Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania sa od marca mení na Slovak Business Agency
(Zuzana Cáková, Informácie, 14.03.2014)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) bude s účinnosťou od 1.3.2014 používať nový názov “Slovak Business Agency“ (SBA). So zmenou názvu prichádza aj nová koncepcia podpory MSP na Slovensku. Víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Inovatívny čin roka 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.03.2014)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“. Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická a fyzická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2013.

Stretnutie podnikateľov na tému :Slovensko – Slovinská hospodárska spolupráca
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.03.2014)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila a pozýva na : Stretnutie podnikateľov, ktoré sa uskutoční pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Slovinskej republiky na Slovensku dňa 21. marca 2014 (piatok) o 9.00 hod. v kongresovej sále MZVaEZ Hlboká cesta 2, Bratislava na tému „Slovensko – slovinská hospodárska spolupráca“ s možnosťou bilaterálnych rokovaní so slovinskými podnikateľmi

Odborný seminár Bielorusko – brána na východné trhy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.03.2014)
Agentúra SARIO pozýva na Odborný seminár Proexportnej akadémie SARIO s názvom Bielorusko – brána na východné trhy, ktorý sa uskutoční dňa 20. 3. 2014 v čase od 9:00 hod – 14:00 hod v priestoroch agentúry SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, Na seminári budú prednášať odborníci, ktorí pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia na Bieloruskom trhu a budú k dispozícii na individuálne konzultácie.

Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2014
(Zuzana Cáková, Výstavy, 12.03.2014)
Agentúra SARIO pripravila Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2014ktorý sa uskutoční dňa 21. mája 2014 v čase od 9:00 hod – 18:00 hod. v priestoroch výstavníctva Agrokomplex Nitra, pavilón K. Toto podujatie je oficiálnou súčasťou 21. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

electronica 2014
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.03.2014)
V dňoch 11.–14. novembra 2014 sa bude konať v Mníchove 26. ročník medzinárodného odborného veľtrhu elektronických komponentov, systémov a aplikácií - electronica 2014, ktorý zahŕňa odbory Automotive, Wireless, MicroNanoWorld, Embedded a ďalšie.

HANNOVER MESSE 2014: Medzinárodné kooperačné podujatie
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.02.2014)
V dňoch 7. 4. 2014 -11.4.2014, sa bude konať Medzinárodné kooperačné stretnutie HANNOVER MESSE 2014. Miesto konania: Hannover, Nemecko. Pripravené sú : dva dni individuálnych intenzívnych obchodných stretnutí v exkluzívnom prostredí, kompletná hala v strede veľtrhu venovaná obchodovaním rokovaniam, VIP salónik k dispozícii pre účastníkov, slávnostný večer so „Živou hudbou“, široká medzinárodná sieť partnerov, odborná pomoc priamo na mieste.

Britsko - slovenské obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Dňa 5. marca 2014 sa v Bratislave bude konať Britsko - slovenské obchodné fórum, ktoré organizuje Britské veľvyslanectvo v Bratislave a UK Trade & Investment. Fórum bude prebiehať v rámci obchodnej misie britských firem do regionu strednej Európy (Poľsko, ČR, Slovensko, Maďarsko). Cieľom fóra je sprostredkovať kontakt medzi slovenskými a britskými spoločnosťami a vytvoriť podmienky pre nadviazanie obchodnej spolupráce nielen na Slovensku, ale v celom regióne.

Seminár "Vybrané problémy komerčnej spolupráce na trhu Ruskej federácie"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Trenčianska regionálna komora SOPK) pripravila seminár "Vybrané problémy komerčnej spolupráce na trhu Ruskej federácie", ktorý sa bude konať dňa 28. februára 2014 v Trenčíne. Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín.

Konzultačný deň Česká republika – možnosti podnikania a investovania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje Konzultačný deň Česká republika.Termín: 28.03.2014. Miesto konania : BRK SOPK, Jašíkova 6, 826 73 (budova Kerametalu, 1. poschodie), Bratislava. Individuálna konzultácia je zameraná na možnosti exportu a podnikania, nových možnostiach spolupráce v CZ, poradenstvo ku konkrétnym problémom Kontaktná osoba: Ivana Kondášová, 02/4829 1247, ivana.kondasova@sopk.sk.

BUSINESS BREAKFAST - Ruská federácia
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila networkové podujatie s cieľom získať nové kontakty a nadviazať spoluprácu so slovenskými firmami. Súčasťou podujatia bude aj príspevok o podnikaní, príležitostiach a potenciáloch spolupráce v RF, predstavený Aleksandrom Parshakovom, Obchodným zástupcom RF v SR.

