny rozvoj ČR pripravujú Misiu slovenských firiem s vystavovateľmi počas veľtrhu CZECHBUS 2013, dňa : 14. novembra 2014 na výstavisku INCHEBA PRAHA spol. s r. o. Areál Výstaviště, Praha 7 - Holešovice


COOPEXPO 2013 slovom
(Zuzana Cáková, Výstavy, 03.09.2013)
V dňoch 22. 8. - 25. 8. 2013 sa po jubilejný 40-ty krát otvorili brány nitrianskeho výstaviska, aby privítali návštevníkov medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2013. Ich počet tento rok prekonal rekordy a stúpal do vysokých čísel. Medzinárodná výstava Agrokomplex a jej subvýstavy poskytli priestor pre viac ako 450 vystavujúcich firiem nielen zo Slovenskej ale i Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Srbska, Švajčiarska, Litvy, Veľkej Británie, Ruska a ďalších krajín.

COOPEXPO 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.08.2013)
V dňoch 22. 8. 2013 – 25. 8. 2013 sa uskutoční na výstavisku AGROKOMPLEX Nitra jubilejný 20. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2013. Členské družstvá združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO a dve súkromné stredné odborné školy z Popradu a Bardejova, ktorých zriaďovateľom je združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO budú vystavovať svoje výrobky v 11 samostatných a v 3 spoločných expozíciách, v ktorých sa bude prezentovať ďalších 27 družstiev

STYL A KABO 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.05.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na 42. medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi STYL a KABO, ktoré sa uskutočnia 18. - 20. augusta 2013.

Múzeum dizajnu, prosím !
(Zuzana Cáková, Výstavy, 22.04.2013)
Slovenské centrum dizajnu (SCD) otvára v zrekonštruovaných priestoroch Hurbanových kasární jedinečnú výstavu „Múzeum dizajnu, prosím“ – prvú prezentáciu zbierok komunikačného a priemyselného dizajnu SCD

Medzinárodný veľtrh „ SOUMED 2013“
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.03.2013)
Veľvyslanectvo Tuniskej republiky vo Viedni informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 24. – 27. apríla 2013 sa v meste Sfax, Tuniská republika zrealizuje medzinárodný subkontraktačný veľtrh „SOUMED 2013“. Kontaktná osoba: at.vienne@aon.at; tel. +43 1 581 52 81/82 Podrobnejšie informácie o veľtrhu môžete nájsť na stránke: www.foire-sfax.org.tn.

Podnikateľská misia VIETNAM
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.03.2013)
MH SR v spolupráci s MZV SR- ZÚ SR v Hanoi (Vietnam) organizuje v dňoch 11.-12.04.2013 prvé zasadnutie Medzivládnej zmiešanej komisie SVK – VSR. Miesto/krajina/: HANOI (Vietnam). Počas tejto misie sa bude konať aj medzinárodná výstava Vietnam EXPO 2013, ktorá sa uskutoční 10.-13.04.2013.

Veľtrh CONECO/RACIOENERGIA 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 26.02.2013)
V dňoch 9. - 13. apríl 2013 sa v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava uskutoční 34. medzinárodný veľtrh CONECO, 23. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA a ďalšie súbežne prebiehajúce výstavy 17. medzinárodná špecializovaná výstava CLIMATHERM, 7. prezentácia investičných zámerov CONECOINVEST, 9. veľtrh SLOVREALINVEST.

21. ročník medzinárodného elektrotechnického veľtrhu AMPER
(Zuzana Cáková, Výstavy, 26.02.2013)
V dňoch 19. - 22. 3. 2013 sa v priestoroch výstaviska Veletrhy Brno bude konať 21. ročník medzinárodného elektrotechnického veľtrhu AMPER. Hlavnými oblasťami veľtrhu je elektrotechnika, elektronika, automatizácia a komunikácie a odbory úzko súvisiace.

IMM 2013, Sofia Bulharsko
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.02.2013)
Agentúra SARIO pozýva na obchodné fórum INDUSTRY MATCH MAKING – IMM 2013, zamerané na rôzne oblasti priemyslu, transferu technológií a zároveň na bezplatné bilaterálne rokovania medzi podnikateľským subjektmi v čase od 10:00 hod. – 18:00 hod. Termín: 07.03.2013. Miesto/krajina/: Inter Expo Center - www.iec.bg, Sofia, Bulharská republika. Organizátor: Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business and Applied Research and Communications Fund, in cooperation with Inter Expo Center, Sofia, and ICM d.o.o., Slovenia

Veľtrh Alihankinta 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 15.01.2013)
V dňoch 24.9. 2013 - 26.9.2013 sa vo fínskom Tampere koná 23. ročník najväčšieho severského veľtrhu Alihankinta 2013 (www.alihankinta.fi). Veľtrh je renomovaným a najväčším severským veľtrhom, preto je potrebne v prípade Vášho záujmu rezervovať si plochu rok dopredu. Zameranie veľtrhu: kovopriemysel, elektronicky priemysel, gumárensky, plasty, dizajn, poradenstvo, ICT.

