Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

Priority ministerky práce vo vzťahu k úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
(Denisa Gajdová, Informácie, 09.11.2005)
V dňoch 27. - 28. 10. 2005 sa ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Iveta Radičová zúčastnila celoslovenskej porady riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Impulz k zamestnávaniu dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených skupín
(Denisa Gajdová, Informácie, 09.11.2005)
Kľúčom k zlepšovaniu životnej úrovne občanov je tvorba nových pracovných miest. Po troch rokoch realizácie sociálnych reforiem zostávajú hlavným problémom pri umiestňovaní na trhu práce najmä dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnení uchádzači.

Informácia pre predsedov družstiev
(Mária Pažítková, Informácie, 09.11.2005)
Informujeme predsedov výrobných družstiev, že v odbore poradenských služieb je k dispozícii metodická pomôcka na spracovanie Pracovného poriadku.
V prípade záujmu o túto metodickú pomôcku kontaktujte odbor poradenských služieb.

MÓDA PRAHA a STYL, KABO BRNO
(Elena Najšelová, Výstavy, 08.11.2005)
Svaz českých a moravských výrobních družstev pripravuje spoločnú účasť textilných a odevných výrobných družstiev a ich prezentáciu formou módnych prehliadok na týchto veľtrhoch:

Možnosť prezentácie na oficiálnych veľtrhoch SR v roku 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 08.11.2005)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo zoznam schválených oficiálnych výstav SR pre spoločnú účasť výrobcov na výstavách a veľtrhoch doma i zahraničí. Výrobcovia môžu bezplatne v spoločnom stánku SR prezentovať svoju ponuku na uvedených veľtrhoch vďaka štátnej podpore.
Bližšie informácie o možnostiach a podmienkach pre vystavovanie v oficiálnom stánku SR je možné získať na odbore medzinárodného obchodu MH SR tel. 02/4854 2418, 4854 2419, alebo na www.mhsr.sk v sekcii Zahraničnoobchodná politika.

Projekt „Odvodový bonus”
(Jozef Jurkovič, Informácie, 07.11.2005)
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorej členom je aj SZVD sa už viac ako rok zaoberá hľadaním alternatív k súčasnému sociálnemu systému. Jednou z možností riešenia súčasnej situácie je aj koncepcia zmeny sociálneho systému, ktorú pod názvom „Odvodový bonus” predkladá Ing. Richard Sulík. Prezídium RÚZ na svojom rokovaní dňa 20. 7. 2005 schválilo projekt Odvodový bonus.
Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke ODVODOVÝ BONUS.

Informácia z 31. zasadania Predstavenstva SZVD konaného dňa 13. 10. 2005
(Jozef Jurkovič, Informácie, 07.11.2005)
Predstavenstvo SZVD na svojom riadnom zasadaní prerokovalo:

Európske hospodárske stretnutie - Bratislava - Viedeň - Györ 2005
(Elena Najšelová, Informácie, 02.11.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila Európske hospodárske stretnutie Bratislava – Viedeň – Györ 2005, ktoré sa uskutoční pod záštitou primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislava, Andreja Ďurkovského.

Mezinárodní veletrh družstevnictví
(Elena Najšelová, Výstavy, 02.11.2005)
V záujme prezentácie družstevníctva a približovania družstevnej produkcie domácemu spotrebiteľovi organizuje Svaz českých a moravských výrobních družstev kontraktačno-predajný „Mezinárodní veletrh družstevnictví“ v termíne od 23. – 30. 8. 2006.

Krajiny Francúzska a Európy
(Elena Najšelová, Výstavy, 02.11.2005)
V dňoch 28. 4. – 8. 5. 2006 sa bude konať novovytvorená výstava pod názvom Krajiny Francúzska a Európy ako súčasť Medzinárodného veľtrhu v Paríži, ktorý sa koná každoročne na jar.

VIANOČNÉ TRHY
(Elena Najšelová, Informácie, 21.10.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje tradičné VIANOČNÉ TRHY výrobkov slovenských výrobných družstiev, ktoré sa budú konať dňa 8. 12. 2005 v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10 v zasadačke SZVD na 6. poschodí od 9.00 h. do 14.00 h.

