Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1568 nájdených)

Slovensko-poľské ekonomické fórum
(marketing, Informácie, 12.01.2005)
V dňoch 9. - 10. marca sa bude konať v Rajeckých Tepliciach X. SLOVENSKO-POĽSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM, ktoré organizujú Žilinská regionálna komora SOPK, Slovensko-poľská regionálna komora so sídlom v Žiline v spolupráci s Regionálnou izbou gospodarcza v Bielsko Biala.

Informácia z 25. zasadnutia Predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 04.01.2005)
Dňa 2. 12. 2004 sa uskutočnilo 25. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev za účasti členov Kontrolnej komisie. Rokovanie viedol predseda SZVD Ing. Daniel Pavel.

UNIPROTECH 2005
(marketing, Výstavy, 21.12.2004)
Na výstavisku TMM v Trenčíne sa uskutoční v dňoch 25. – 27. 5. 2005 6. medzinárodná výstava ochranných pracovných prostriedkov, materiálov, zariadení a technológií pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pod názvom UNIPROTECH 2005.

INTERSHOE 2005 - jar
(marketing, Výstavy, 21.12.2004)
V dňoch 8. 3. – 10. 3. 2005 sa bude konať vo výstavnom areáli Parku kultúry a oddychu v Bratislave medzinárodný kontraktačný veľtrh obuvi a koženého tovaru INTERSHOE 2005 - jar.

NÁBYTOK A BÝVANIE Nitra
(marketing, Výstavy, 21.12.2004)
V dňoch 1. – 6. 3. 2005 sa bude konať na v Nitre vo výstavnom areáli AGROKOMPLEX 15. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov.

REKLAMA a POLYGRAF 2005 Praha
(marketing, Výstavy, 21.12.2004)
V dňoch 2. - 4. 3. 2005 sa bude konať na pražskom holešovickom výstavisku 12. ročník medzinárodného veľtrhu reklamných služieb, marketingu a médií REKLAMA a POLYGRAF 2005.

POZVÁNKA na textilné kontraktačné dni v Pardubiciach
(marketing, Informácie, 21.12.2004)
Zväz českých a moravských výrobných družstiev organizuje tradičné kontraktačné dni v Pardubiciach, v hoteli Labe pre výrobné družstvá, ktoré vyrábajú vrchné pletené ošatenie, konfekciu, odevy pre šport a voľný čas, galantériu a módne doplnky.

Medzinárodný veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel SR
(marketing, Výstavy, 10.12.2004)
Vstup svetových automobiliek na Slovensko bol po konzultácii so Združením automobilového priemyslu Slovenska a Ministerstvom hospodárstva SR impulzom pre prípravu veľtrhu nového typu – C.S.I. Car Subsuppliers Industry, ktorý sa bude konať v dňoch 10. - 12. 5. 2005.

Seminár o energetických smerniciach
(marketing, Informácie, 06.12.2004)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Euro info centrum Bratislava a RPIC Zvolen organizuje dňa 15. decembra 2004 seminár, ktorého hlavným cieľom je oboznámiť podnikateľov o prebratí Energetických smerníc EÚ do našej legislatívy a ich dosahu na výrobné malé a stredné podniky v SR. Účasť je bezplatná. Na seminár je potrebné prihlásiť sa do 8. 12. 2004. Program, prihláška.

CONSTRUMA 2005
(marketing, Výstavy, 03.12.2004)
V dňoch 5. - 9. apríla 2005 sa bude konať na výstavisku HUNGEXPO v Budapešti 24. Medzinárodná odborná stavebná výstava.

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2004
(ozvav, Školenia a semináre, 01.12.2004)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2004.

Seminár príprava projektov a fondy EÚ
(marketing, Školenia a semináre, 24.11.2004)
NARMSP/Euro info centrum Bratislava v spolupráci s Centrom pre vzdelávanie neziskových organizácií (CVNO, Banská Bystrica) organizuje dňa 9. decembra 2004 seminár, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť podnikateľom návod (metodiku), praktické rady a skúsenosti s vypracovávaním projektov, o možnostiach poradenstva pri vypracovávaní projektov, finančné aspekty predkladania projektov a ich realizácie. Účasť je bezplatná. Pozvánku s programom a prihlášku nájdete na www stránke.

Nemecko-slovenské kooperačné podujatie
(marketing, Informácie, 24.11.2004)
Dňa 29. novembra 2004 sa uskutoční Kooperačné podujatie, ktoré organizuje Brücke-Osteuropa e.V. v spolupráci s Regionálnou komorou Bratislava – Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Viac informácií, program a zoznam nemeckých firiem nájdete na www stránke.
Záujemci o účasť na podujatí sa môžu zaregistrovať.

