Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(marketing, Informácie, 11.03.2005)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 65. aprílové celoslovenské putovné kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru.

Medzinárodné partnerské stretnutie – automobilový priemysel
(marketing, Výstavy, 11.03.2005)
Dňa 24. mája 2005 sa uskutoční v AGROINŠTITÚTE v Nitre medzinárodné partnerské podujatie organizované v spolupráci s Volkswagen Slovakia, a.s. ako sprievodné podujatie XII. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa bude konať v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX v Nitre 24. – 27. 5. 2005.

Kontaktný seminár s nemeckými podnikateľmi
(marketing, Výstavy, 11.03.2005)
Dňa 7. apríla 2005 sa v čase konania veľtrhu CONECO uskutoční odborný kontaktný seminár zameraný na chemický, farmaceutický, gumárenský priemysel a priemysel plastov.

Valné zhromaždenie SZVD zvolané
(office, Informácie, 10.03.2005)
Predstavenstvo SZVD na svojom zasadnutí dňa 22. februára 2005 v zmysle článku 11. ods. 1/a, článku 12 ods. 1 Stanov SZVD rozhodlo o zvolaní 17. riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia SZVD na deň 27. mája 2005 s týmto programom rokovania:

Regionálne porady predsedov členských družstiev SZVD
(office, Informácie, 10.03.2005)
V súvislosti s prípravou Valného zhromaždenia Slovenského zväzu výrobných družstiev, ktoré bude 27. mája 2005, uskutočnia sa porady predsedov členských družstiev:

Európsky módny dizajn – misia do Japonska
(marketing, Informácie, 04.03.2005)
V rámci účasti SOPK na projekte EÚ „Gateway to Japan“ sa v dňoch 14. - 18. 11. 2005 v Tokiu uskutoční podnikateľská misia zameraná na mladú módu predovšetkým pre ženy vo vekovej hranici 22 - 45 rokov.

Obchodná misia podnikateľov zo SR na Ukrajinu
(marketing, Informácie, 04.03.2005)
V rámci medzinárodných kontaktných dní z rezortu drevospracujúceho priemyslu sa uskutoční v dňoch 22. - 24. marca 2005 v Užhorode na Ukrajine obchodná misia podnikateľov zo SR, zameraná na oblasti:

Podtatranské výstavné trhy 2005
(marketing, Výstavy, 04.03.2005)
V dňoch 28. 4. – 1. 5. 2005 sa uskutoční 6. ročník kontraktačno-predajnej výstavy na Zimnom štadióne v Poprade.

I.H.M. Mníchov 2005
(marketing, Výstavy, 04.03.2005)
V dňoch 10. – 16. 3. 2005 sa bude konať v Mníchove veľtrh remesiel zameraný na malé a stredné podniky.

Pozvánka na školenie k Zákonu o dani z pridanej hodnoty
(ozvav, Školenia a semináre, 04.03.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje školenie „K Zákonu o dani z pridanej hodnoty“ platného od 1. 1. 2005.

Základné informácie pre účasť výrobných družstiev na výstave COOPEXPO 2005
(marketing, Výstavy, 24.02.2005)
AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, spoluorganizátor 12. Medzinárodnej družstevnej kontraktačno – predajnej výstavy COOPEXPO 2005, poslal výrobným družstvám záväznú prihlášku s termínom podania 31. 3. 2005.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia hľadá dodávateľov
(marketing, Informácie, 23.02.2005)
V rámci realizácie investičného projektu juhokórejskej spoločnosti KIA do automobilovej výroby v lokalite Žilina agentúra SARIO pripravila pre potenciálnych slovenských dodávateľov a subdodávateľov spoločnosti Kia Motors Slovakia možnosť prihlásiť sa do on-line databázy a tým prejaviť záujem stať sa dodávateľom komponentov, výrobných technológií, služieb a ďalších dodávok pre výstavbu, vybavenie a prevádzku závodu spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Zoznam veľtrhov a výstav na rok 2005
(marketing, Výstavy, 16.02.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev v tomto roku plánuje zúčastniť sa doma a v zahraničí na viacerých výstavách uvedených v zozname. Zoznam je iba orientačný a bude aktualizovaný podľa skutočného záujmu a potrieb družstiev.

Pravidlá poskytovania príspevkov na výstavné, kontraktačné a veľtrhové akcie
(marketing, Výstavy, 16.02.2005)
Predstavenstvo SZVD uznesením č. 200 za dňa 25. októbra 2004 schválilo Pravidla poskytovania príspevkov na výstavné kontraktačné a veľtrhové akcie výrobných družstiev z prostriedkov SZVD v roku 2005, podľa ktorých sa bude postupovať pri poskytovaní príspevkov.

