Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)


Žilinský biznis networking
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.10.2015)
Dňa 29.10.2015 od 17:00 do 21:00 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline od 17:00 hod do 21:00 hod uskutoční Žilinský biznis networking určený pre podnikateľov, konateľov, majiteľov, manažérov. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia firiem z Čiech, Moravy a Poľska. Účelom podujatia je nadviazanie nových obchodných kontaktov

Prezentácia možností investovania vo Vojvodine
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.10.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a MHSR pripravili dňa 29. 10. 2015 seminár Prezentácia možností investovania vo Vojvodine (investičné stimuly, konkrétne projekty (automotive, agropriemysel, obnoviteľné zdroje energie) pre podnikateľské subjekty.

Podnikateľská misia z UK v Bratislave - bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2015)
Dňa 14. októbra 2015 sa uskutočnia bilaterálne rokovania s podnikateľmi z Veľkej Británie, ktorí navštívia Bratislavu. Rokovania sú bezplatné a uskutočnia sa od 09.30 h. v priestoroch agentúry SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava.

BE Match4Industry automobilový priemysel, kovy, stroje, plasty, pneumatiky, chémia, stavebníctvo, energetika, životné prostredie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2015)
Slovak Business Agency v spolupráci s tureckým partnerom siete Enterprise Europe Network a organizátormi: Automobilový priemyselný park v Kocaeli v Turecku, Podnikateľská komora Luxemburského Veľkovojvodstva a EEN Luxembourg pripravili kooperačné podujatie Match4Industry.

Obchodná misia do Varaždína
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2015)
Trnavská regionálna komora SOPK pripravila pre podnikateľov obchodnú misiu do Varaždína (Chorvátska) v dňoch 26. – 28.10.2015. Zoznam chorvátskych firiem, ktoré majú záujem rokovať so slovenskými firmami ako aj predbežný program nájdete na stránke: http://tt.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2015092502. V prípade záujmu o účasť alebo ďalšie info kontaktujte prosím Trnavskú RK SOPK, email: peter.kovar@sopk.sk

Bezplatné kooperačné podujatie B2B stretnutia počas "V European Congress for SMEs"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.10.2015)
Slovak Business Agency v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravilo bezplatné kooperačné podujatie B2B stretnutia počas V European Congress for SMEs. Bilaterálne stretnutia sú organizované v rámci medzinárodného kongresu pre malých a stredných podnikateľov „V European Congress for SMEs“, ktorý je zameraný na vedu, podnikanie, samosprávu a ekonomiku.

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ľky Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. Slovenského národného povstania 1253, 085 01 Poprad
(Zuzana Cáková, Informácie, 16.07.2015)
Zriaďovateľ COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
riaditeľa/-ľky Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. Slovenského národného povstania 1253, 085 01 Poprad

Stretnutie s ekonomickými diplomatmi SR v zahraničí
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.06.2015)
SOPK Žilina a ZPS v spolupráci s MZVaEZ SR pripravili pracovné stretnutia a priame rokovania s ekonomickými diplomatmi SR akreditovanými v zahraničí. Akcia sa uskutoční dňa 30.6.2015 utorok od 14.15 - 16.45 hod. v kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca - Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11, ČADCA (parkovanie zabezpečené na námestí pred Domom kultúry zdarma).

Slovensko-gruzínsky ekonomický seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.06.2015)
Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Slovak Business Agency, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR organizujú Slovensko – gruzínsky ekonomický seminár , ktorý sa bude konať dňa 19. júna 2015 o 11.00 v Bratislave v konferenčnej sále Ambasador v Hoteli Devín.

Slovenská kooperačná burza 2015
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.06.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravuje najväčšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link — Slovenskú kooperačnú burzu 2015. Už od svojho vzniku je Slovenská kooperačná burza každoročne najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. Burza sa uskutoční 10. november 2015 v Bratislave. V prípade záujmu kontaktujte: Naďa Hladká, T: 02 58 260 321, E: matchmaking@sario.sk

Obchodná misia do Grécka – Chania (Kréta)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.06.2015)
Regionálna komora SOPK Trnava pripravila obchodnú misiu do Chanie na Krétu v termíne 24. – 27. 6. 2015. V roku 2014 na jeseň sa uskutočnila obchodná misia gréckych podnikateľov z Kréty do Trnavy a bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi OPK Chania a RK SOPK Trnava. Pripravovaná misia do Chanie je pokračovním začatej spolupráce a je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri.