Drevárska a nábytkárska burza - Graz 2005
(marketing, Informácie, 22.11.2004)
Registrácia na kontraktačné podujatie drevárskych a nábytkárskych firiem.
Rokovania na PROMISE Graz 2005.

BAUEN - ENERGIE MESSE
(marketing, Výstavy, 19.11.2004)
V dňoch 17. - 20. 2. 2005 sa bude konať v novozrekonštruovanom výstavisku vo Viedni najväčší stavebný veľtrh v Rakúsku "BAUEN - ENERGIE MESSE" so zameraním na zdravú stavbu, modernizáciu, financovanie a úsporu energie.

BAUEN+WOHNEN Salzburg
(marketing, Výstavy, 19.11.2004)
V dňoch 3. - 6. 2. 2005 sa bude konať v Salzburgu veľtrh BAUEN+WOHNEN, ktorý nadväzuje na úspešný veľtrh AUSTROBAU so zameraním na stavby a úsporu energie. Organizátor veľtrhu rozširuje pôvodné zameranie o ďalšie komodity týkajúce sa zariaďovania bytu, domu, ako sú nábytok, design, vnútorná architektúra, usporiadanie obytných priestorov, kuchyne, izby, obývacie izby.

Pravidlá poskytovania príspevkov
(marketing, Výstavy, 16.11.2004)
Slovenský zväz výrobných družstiev (ďalej zväz) poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na spoločné výstavné, obchodné a kontraktačné akcie výrobných družstiev organizované zväzom, ktoré slúžia na presadzovanie družstevných výrobkov na domácom a zahraničnom trhu, na získanie nových zákazníkov, obchodných partnerov a budovanie dobrého mena výrobného družstevníctva. Príspevky na rok 2005 sa poskytujú podľa pravidiel schválených predstavenstvom zväzu.

Ponuky na vzdelávacie podujatia v I.polroku 2005
(ozvav, Školenia a semináre, 16.11.2004)
V prvom polroku 2005 Odbor zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD pripravuje nasledovné školenia.

CONECO - RACIOENERGIA - CLIMATHERM 2005
(marketing, Výstavy, 11.11.2004)
V dňoch 5. - 9. 4. 2005 sa bude konať na výstavisku Výstavného a kongresového centra INCHEBA EXPO BRATISLAVA 26. Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO, 15. Medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie a 9. Medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie a vzduchotechniky.

POZOR – Nebezpečné výrobky v SR!
(marketing, Informácie, 11.11.2004)
Európska komisia na základe systému RAPEX vydala týždennú správu za 45. týždeň o nebezpečných výrobkoch, v ktorej sú uvedené aj výrobky zo Slovenskej republiky: www.europa.eu.int/comm/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/rapex_weekly/2004_week45.htm.

Česká republika – nové obchodné príležitosti
(marketing, Informácie, 11.11.2004)
Dňa 30. 11. 2004 sa bude konať seminár na tému Podpora a rozvoj vzájomného Česko-slovenského obchodu v nových podmienkach po vstupe SR a ČR do EÚ a ich spolupráca vo vzťahu k tretím krajinám.

Podnikateľské fórum – automobilový priemysel
(marketing, Informácie, 11.11.2004)
Dňa 22. 11. 2004 sa bude konať v Bratislave za účasti ministra hospodárstva SR Pavla Ruska a portugalských podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu Podnikateľské fórum, ktoré pripravilo Veľvyslanectvo Portugalskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Oznam pre účastníkov seminára TAIEX
(marketing, Informácie, 11.11.2004)
Týmto upresňujeme miesto konania seminára TAIEX č. 9993 o uplatňovaní spoločného colného sadzobníka TARIC a o štatistickom sledovaní intrakomunitárnych obchodov INTRASTAT. Seminár sa bude konať 15. 11. 2004 v Bratislave, v hoteli Devín, Riečna ul. č. 4. Registrácia účastníkov od 8.30 – 9.00. Predpokladaný záver o 17.30. Pokiaľ ste sa prihlásili na tento seminár a nemôžte sa ho zúčastniť, oznámte čo možno najskôr túto skutočnosť organizátorom.

Zjednodušený prístup k právu EÚ
(marketing, Informácie, 10.11.2004)
Od 1. novembra poskytuje EUR-Lex v novej verzii priamy bezplatný prístup k právu EÚ aj v slovenskom jazyku.

Oznámenie predsedom družstiev
(office, Informácie, 09.11.2004)
Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na Štatút vyznamenaní SZVD podľa ktorého mali byť predložené návrhy na vyznamenania Slovenského zväzu výrobných družstiev na I. polrok 2005 v termíne do 31. 10. 2004. Ak ste tak neučinili, je možné tieto návrhy predkladať v predĺženom termíne do 15. 11. 2004.