Podporte SOU služieb SZVD Poprad
(ozvav, Informácie, 15.02.2005)
V zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je v právomoci každého z Vás, komu venovať 2% dane za rok 2004. Rodičovské združenie pri SOU SZVD a DOŠ, ul. SNP 1253, 058 Poprad si Vás týmto spôsobom dovoľujú osloviť.

Tlačivo 1
Tlačivo 2

Zmena termínu konania X. EKONOMICKÉHO FÓRA SK – PL - CZ
(marketing, Informácie, 10.02.2005)
Medzinárodná konferencia spojená s rokovaniami firiem z Poľska, Česka a Slovenska sa bude konať dňa 31. 3. 2005 v Rajeckých Tepliciach, namiesto pôvodne stanoveného termínu dňa 9. – 10. 3. 2005. V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na konkrétnych rokovaniach s firmami z Poľska a Česka bližšie informácie a prihlášku nájdete na adrese www.sopk.sk/za/sk. Účastnícky poplatok pre nečlenov SOPK je 450 Sk, uzávierka prihlášok – 14. 2. 2005.

Pozvánka na odborný seminár: Eliminácia rizík pri uzatváraní medzinárodnej kúpnej zmluvy po vstupe SR do EÚ
(marketing, Školenia a semináre, 10.02.2005)
V dňoch 1. a 2. marca 2005 sa bude konať dvojdňový odborný seminár určený manažeróm a pracovníkom obchodných oddelení, ktorí vstupujú do obchodných záväzkových vzťahov so zahraničnými partnermi.

Model výnimočnosti EFQM
(marketing, Školenia a semináre, 10.02.2005)
Slovenská spoločnosť pre kvalitu spolu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizujú 2-dňové školenie o modeli výnimočnosti EFQM.

Zastúpenie SR na výstave stavebníctva v Rumunsku
(marketing, Výstavy, 10.02.2005)
V dňoch 16. – 20. 2. 2005 sa bude konať medzinárodný veľtrh stavebníctva Ambient Construct vo výstavných priestoroch EXPO Transilvania v meste Kluz.

METAL 2005 Praha
(marketing, Výstavy, 10.02.2005)
V dňoch 10. – 12. 5. 2005 sa bude konať v Prahe 12. ročník medzinárodného veľtrhu metalurgie METAL 2005. Zároveň sa uskutoční i 3. veľtrh povrchových úprav a finálnych technológií FINET a 4. veľtrh strojárskej techniky, komponentov a subdodávok pre stroje a zariadenia. Viac informácií nájdete sa adrese usporiadateľa: www.terinvest.com.

BYT a STAVBA – ZÁHRADA
(marketing, Výstavy, 10.02.2005)
V dňoch 12. – 14. 4. 2005 sa bude konať 9. ročník výstavy stavebníctva a vybavenia bytu ako aj výstavy záhradníckych pomôcok v Športovej hale ZEKON v Michalovciach. Uzávierka prihlášok je 1. 4. 2005. V prípade bližších informácií kontaktujte:
DB agentúra s.r.o.
Hlavná 20, 040 01 Košice
Tel./Fax : 055/625 93 20, 625 93 21
e-mail: vystavy@dba.sk
www.dba.sk

GASTRA 2005 Nitra
(marketing, Výstavy, 10.02.2005)
Na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre sa uskutoční v dňoch 5. – 8. 4. 2005 12. medzinárodný veľtrh GASTRA súbežne s veľtrhom ALIMENTA a COBA 2005. Všetky výstavy sa konajú v dvojročnom intervale a sú stretnutím odborníkov z oblasti gastronómie, vybavenia pre hotely, obchod a verejné stravovanie, ale najmä potravín a potravinárskych strojov. Novinkou tohto ročníka bude ukážka vybavenia “hotela“, ktorý je zariadený podľa platných predpisov EÚ.
AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra
Výstavná 9, 949 01 Nitra
Tel: 037/657 21 11-3
www.agrokomplex.sk

SPORT PRAGUE - jar 2005
(marketing, Výstavy, 10.02.2005)
V dňoch 23. – 26. 2. 2005 sa bude konať na PVA Letňany 28. ročník medzinárodného veľtrhu športových potrieb a módy. Vystavovatelia budú prezentovať módu a obuv pre všetky druhy športov, vrátane oblečenia pre voľný čas.
Bližšie informácie:
TERINVEST – veľtrhová správa
Legerova 15, 12 00 Praha 2
www.terinvest.com

Sociálna ekonómia: vedúci činiteľ pre sociálnu súdržnosť a Lisabonskú stratégiu
(ozvav, Informácie, 08.02.2005)
Už niekoľko rokov Európska únia podpodporuje rozvoj sociálnej ekonómie i organizovaním konferencií na túto tému, pravidelne, vždy v predsedníckom štáte Rady EÚ.