Slovensko-talianske obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.06.2015)
V dňoch 16. – 17. júna 2015 sa v Ríme uskutoční Slovensko-talianske obchodné fórum zamerané na rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce a posilnenie bilaterálnych obchodných vzťahov. Obchodné fórum sa uskutoční pri príležitosti prezentácie slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO Miláno 2015. Organizátormi podujatia sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Zastupiteľský úrad SR v Ríme v spolupráci s SBA.

Britsko - Slovenské podnikateľské Fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.06.2015)
SOPK pripravila podnikateľské fórum, ktoré sa uskutoční 11 júna od 09.30 v priestoroch Britsko Slovenského Biznis Centra, Mostová 6, Bratislava. Tento seminár je určený pre slovenské spoločnosti, ktoré majú záujem rozšíriť svoje podnikanie a chcú expandovať na trhy Veľkej Británie, alebo s Britániou začať obchodovať. Cieľom podujatia je podať zúčastneným spoločnostiam detailné a praktické informácie o špecikách obchodovania i podnikania v tejto krajine.

Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.06.2015)
Dňa 8. júna 2015 sa bude konať Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum v konferenčnej miestnosti v budove CVTI (Lamačská cesta 8) v Bratislave od 11-14 hod. Fórum bude zamerané najmä na výmenu poznatkov a tiež ako kontaktné podujatie s lokálnymi firmami a výskumnými pracoviskami.

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ľky Súkromnej strednej odbornej školy, Hviezdoslavova 11, 085 84 Bardejov
(Zuzana Cáková, Informácie, 15.05.2015)

Zriaďovateľ COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/-ľky Súkromnej strednej odbornej školy, Hviezdoslavova 11, 085 84 Bardejov


Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Lipeckého kraja
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku dňa 12. 5. 2015 seminár: „Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Lipeckého kraja (RF)“.

Medzinárodné kontaktné dni v Užhorode
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
SOPK pozýva podnikateľov zúčastniť sa na Medzinárodných kontaktných dňoch v Užhorode, ktoré sa uskutočnia 20- 21.mája 2015 v priestoroch Zakarpatskej obchodno – priemyselnej komory. Tématikou je: „Kovoobrábanie (výroba, obchod a spolupráca v kovovýrobe), zakladanie spoločných podnikov”. STRETNUTIE UMOŽNÍ nadviazať obchodné kontakty s podnikmi – výrobcami produktov a poskytovateľmi služieb, podpísať protokoly o zámeroch, uzavrieť predajné a kúpne zmluvy, založiť si spoločný výrobný podnik.

Slovensko - talianske obchodné fórum v Ríme
(Zuzana Cáková, Výstavy, 27.04.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s MZVaEZ SR a ZÚ Rím pripravili slovensko – talianske obchodné fórum, ktoré sa bude konať v dňoch 16. – 18. 6 2015 v Ríme. V kontexte národných príprav na svetovú výstavu EXPO 2015 mesto Rím realizuje projekt „Rím smerom k EXPO Miláno 2015“. Hlavné mesto Talianska ponúka veľvyslanectvám 140 krajín, ktoré sa zúčastňujú na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne, možnosť prezentovať svoju krajinu v súvislosti s vlastnou expozíciou na EXPO v exkluzívnych priestoroch Ríma.

Seminár : Quo vadis EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory SR a Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie pripravili seminár „Quo vadis EÚ“, ktorý sa uskutoční dňa 14. mája 2015 (štvrtok) o 14.00 h. v Klube Penati v Bratislave (Agátová 33). Účasť na seminári je bezplatná, ale je podmienená prihlásením sa na e-mailovej adrese: sopkueu@sopk.sk.