DNI VIANOC V INCHEBE
(marketing, Informácie, 09.11.2004)
V areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave sa bude konať 15. ročník predajnej výstavy spotrebného tovaru DNI VIANOC V INCHEBE v období od 3. – 19. 12. 2004.

VIANOCE V AGROKOMPLEXE
(marketing, Informácie, 09.11.2004)
V dňoch 15. – 19. 12. 2004 sa bude konať v Nitre v areáli výstaviska AX 12. ročník Predajných dní – Vianoce v AGROKOMPLEXE.

Vianočné predajné dni, HRAČKY – ZÁBAVA
(marketing, Informácie, 09.11.2004)
V dňoch 9. – 12. 12. 2004 sa budú konať na výstavisku v Trenčíne Vianočné predajné dni. Súčasťou vianočných nákupov vo sviatočnej atmosfére bude aj 1. ročník výstavy zameranej na predaj hračiek a suvenírov HRAČKY – ZÁBAVA.

TRENČÍN MESTO MÓDY – jar 2005
(marketing, Výstavy, 09.11.2004)
Na výstavisku TMM v Trenčíne sa bude konať 38. ročník medzinárodného veľtrhu módy a odievania TRENČÍN MESTO MÓDY - jarná časť v dňoch 1. – 3. 3. 2005.

AQUA-THERM PRAHA 2004
(marketing, Výstavy, 09.11.2004)
V dňoch 23. – 27. 11. 2004 sa bude konať na pražskom výstavisku v Holešoviciach 11. medzinárodný odborný veľtrh AQUA-THERM PRAHA 2004.

Z rokovania predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 29.10.2004)
Dňa 25. októbra 2004 sa uskutočnilo v Mojmírovciach 24. zasadnutie Predstavenstva SZVD.

Ekologický cement proti plesniam
(marketing, Informácie, 28.10.2004)
Na našom trhu sa objavila novinka medzi stavebnými materiálmi – antibakteriálny a protiplesňový ekologický cement – biocement.

Viete, čo je Sendwix?
(marketing, Informácie, 28.10.2004)
Sendwix je prvý ucelený systém viacvrstvových konštrukcii na našom trhu, ktorý vychádza z moderných európskych trendov v stavebníctve.

Do obnovy bytov skoro 200 miliónov
(marketing, Informácie, 28.10.2004)
Štátna pomoc má formou poskytovania bankových záruk vytvoriť od 1. januára 2005 do 31. decembra 2010 podmienky pre obnovu bytových domov tak, aby pri nízkych úveroch nedochádzalo k neúmerne dlhému viazaniu finančných prostriedkov.

Celoslovenské kontrakty – novembrové
(marketing, Informácie, 27.10.2004)
V dňoch 9. – 11. 11. 2004 sa budú konať 63. celoslovenské kontrakty – novembrové pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov odevov, textilu, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov.

STYL, KABO Brno 2005
(marketing, Výstavy, 27.10.2004)
V dňoch 15. – 17. 2. 2005 sa bude konať na brnenskom výstavisku jubilejný 25. ročník medzinárodného veľtrhu módy STYL a medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru KABO.

BEAUTY FORUM SLOVAKIA 2005
(marketing, Výstavy, 27.10.2004)
V dňoch 17. – 19. 2. 2005 otvorí svoje brány súbežne s výstavou EXPODROGÉRIA CLEAN 13. medzinárodný odborný kozmetický veľtrh BEATY FORUM SLOVAKIA. Súčasťou veľtrhu sú pracovné stretnutia s odborníkmi z oblasti dermatológie, kožného lekárstva, plastickej chirurgie, vlasovej kozmetiky. Cieľom veľtrhu je výmena poznatkov, skúseností a predstavenie nových trendov.
V prípade Vášho záujmu o účasť na tomto veľtrhu kontaktujte Výstavisko TMM, a.s..

EXPODROGÉRIA CLEAN 2005
(marketing, Výstavy, 27.10.2004)
V dňoch 17. – 19. 2. 2005 sa bude konať na výstavisku v Trenčíne 10. ročník medzinárodnej výstavy drogériového tovaru a čistiacej techniky.

HODINY a KLENOTY 2004
(marketing, Výstavy, 27.10.2004)
V dňoch 12. – 14. 11. 2004 sa bude konať v priestoroch Výstavného a kongresového centra INCHEBA v Bratislave 8. ročník Medzinárodnej výstavy hodín, hodiniek, zlatých a strieborných šperkov, klenotov, luxusnej bižutérie a darčekových predmetov. Táto kontraktačno-predajná výstava, ktorá je jedinou odbornou celoslovenskou výstavou svojho druhu, je určená výrobcom a obchodníkom. Organizačnými partnermi sú Asociácia zlatníkov Slovenska so sídlom v Trenčíne a Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska so sídlom v Bratislave.