Kooperačné podujatie "Haeuslbaurmesse 2013"
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.01.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network v Grazi pripravili Kooperačné podujatie "Haeuslbaurmesse 2013".Kedy: 24. 1. 2013. Kde: Stadthalle Graz at the Messe Graz, Foyer Nord, Galerie ABC, Messeplatz, 8010 Graz (www.messegraz.at).

Stavebné veľtrhy Brno 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.01.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - zástupca Stavebných veľtrhov pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na Stavebných veľtrhoch Brno 2013, ktoré sa uskutočnia 23. - 27. apríla 2013. Záštitu nad Stavebnými veľtrhmi Brno 2013 prijal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Počiatek.

STYL a KABO Brno
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.01.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na 41. medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi STYL a KABO, ktoré sa uskutočnia 17. - 19. februára 2013.

JUBILEJNÝ 15. ROČNÍK VEĽTRHU AQUA-THERM NITRA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.01.2013)
V dňoch 12. 2. -15. 2. 2013 sa bude konať na výstavisku Agrokomplex Nitra 15. ročník Medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUA-THERM Nitra 2013.

Medzinárodný technický veľtrh v Plovdive – ITF 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.01.2013)
V dňoch 30. septembra až 5. októbra 2013 sa na výstavisku v bulharskom Plovdive bude konať už 69. ročník najprestížnejšieho medzinárodného technického veľtrhu „ITF 2013“. Na veľtrhu budú predstavené novinky z oblasti strojárenstva, dopravy, informačných technológií, elektroniky, elektrotechniky, energetiky, životného prostredia, stavebníctva, automobilového priemyslu, chémie, vodohospodárstva, ako i ďalších súvisiacich odborov.

Stavebné veľtrhy Brno 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.01.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - zástupca Stavebných veľtrhov pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na Stavebných veľtrhoch Brno 2013, ktoré sa uskutočnia 23. - 27. apríla 2013. Záštitu nad Stavebnými veľtrhmi Brno 2013 prijal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Počiatek

BAU 2013 - hlavný svetový veľtrh pre architektúru, stavebné materiály a systémy
(Zuzana Cáková, Výstavy, 28.11.2012)
V dňoch 14. 1. - 19. 1. 2012 sa uskutoční hlavný svetový veľtrh pre architektúru, stavebné materiály a systémy na Výstavisku v Mníchove. Veľtrh je s výstavnou plochou 183 000m2 plne obsadený. V 17 halách mníchovského výstaviska bude prezentovať novinky zo svojho odboru cez 2 000 vystavovateľov zo 40-tich krajín vrátane slovenských výrobcov. Bližšie informácie : www.expocs.cz

DNI VIANOC v Inchebe Bratislava - POZVÁNKA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.11.2012)
Srdečne všetkých pozývame na 23. ročník kontraktačno - predajnej výstavy DNI VIANOC v Inchebe Bratislava, ktorá sa bude konať v dňoch 4. 12. 2012 - 22. 12. 2012. Príďte do pavilónu D, stánok č. 1164 ( pri remeselných trhoch ), kde pre Vás COOP PRODUKT SLOVENSKO pripravil predajný stánok v ktorom Vám družstvá ponúknu kvalitné a pekné slovenské výrobky, ktoré pod vianočným stromčekom potešia Vás a Vašich blízkych.

Kooperačné podujatie Bridge2Balkan
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.11.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network Srbsko pripravili Kooperačné podujatie Bridge2Balkan, počas veľtrhu Business Base Fair. Mieto konania: Belgrade Fair, Vojvode Mišića Boulevard 14, Belgrade. Podujatie sa uskutoční v dňoch 29. - 30. novembra 2012

BUSINESS TRIP KIELCE - LUBLIN - RZESZOW
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.10.2012)
Regionálna pobočka SOPK Žilina pripravila BUSINESS TRIP KIELCE - LUBLIN - RZESZOW v dňoch 12. 11. 2012 - 14. 11. 2012 spojenú s návštevou veľtrhu Lublin-Veľtrh Energetics, ktorý je adresovaný dodávateľom, výrobcom a odberateľom elektroenergetickej branže. Je to príležitosť na obchodné stretnutia s domácou a zahraničnou klientelou (hlavne Ukrajina, Bielorusko, Litva , ..). Poslednej edície sa zúčastnilo viac ako 100 firiem a veľtrh navštívilo okolo 4,5-tisíc návštevníkov.

COOPEXPO 2012 - slovom
(Zuzana Cáková, Výstavy, 18.09.2012)
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku. Jej 39. ročník sa konal na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch od 23. do 26. augusta 2012 a záštitu nad ňou prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. K Agrokomplexu neodmysliteľne patrí aj družstevná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO. Na jej organizácii sa podieľalo záujmové združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci s Družstevnou úniou Slovenskej republiky. Návštevníci prichádzajúci do pavilónu M3 si mohli prezrieť expozície stavebných a výrobných družstiev a medzi vystavovateľmi nechýbali ani členské družstvá Svazu českých a moravských výrobních družstev. Pestrý program pozostával nielen z prezentácií jednotlivých družstiev a súkromných stredných odborných škôl z Popradu a Bardejova, ale aj tvorivých dielničiek, súťaží, módnych prehliadok a hudobných i tanečných vystúpení.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server