Regionálny seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou ŽRK, EXIMBANKOU SR a Žilinským samosprávnym krajom pripravili seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu, ktorý sa uskutoční dňa 7.3.2014 od 9.30 do 12.30 v priestoroch Kongresovej sály Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

Výstava NINGBO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 27.01.2014)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s MZV a EZ SR - Generálny konzulát SR v Šanghaji (Čína), dáva do pozornosti možnosť bezplatne vystavovať Vaše produkty a prezentovať Vaše služby na 13. Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2014.

Seminár 'Projekty UNIDO - Máte záujem podnikať za hranicami Slovenska?'
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.01.2014)
UNIDO - Viedeň, MH SR a spoluorganizátor pre SR agentúra SARIO ponúka možnosť zapojiť sa do projektov Organizácie pre priemyselný rozvoj OSN (UNIDO) vo Viedni, ktorá podporuje udržateľný priemyselný rozvoj, spolupracuje s vládami, obchodnými asociáciami i súkromným sektorom.

Seminár "Vybrané problémy komerčnej spolupráce na trhu Ruskej federácie"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2014)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Trenčianska regionálna komora SOPK) pripravila seminár "Vybrané problémy komerčnej spolupráce na trhu Ruskej federácie", ktorý sa bude konať dňa 28. februára 2014 v Trenčíne.Seminár je určený pre obchodných a logistických manažérov firiem, ktorí realizujú zahranično-obchodné operácie.

Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1
(Zuzana Cáková, Informácie, 17.01.2014)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 15. 1. 2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1. Programový manuál je dostupný na www.economy.gov.sk

Prijatie nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.01.2014)
Rada EÚ po schválení Európskym parlamentom schválila dokument Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020). Nariadenie nadobudlo účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 347/33 z 20. decembra 2013. Nariadenie je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR

Využite možnosť stretnutia s podnikateľmi z Malty
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.01.2014)
Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Maltskej republiky na Slovensku, sa uskutoční obchodné fórum dňa 23. januára 2014 (štvrtok), v čase od 10.30 h. do 16.00 h. na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, Bratislava. Po oficiálnom ukončení fóra prezidentmi Maltskej a Slovenskej republiky sa uskutočnia bilaterálne rokovania, organizované v súvislosti s projektom Enterprise Europe Network.

Zapojte sa do projektu OSN
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.01.2014)
Podnikateľské centrum MZV a EZ a SARIO organizujú seminár so zameraním na podporu zapájania sa slovenských podnikateľských subjektov do výberových konaní na dodávky materiálov a služieb pre agentúry OSN. Seminár sa uskutoční v dňoch 01.05.2014 - 31.05.2014. Účasť je bezplatná. Kontaktná osoba: Mernik@sario.sk, Dubovska@sario.sk

Európa opäť hľadá výnimočné podnikateľské projekty
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2014)
Európska komisia (EK) vyhlasuje ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania - European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Projektu sa každoročne zúčastní okolo 350 organizácií z celej Európy. Zapojiť sa môžu aj slovenskí podnikatelia alebo tí, ktorí podnikom na Slovensku pomáhajú. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NAMRSP) prijíma prihlášky do národného kola do 18. apríla 2014

Celozávodná dovolenka od 20.12.2013 do 6.1.2014
(Zuzana Cáková, Informácie, 18.12.2013)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 20. 12. 2013 do 6. 1. 2014 celozávodná dovolenka. Pre Vaše potreby Vám budú pracovníci CPS k dispozícii od 7. januára 2014. Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok.

Kooperačné podujatie "Horizon 2020 Connections" - nový rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a inovácie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.12.2013)
SOPK pripravila pre všetkých podnikateľov bezplatné medzinárodné partnerské stretnutie záujemcov o nový rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a inovácie - Horizon 2020 Connections - ako sprievodné podujatie otváracej konferencie programu, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2014 v Bratislave. Podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť vopred zostaviť konzorcium s partnermi z priemyslu a akademickej obce a možnosť stretnutí s organizáciami z celej Európy a národnými expertmi pre Horizont 2020.

Seminár : Právo v praxi podnikateľa
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.11.2013)
Banskobystrická regionálna komora SOPK pripravila interaktívny seminár "Právo v praxi podnikateľa", ktorý sa uskutoční dňa 3. decembra 2013 o 15.30 v Košiciach. Seminár je určený pre manažérov a top manažment firiem a jeho úlohou je prispieť k lepšej orientácii v právnych predpisoch.

Seminár "Efektívná propagácia firiem v zahraničí"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.11.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) pripravila seminár "Efektívná propagácia firiem v zahraničí? Vieme ako na to!!", ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 06. decembra 2013.

Schéma pomoci de minimis – zverejnenie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.11.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 25. 11. 2013 na svojom webovom sídle Schému pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 4.

Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.0
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.11.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.0.

KUBA - nové možnosti podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.11.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila v spolupráci s Veľvyslanectvom Kubánskej republiky v SR seminár: KUBA - nové možnosti podnikania . Seminár sa uskutoční dňa 2.12.2012 (pondelok) o 9,00 v budove Kerametalu na Jašíkovej 6, Bratislava. Tlmočenie zabezpečené.

Medzinárodný business meeting v Maďarsku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.11.2013)
Dňa 28. nevembra 2013 sa v Székesféhervári, Maďarsko, uskutoční medzinárodný business meeting. Hlavným cieľom podujatia je podpora tvorby obchodných partnerstiev malých a stredných podnikov.

Bilaterálne rokovania s rakúskymi firmami
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2013)
SOPK Žilina spolu s obchodným oddelením rakúskeho veľvyslanectva pripravili dňa 26.11.2013 (utorok) od 9:00 hod sa v priestoroch Hotela Holiday Inn, Športová 2, Žilina bilaterálne rokovania s rakúskymi firmami.

Aktualizovaný Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.11.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 24. októbra 2013 aktualizovaný dokument „Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - (OP KaHR), verzia 4.0“.

Oznam o zverejnení Dodatku č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK č. DM-13/2008
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.11.2013)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci Orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že v novembri 2013 nadobudol platnosť Dodatok č. 6 k Schéme podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj č. DM - 13/2013.

11. zasadnutie slovensko-bieloruskej zmiešanej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2013)
Dňa 25.11.2013 sa uskutoční 11. zasadnutie zmiešanej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou. Súčasťou medzivládnej komisie bude aj podnikateľské fórum. Zasadnutie a fórum sa uskutoční v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.Organizátorom je MH SR, MZVaEZ SR, SARIO.Kontaktná osoba: Pavol Čobirka, 00421910828311, cobirka@sario.sk

Investujte v Galícií - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2013)
Dňa 21.11.2013 sa uskutoční seminár Investujte v Galícií, ktorú organizuje SARO, Slovenská obchodná komora a IGAPE. Seminár sa uskutoční v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Marková, Oddelenie generovania investičných a obchodných projektov, E: markova@sario.sk, T: +421 2 58 260 211

Obchodná misia do Hamburgu a Hannoveru
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.11.2013)
Slovenska obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Veľvyslanectvom SR v Nemecku pripravuje podnikateľskú misiu v dňoch 10. - 12. decembra 2013 v Hamburgu a Hannoveri. Predbežný program: sa priebežne upresňuje, súčasťou by mal byť seminár a prezentácia Slovenska ako krajiny s hospodárskym a investičným potenciálom + bilaterálne rokovania v oboch mestách.

Podnikateľská misia s prezidentom SR na Ukrajinu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.11.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, na základe požiadavky Kancelárie prezidenta SR, pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR, pána Ivana Gašparoviča, na Ukrajinu v dňoch 10. – 12. 12. 2013. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania podnikateľov sa uskutočnia v Kyjeve.


Európsky týždeň MSP 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.10.2013)
Európsky týždeň MSP sa v roku 2013 uskutoční od 25. do 30. novembra. Táto kampaň, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu.Kampaň sa koná v 37 štátoch, aby sa podujatia a aktivity (celoštátne, regionálne alebo miestne) konali čo najbližšie k aktívnym a začínajúcim podnikateľom.

Konferencia REACH 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 30.10.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo konferenciu REACH 2013, ktorá sa koná v dňoch 2. – 4. decembra 2013 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava. Konferenciu organizuje Ekotoxikologické centrum Bratislava, s. r. o. pod záštitou ministerstva.

Regionálne semináre o programoch Horizont 2020 a COSME
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.10.2013)
V dňoch 12.11.2013 - Bratislava, 22.11.2013 - Nitra, 26.11.2013 - Žilina, 28.11.2013 - Prešov, 29.11.2013 - Košice pripravili BIC Bratislava - Enterprise Europe Network a Podporné štruktúry 7. rámcového programu v SR bezplatné regionálne semináre o programoch Horizont 2020 a COSME Kontaktná osoba: Ivan FILUS, tel: 02/5441 7515, 5441 7606, e-mail: filus@bic.sk

Pozvánka na obchodnú misiu do Hamburgu a Hannoveru
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2013)
Slovenska obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Veľvyslanectvom SR v Nemecku pripravuje podnikateľskú misiu v dňoch 10. - 12. decembra 2013 v Hamburgu a Hannoveri.