Medzinárodný veľtrh remesiel a turizmu v Taliansku
(marketing, Výstavy, 31.01.2005)
V dňoch 4. – 12. júna 2005 organizuje Fiera Trieste 57. medzinárodný veľtrh remesiel a turizmu. V tradičnom meste výstav - v Trieste sa stretnú vystavovatelia umeleckých remesiel, ako sú sklo a keramika, vybavenie pre domácnosť z dreva, textilu a z kože a pod.

Vzdelávací program „Manažment projektov pre fondy EÚ“
(marketing, Školenia a semináre, 31.01.2005)
Dom techniky Bratislava organizuje vzdelávací program určený pre vedúcich a členov tímov, ktoré spracovávajú projekty, na základe ktorých je možné čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ.

Pripomienkové konanie - oznam pre textilné a odevné VD
(marketing, Informácie, 28.01.2005)
Ministerstvo hospodárstva SR predkladá na pripomienkové konanie Návrh vyhlášky MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami.

Odborné školenie - DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2004
(ozvav, Školenia a semináre, 26.01.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá „Daňové priznanie za rok 2004“.

Ďalšie ponuky na vzdelávacie podujatia v I. polroku 2005
(ozvav, Školenia a semináre, 26.01.2005)
V prvom polroku 2005 Odbor zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD pripravuje ďalšie školenia:

BYT a STAVBA Košice
(marketing, Výstavy, 26.01.2005)
V dňoch 8. – 10. 3. 2005 sa bude konať 14. ročník výstavy stavebníctva a vybavenia bytu od podlahy až po strop v Športovej hale v Košiciach. Uzávierka prihlášok je 15. 2. 2005.

Pozvánka na STYL, KABO BRNO
(marketing, Výstavy, 26.01.2005)
Na jubilejnom 25. ročníku veľtrhu módy STYL, KABO Brno v dňoch 15. – 17. 2. 2005 sa zúčastnia i slovenské výrobné družstvá AVANA Stupava a ODETA Michalovce. Ich expozície nájdete v pavilóne V, v spoločnom stánku SČMVD a SZVD, kde sa uskutoční i predvádzanie modelov z najnovších kolekcií dámskej a pánskej konfekcie a pletených odevov. Srdečne Vás pozývame!

Pozvánka na seminár TAIEX – Práva duševného vlastníctva
(marketing, Informácie, 26.01.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli organizuje seminár na tému „Práva duševného vlastníctva“, ktorý sa bude konať dňa 7. 3. 2005 v Bratislave.

Pozvánka na seminár pre textilné a odevné VD
(marketing, Informácie, 19.01.2005)
Asociácia textilného a odevného priemyslu v spolupráci s SOPK Trenčín organizujú špecializovaný seminár zameraný na problematiku medzinárodného obchodu, práv duševného vlastníctva, noriem a certifikácie, sociálneho dialógu v textilnom a odevnom sektore, na harmonizáciu platnej legislatívy EU a SR.

Výzva na podávanie projektov v rámci Grantovej schémy podpory inovatívnych malých a stredných podnikov
(marketing, Podpora podnikania, 14.01.2005)
NARMSP vyhlásila Výzvu na podávanie projektov v rámci Grantovej schémy podpory inovatívnych malých a stredných podnikov (SISME).

Oficiálna účasť SR na výstavách a veľtrhoch v roku 2005
(marketing, Výstavy, 12.01.2005)
Ministerstvo hospodárstva SR schválilo zoznam veľtrhov a výstav na oficiálnu účasť SR v roku 2005 ako aj ako aj zoznam odporúčaných veľtrhov a výstav pre slovenských vystavovateľov a rezervu pre oficiálnu účasť SR.

MÓDA Praha 2005
(marketing, Výstavy, 12.01.2005)
V dňoch 9. – 11. 2. 2005 sa uskutoční na pražskom výstavisku 3. medzinárodný veľtrh módy, obuvi a zariadení pre textilný a obuvnícky priemysel - MÓDA PRAHA 2005.