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 19. mája 2015 ďalšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link - Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 (MSKD). Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 je oficiálne sprievodné podujatie v rámci 22. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. — 22. mája 2015 v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre.

Konferencia: Podpora podnikania a inovácií z EÚ
(Zuzana Cáková, Informácie, 27.04.2015)
Enterprise Europe Network, ktorá je najväčšou iniciatívou Európskej komisie na podporu podnikania a inovácií s viac než 600 zastúpeniami v 50 krajinách, organizuje konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša Európska únia v novom programovom období 2014-2020 a aké sú aktivity slovenských ministerstiev v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom. Konferencia sa uskutoční dňa 27.5.2015, streda, 9:00-13:00. Veľká kongresová miestnosť Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku individuálne konzultácie na tému podnikania v Rakúsku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravil dňa 12. 5. 2015 seminár: „Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku“Seminár sa uskutoční v priestoroch Slovak Business Agency na Miletičovej 23, Bratislava, zasadačka na 6. poschodí.

Bilaterálne rokovania s fínskymi firmami
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MZVaEZ SR pripravili bilaterálne rokovania s fínskymi firmami, ktoré tvoria podnikateľskú delegáciu vedenú štátnym podtajomníkom pre vonkajšie ekonomické vzťahy Ministerstva zahraničných vecí Fínska pánom Matti Anttonenom.Sektory : • automobilový priemysel • strojárstvo, • ITC, • energetika, • čisté a zelené technológie (cleantech, greentech), • papierenský priemysel, • chemický priemysel,

Inovačný región – Možnosti financovania inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje konferenciu Inovačný región – Možnosti financovania inovácií v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a regionálnou komorou SOPK v Trenčíne, ktorá sa uskutoční 5. mája 2015 v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja.Zaregistrujte sa do 30. apríla 2015 na adrese peter.biel@tsk.sk.

Činnosť Euroázijskej hospodárskej únie a riadenie obchodnej spolupráce medzi slovenskými spoločnosťami a spoločnosťami z Ruska, Bieloruska, Kazachstan
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila dňa 15. 04. 2015 v Bratislave pod záštitou veľvyslanectva RF v SR a Euroázijskej hospodárskej komisie seminár s názvom “Činnosť Euroázijskej hospodárskej únie a riadenie obchodnej spolupráce medzi slovenskými spoločnosťami a spoločnosťami z Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska a Arménska”.

Slovensko–turecké podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.03.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spoločne s Radou pre zahraničné ekonomické vzťahy Turecka (DEIK) pripravili Slovensko–turecké podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy prezidenta Tureckej republiky R. T. Erdogana v Bratislave dňa 31. marca 2015 v kongresovej sále na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Podnikateľská misia do Talianska a návšteva veľtrhu EXPO Miláno 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora organizuje v dňoch 9. – 12. júna 2015 podnikateľskú misiu spojenú s možnosťou zúčastniť sa na zasadnutí 9. Svetového komorového kongresu. Svetový komorový kongres predstavuje jedinečnú možnosť posilniť partnerstvá a načerpať inovatívne nápady a projekty prostredníctvom interakcie s delegátmi z vyše 120 krajín sveta.

Horizont 2020 — Podpora malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Proexportná akadémia SARIO organizuje dňa 19. 3. 2015 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, v čase od 9:00 hod do 13:00 hod odborný seminár s názvom Horizont 2020 — Podpora malých a stredných podnikov na ktorom sa dozviete dôležité informácie o možnostiach financovania firiem z najväčšieho európskeho programu na podporu výskumu a inovácií — Horizont 2020.

OP KaHR: Elektronické trhovisko je už ostrej prevádzke
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2015)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že od 1. februára 2015 bola spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska (https://www.eks.sk/).

Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2015)
Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2015)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM – 17/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 20/2015 dňa 30. januára 2015.

CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako spoluorganizátor s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Európskou Organizáciou pre Jadrový Výskum CERN, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácii Slovenskej republiky spoločne pripravujú výnimočnú konferenciu ktorá sa bude konať dňa 24. marca 2015 o 9.00 hod. na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19 v Bratislave.