Slovensko – bulharské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila stretnutie, ktorého cieľom je oboznámiť slovenských podnikateľov s možnosťami podnikania v Bulharsku, aktuálnym stavom ekonomiky, rozšírením podnikateľských aktivít a nadviazaním nových obchodných kontaktov s konkrétnymi spoločnosťami. Bližšie informácie : katarina.hvizdosova@sopk.sk.

7. Slovenská kooperačná burza
(Zuzana Cáková, Výstavy, 01.10.2013)
Dňa 20.11.2013 sa bude konať 7. Slovenská kooperačná burza. Miesto konania : Hotel Bratislava, Bratislava. Kontaktná osoba: Jana Jarošová, +421 910 828 215, matchmaking@sario.sk Rokovací jazyk: Anglický. 7. Slovenská kooperačná burza je významným medzinárodným stretnutím podnikateľov, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR od roku 2007.

AUTOMOTIVE HUNGARY – medzinárodná výstava subdodávateľov automobilového priemyslu
(Zuzana Cáková, Výstavy, 01.10.2013)
V dňoch 07.11.2013 - 09.11.2013 sa koná pod záštitou kancelárie štátného tajomníka pre zahraničie a hospodárstvo Úradu vlády Maďarska v Budapešti medzinárodná výstava subdodávateľov automobilového priemyslu. Podujatie bude jedinečnou príležitosťou na stretnutie výrobcov z oblasti automobilového priemyslu v rozmeroch stredovýchodnej Európy, ktorá poskytne možnosti na nadviazanie nových obchodných kontaktov ako aj pre upevnenie už existujúcich partnerských vzťahov.

CzechBus 2013 - obchodná misia slovenských firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Výstavy, 01.10.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network Centrum pre regionálny rozvoj ČR pripravujú Misiu slovenských firiem s vystavovateľmi počas veľtrhu CZECHBUS 2013, dňa : 14. novembra 2014 na výstavisku INCHEBA PRAHA spol. s r. o. Areál Výstaviště, Praha 7 - Holešovice

3. Európsky kongres malých a stredných podnikateľov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.09.2013)
Pod záštitou prezidenta Poľskej republiky Bronislawa Komorowského, predsedu Európske komisie José Emanuela Barossa a predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza sa koná v dňoch 16. 9. – 18. 9. 2013 v Katoviciach, Poľsko 3. medzinárodný kongres malých a stredných podnikateľov.


COOPEXPO 2013 slovom
(Zuzana Cáková, Výstavy, 03.09.2013)
V dňoch 22. 8. - 25. 8. 2013 sa po jubilejný 40-ty krát otvorili brány nitrianskeho výstaviska, aby privítali návštevníkov medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2013. Ich počet tento rok prekonal rekordy a stúpal do vysokých čísel. Medzinárodná výstava Agrokomplex a jej subvýstavy poskytli priestor pre viac ako 450 vystavujúcich firiem nielen zo Slovenskej ale i Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Srbska, Švajčiarska, Litvy, Veľkej Británie, Ruska a ďalších krajín.

COOPEXPO 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.08.2013)
V dňoch 22. 8. 2013 – 25. 8. 2013 sa uskutoční na výstavisku AGROKOMPLEX Nitra jubilejný 20. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2013. Členské družstvá združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO a dve súkromné stredné odborné školy z Popradu a Bardejova, ktorých zriaďovateľom je združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO budú vystavovať svoje výrobky v 11 samostatných a v 3 spoločných expozíciách, v ktorých sa bude prezentovať ďalších 27 družstiev

Česko-poľsko-slovenské EKONOMICKÉ FÓRUM 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.08.2013)
Krajská hospodárska komora Moravskosliezskeho kraja, partner siete ENTERPRISE EUROPE NETWORK v spolupráci s Centrom medzinárodného obchodu v Moravskosliezskom pripravili dňa 17. 10. 2013 medzinárodnú konferenciu a dvojstranné rokovania firiem : Česko-poľsko-slovenské EKONOMICKÉ FÓRUM 2013. Organizované pod záštitou prednostu Moravskosliezskeho kraja a príležitosti 20. výročia založenia Hospodárskej komory v Ostrave.

Podnikanie v Kanade - praktické rady a skúsenosti
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.07.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila seminár s diskusiou „Podnikanie v Kanade - praktické rady a skúsenosti“ s podnikateľkou z Toronta. Seminár sa uskutoční dňa 13.8.2013 (utorok) o 9,00 hod v budove Kerametalu na Jašíkovej 6, Bratislava. Organizačný poplatok: Člen: 20 Eur + DPH = 24 Eur. Nečlen 30 Eur + DPH = 36 Eur. Kontakt : Ing. Ivana Kondášová : Tel. :+421-2- 48291 247, ivana.kondasova@email.sopk.sk

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server