Možnosť získať nové obchodné príležitosti
(marketing, Informácie, 27.10.2004)
Dňa 10. novembra 2004 sa uskutoční v Brne seminár na tému „Ako získať nové obchodné príležitosti v spolupráci s americkými subdodávateľmi“, ktorý organizuje firma First Index Inc., vedúca spoločnosť na trhu výroby dielov pre zákazníkov.

HANDICAP SLOVAKIA 2004
(marketing, Výstavy, 15.10.2004)
V dňoch 20. – 24. 10. 2004 sa bude konať v Bratislave na výstavisku INCHEBA 2. ročník špecializovanej výstavy so zameraním pre zdravotne postihnutých ľudí HANDICAP SLOVAKIA 2004. Výstava bude umiestnená do vstupnej haly výstaviska A1 spoločne s medzinárodným knižným veľtrhom BIBLIOTÉKA/PEDAGOGIKA 2004. Obidve výstavy sa konajú súčasne s výstavou nábytku a bytových doplnkov MODDOM 2004 a výstavou umenia ART.
Zámerom výstavy je predstaviť najnovšie poznatky a trendy v tejto oblasti a komplexnú ponuku kvalitných produktov a služieb určeným ľudom so zdravotným postihnutím. Výstava má za cieľ nielen upozorniť na problémy a potreby zdravotne postihnutých osôb, ale hlavne prispieť k ich integrácii do spoločnosti.

ELO SYS 2004
(marketing, Výstavy, 15.10.2004)
Na výstavisku v TRENČÍNE sa bude konať v dňoch 19. – 22. 10. 2004 10. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS 2004 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Súčasťou výstavy bude aj bohatý sprievodný program napr. Konferencia „ Elektrotechnika a informatika“ alebo panelová diskusia pod názvom: „Otvorenie trhu s elektrickou energiou a aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie.“

Pozvánka na seminár – Spoločná obchodná politika EÚ
(marketing, Informácie, 14.10.2004)
Úrad SOPK v spolupráci s MH SR organizuje odborný seminár o aktuálnych problémoch spojených s uplatňovaním opatrení vyplývajúcich zo Spoločnej obchodnej politiky ES na dovoz a vývoz obchodného tovaru z/do tretích krajín po pristúpení SR do Európskej únie.

MODDOM 2004
(marketing, Výstavy, 14.10.2004)
Moderné bývanie ako súčasť zdravého životného štýlu 3. tisícročia je heslo 9. ročníka Medzinárodnej výstavy nábytku, bytových doplnkov a bytového dizajnu MODDOM 2004, ktorá bude vo výstavnom a kongresovom centre Incheba v Bratislave od 20. do 24. októbra 2004.

ZIMNÉ PREDAJNÉ TRHY
(marketing, Informácie, 14.10.2004)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje ZIMNÉ PREDAJNÉ TRHY, ktoré sa budú konať dňa 9. 12. 2004 v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10 v zasadačke SZVD na 6. poschodí od 9.00 do 14.00.

EURODOMUS – pozvánka na odborný workshop v Padove
(marketing, Informácie, 11.10.2004)
V dňoch 14. – 15. 10. 2004 sa bude konať odborný workshop EURODOMUS, ktorý je organizovaný v rámci výstavy CASA SU MISURA (Domov na mieru) na výstavisku v Padove (Padovafiere) v Taliansku.

Textilné kontraktačné dni v Pardubiciach
(marketing, Informácie, 08.10.2004)
Zväz českých a moravských výrobných družstiev organizuje tradičné kontraktačné dni v Pardubiciach, v hoteli Labe pre výrobné družstvá, ktoré vyrábajú vrchné pletené ošatenie, konfekciu, odevy pre šport a voľný čas, galantériu a módne doplnky. Kontraktačné dni sa konajú 2. – 3. 11. 2004.

Slobodný pohyb tovaru – príležitosť a riziká na vnútornom trhu
(marketing, Informácie, 07.10.2004)
Dňa 13. 10. 2004 sa bude konať v Bratislave seminár určený pre každého, kto sa zaoberá uvádzaní výrobkov na trh, ich vzájomným uznávaním a certifikáciou.

Možnosť nadviazať nové kontakty
(marketing, Informácie, 07.10.2004)
Dňa 3. 11. 2004 sa uskutoční o 10.30 v priestoroch konferenčného centra hotela Radisson SAS Carlton „Hong Kong Business Seminar“ v spolupráci s SOPK a Hong Kong Trade Council.

Stretnutie podnikateľov
(marketing, Informácie, 05.10.2004)
Expo Trade Center Lučenec organizuje v dňoch 9. - 11. novembra 2004 v Užgorode na Ukrajine stretnutie podnikateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server