Seminár "Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode s tovarom a jeho význam"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) pripravila seminár "Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode s tovarom a jeho význam", ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 31. marca 2015.

Inovačný región - možnosti financovania inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Dňa 17. 3. 2015 o 9:00 hod sa uskutoční konferencia o aktuálnych možnostiach financovania inovácií podnikov. Miesto konania : kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bližšie informácie a prihlášky: sopkrktn@sopk.sk, tel:032-6523834

Inovatívny čin roka 2014
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 24.02.2015)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v snahe povzbudiť inovačné aktivity vyhlásilo 2. februára 2015 už ôsmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2014“. Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

Online platforma „Rozvoj družstiev“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.02.2015)
15. mája 2014 bola spustená online platforma „Rozvoj družstiev“. Táto webstránka zobrazuje medzinárodné rozvojové projekty, ktoré sú realizované európskymi družstevnými organizáciami po celom svete. Webstránka tiež umožňuje výmenu poznatkov a skúseností a uľahčuje vytváranie partnerstiev v rámci družstiev, rôznymi donormi a ďalšími zúčastnenými stranami.

Slovensko - Turecké ekonomické fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.02.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila Slovensko-turecké ekonomické fórum spojené s podnikateľskou misiou a B2B rokovaniami slovenských a tureckých firiem, ktoré sa uskutoční v rámci 3. zasadnutia Slovensko – tureckej zmiešanej hospodárskej komisie v dňoch 9. - 10. 3. 2015 v Bratislave.

OTP Banka Slovensko - nový poskytovateľ finančnej pomoci JEREMIE
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.01.2015)
OTP Banka Slovensko sa stáva ďalším článkom v poskytovaní finančnej pomoci pre MSP na Slovensku zo zdrojov Európskej Únie. Celkovo sa tak stáva v poradí šiestym poskytovateľom služieb tohoto druhu na Slovensku. V spolupráci s Európskou Komisiou a Európskym Investičným Fondom prostredníctvom Slovenského záručneho a rozvojového fondu poskytne úvery vo výške 20 miliónov Eur. O možnostiach poskytnutia pomoci sa môžete informovať priamo v OTP Banke. Kontaktná osoba pre JEREMIE: Katarína Gajdošíková - gajdosikova_k@otpbanka.sk

Regionálne semináre: Program Horizont 2020 pre firmy (Košice, Prešov, Bratislava, Žilina)
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.01.2015)
Takmer 80 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Až 20% prostriedkov na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie je určených výhradne pre firmy. Národná kancelária podpory programu Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s Enterprise Europe Network pripravila seminár o možnostiach programu Horizont 2020 pre slovenské firmy. Viac informácií a registrácia: http://goo.gl/2skRHf

Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
(Zuzana Cáková, Výstavy, 21.01.2015)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí, bude v roku 2015 pokračovať v podpore účasť mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby na veľtrhoch a výstavách v zahraničí prostredníctvom národného projektu financovaného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Kooperačné podujatie CONTACT - Business Meetings 2015, zamerané na strojársky priemysel
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2015)
Slovak business Agency v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network - The Leipzig Chamber of Industry and Commerce Saxon pripravili kooperačné podujatie CONTACT: Business Meetings 2015 11. kooperačné podujatie sa koná počas medzinárodného veltrhu inTEC (www.messe-intec.com) a medzinárodným subkontrakraktačným veltrhom, casti, komponenty a technológie “Z” (www.subcontractingfair.com). Kde: Fair grounds Leipzig - Exhibition hall 4 Kedy: 24. - 25. 2 2015 Sektorové zameranie: Celé spektrum výroby, nástrojov a strojov na špeciálne účely stavebníctva, ako aj dodávky a subdodávky služieb pre automobilový priemysel, zariadenia, stroje a stavebné náradie a ďalšie priemyselné odvetvia.