FLORMART/MIFLOR 2005
(marketing, Výstavy, 12.01.2005)
V dňoch 18. – 20. 2. 2005 sa bude konať na výstavisku v Padove v Taliansku medzinárodná jarná výstava pestovania rastlín a záhradníctva.

Ponuka textilných strojov a zariadení – SECOND HAND
(marketing, Informácie, 12.01.2005)
Nemecká spoločnosť založená pred viac ako 100 rokmi ponúka na predaj textilné stroje a zariadenia rôzneho druhu pre tkanie, farbenie, spriadanie, potlač, konečné úpravy a pod.

Subkontraktačná burza - výzva
(marketing, Informácie, 12.01.2005)
Výrobné družstvá, ktoré majú voľné výrobné kapacity v oblasti:

Možnosť získať nové kontakty v Litve a v Lotyšsku
(marketing, Informácie, 12.01.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje podnikateľskú misiu do Litvy a Lotyšska s možnosťou nadviazania nových kontaktov, prípadne prehĺbenia už existujúcich v termíne od 28. 2. – 4. 3. 2005.

Celoslovenské kontrakty – januárové
(marketing, Informácie, 12.01.2005)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra Vás pozýva na 64. celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru, určené pre veľkoodberateľov a výrobcov odevov, textilu, obuvi, textilnej a koženej galantérie a módnych doplnkov.

Slovensko-poľské ekonomické fórum
(marketing, Informácie, 12.01.2005)
V dňoch 9. - 10. marca sa bude konať v Rajeckých Tepliciach X. SLOVENSKO-POĽSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM, ktoré organizujú Žilinská regionálna komora SOPK, Slovensko-poľská regionálna komora so sídlom v Žiline v spolupráci s Regionálnou izbou gospodarcza v Bielsko Biala.

Informácia z 25. zasadnutia Predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 04.01.2005)
Dňa 2. 12. 2004 sa uskutočnilo 25. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev za účasti členov Kontrolnej komisie. Rokovanie viedol predseda SZVD Ing. Daniel Pavel.

UNIPROTECH 2005
(marketing, Výstavy, 21.12.2004)
Na výstavisku TMM v Trenčíne sa uskutoční v dňoch 25. – 27. 5. 2005 6. medzinárodná výstava ochranných pracovných prostriedkov, materiálov, zariadení a technológií pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pod názvom UNIPROTECH 2005.

INTERSHOE 2005 - jar
(marketing, Výstavy, 21.12.2004)
V dňoch 8. 3. – 10. 3. 2005 sa bude konať vo výstavnom areáli Parku kultúry a oddychu v Bratislave medzinárodný kontraktačný veľtrh obuvi a koženého tovaru INTERSHOE 2005 - jar.

NÁBYTOK A BÝVANIE Nitra
(marketing, Výstavy, 21.12.2004)
V dňoch 1. – 6. 3. 2005 sa bude konať na v Nitre vo výstavnom areáli AGROKOMPLEX 15. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov.

REKLAMA a POLYGRAF 2005 Praha
(marketing, Výstavy, 21.12.2004)
V dňoch 2. - 4. 3. 2005 sa bude konať na pražskom holešovickom výstavisku 12. ročník medzinárodného veľtrhu reklamných služieb, marketingu a médií REKLAMA a POLYGRAF 2005.

POZVÁNKA na textilné kontraktačné dni v Pardubiciach
(marketing, Informácie, 21.12.2004)
Zväz českých a moravských výrobných družstiev organizuje tradičné kontraktačné dni v Pardubiciach, v hoteli Labe pre výrobné družstvá, ktoré vyrábajú vrchné pletené ošatenie, konfekciu, odevy pre šport a voľný čas, galantériu a módne doplnky.

Medzinárodný veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel SR
(marketing, Výstavy, 10.12.2004)
Vstup svetových automobiliek na Slovensko bol po konzultácii so Združením automobilového priemyslu Slovenska a Ministerstvom hospodárstva SR impulzom pre prípravu veľtrhu nového typu – C.S.I. Car Subsuppliers Industry, ktorý sa bude konať v dňoch 10. - 12. 5. 2005.

Seminár o energetických smerniciach
(marketing, Informácie, 06.12.2004)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Euro info centrum Bratislava a RPIC Zvolen organizuje dňa 15. decembra 2004 seminár, ktorého hlavným cieľom je oboznámiť podnikateľov o prebratí Energetických smerníc EÚ do našej legislatívy a ich dosahu na výrobné malé a stredné podniky v SR. Účasť je bezplatná. Na seminár je potrebné prihlásiť sa do 8. 12. 2004. Program, prihláška.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server