Kooperačné podujatie INDUSTRY MATCHMAKING – IMM2015 zamerané na kovospracujúci priemysel, strojárstvo
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2015)
Enterprise Europe Network v spolupráci s Bulharským priemyselným združením a Medzinárodným výstavným centrom pripravili kooperačné podujatie INDUSTRYMATCHMAKING 2015 zamerané na kovospracujúci priemysel, priemyselnú automatizáciu a softvéry, elektroniku a robotiku, strojárstvo, mechatroniku, metalurgiu, zlievarenstvo, telekomunikácie, služby a informačno-komunikačné technológie. Podujatie sa koná v rámci medzinárodnej výstavy MachTech&InnoTech 12. marca 2015 medzi 10:30-18:00 hod. v Sofii (Inter Expo & Congress Centre).

Slovensko - Brazílsky worshop - podnikateľské stretnutie s leteckou spoločnosťou EMBRAER
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2015)
SOPK pripravilo v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílskej federatívnej republiky a spoločnosťou EMBRAER, ktorá je svetovým výrobcom lietadiel stretnutie s cieľom predstavenia produktov spoločnosti Embraer a následných B2B rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi spoločnosti. Miesto:Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, zasadacia miestnosť Paríž, Dátum, čas:10. februára 2015 (utorok), 9:30hod. Rokovací jazyk:anglický, Uzávierka prihlášok: 05.02.2015, 16:00 hod.

Kooperačné podujatie CONTACT - Business Meetings 2015, zamerané na strojársky priemysel
(Zuzana Cáková, Informácie, 07.01.2015)
Slovak business Agency v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network - The Leipzig Chamber of Industry and Commerce Saxon pripravili kooperačné podujatie CONTACT: Business Meetings 2015 11. kooperačné podujatie sa koná počas medzinárodného veltrhu inTEC (www.messe-intec.com) a medzinárodným subkontrakraktačným veltrhom, casti, komponenty a technológie “Z” (www.subcontractingfair.com). Podujatie sa bude konať vo Fair grounds Leipzig - Exhibition hall 4 v dňoch 24. - 25. 2 2015 Sektorové zameranie: Celé spektrum výroby, nástrojov a strojov na špeciálne účely stavebníctva, ako aj dodávky a subdodávky služieb pre automobilový priemysel, zariadenia, stroje a stavebné náradie a ďalšie priemyselné odvetvia.

Konferencia Slovenská republika v Horizonte 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2015)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj pripravili konferenciu :Slovenská republika v Horizonte 2020, ktorá sa koná pri príležitosti prvého výročia otvorenia SLORD. Konferencia sa koná pri príležitosti prvého otvorenia SLORD.

BUSINESS BREAKFAST - IZRAEL
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2015)
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na BUSINESS BREAKFAST a diskusiou s veľvyslancom Štátu Izrael v Slovenskej republike, ktoré sa konajú dňa 21.1. 2015 (streda).

Podnikateľská misia do Kazachstanu a Kirgizska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2015)
MZVaEZ SR informuje o plánovanej podnikateľskej misii pri príležitosti návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Kazachstane a Kirgizsku vo februári 2015. Podrobné informácie o podnikateľskej delegácii organizovanej do Kazachstanu a Kirgizska nájdete na http://www.foreign.gov.sk/ Váš záujem o misiu je potrebné nahlásiť do 12.01.2015 prostredníctvom elektronickej pošty na: drahomir.stos@mzv.sk

Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.01.2015)
Dňa 27. januára 2015 (utorok) sa bude konať od 09.00 do 14.00 h. v Bratislave, v hoteli CROWNE PLAZA, Hodžovo nám. 2 ekonomická konferencia pod názvom : Čo čaká slovenskú a svetovú ekonomiku v roku 2015? Aký bude jej ďalší vývoj?

Obchodná misia SOPK do Brazílie, Argentíny a Uruguaja
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s partnerskými komorami v Rio de Janeiro, Montevideo a Buenos Aires organizuje: Podnikateľskú misiu do Argentíny, Brazílie a Uruguaja ktorá sa uskutoční v dňoch: 23. februára – 7. marca 2015.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server