Konferencia „Spolu v EÚ“
(Elena Najšelová, Informácie, 21.10.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK a Obchodná a priemyselná komora mesta Nógrád v Maďarsku organizujú dňa 9. 11. 2005 v rámci konferencie“Spolu v EÚ“ stretnutie slovenských a maďarských podnikateľov.

Obchodný veľtrh v Tokiu
(Elena Najšelová, Informácie, 21.10.2005)
Dňa 16. 11. 2005 sa bude konať v Tokiu obchodný veľtrh zameraný na vytváranie nových obchodných vzťahov s japonskými firmami, na ktorom bude mať svoj vlastný stánok Slovenská republika v zastúpení Veľvyslanectva SR, Tokio.

PRObau 2006 – Medzinárodný odborný stavebný veľtrh
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 10.10.2005)
organizovaný správou Messe Wels, ktorú v rámci ČR a SR oficiálne zastupuje agentúra J.H.COM s.r.o., ktorá ponúka možnosť koordinovanej účasti českých a slovenských vystavovateľov formou spoločnej expozície v dňoch 12. – 14. 1. 2006 v Rakúsku. Uzávierka prihlášok k účasti a na plochu je do 31. 10. 2005. V predbežnej prihláške uveďte počet m2 a stručnú charakteristiku Vašej prezentácie na veľtrhu a zašlite na rkotucova@szvd.sk.

Smutná správa
(Helena Cápová, Informácie, 10.10.2005)
Francúzsky regionálny zväz výrobných družstiev z regiónu Ouest dňa 3. 10. 2005 náhle a nečakane prišiel o svojho prezidenta, pána Huberta Duranda.

Základy práce s počítačom: práca s textovým editorom WORD, základy používania internetu, mailovanie
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 10.10.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje školenie „Základy práce s počítačom: práca s textovým editorom WORD, základy používania internetu, mailovanie.“

Možnosť etablovania sa na ruskom trhu
(Elena Najšelová, Informácie, 06.10.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev ponúka výrobným družstvám možnosť etablovania sa na ruskom trhu prostredníctvom partnerského zväzu CENTROSOJUZ RUSKEJ FEDERÁCIE.

Kontraktačné dni textilu v Pardubiciach
(Elena Najšelová, Informácie, 06.10.2005)
Svaz českých a moravských výrobních družstev organizuje tradičné kontraktačné dni textilu pre vrchné pletené ošatenie, konfekciu, športové oblečenie, galantériu a módne doplnky pre mužov, ženy a deti. Kontrakty sa uskutočnia v dňoch 18. – 19. 10. 2005 v hoteli Labe v Pardubiciach, vystavovateľmi budú české a slovenské výrobné družstvá i ďalší výrobcovia textilného tovaru.
Kontakt: Ing. L. Bartoničková, tel. 00420 224 109 342, bartonickova@scmvd.cz

Podmienky podnikania v Rakúsku
(Elena Najšelová, Informácie, 06.10.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila na 24. 10. 2005 Informačný deň o podmienkach podnikania v Rakúsku. Pracovníci Hospodárskej komory Burgenland oboznámia účastníkov s legislatívnymi podmienkami podnikania firiem v Rakúsku.

Hospodárske fórum slovenských a vietnamských podnikateľov
(Elena Najšelová, Informácie, 06.10.2005)
Dňa 18. 10. 2005 sa pri príležitosti návštevy viceprezidentky Vietnamskej socialistickej republiky, pani Truong My Hoa, uskutoční hospodárske fórum medzi slovenskými a vietnamskými podnikateľmi.

Pozvánka na seminár – Verejné obstarávanie a nenávratná finančná pomoc
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 06.10.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje dňa 13. 10. 2005 seminár na tému Verejné obstarávanie a nenávratná finančná pomoc, ktorý sa bude konať v Centrume ďalšieho vzdelávania, Palisády 22, Bratislava.

NON-HANDICAP SLOVAKIA 2005
(Elena Najšelová, Výstavy, 06.10.2005)
Súbežne s výstavou MODDOM, v dňoch 19. – 23. 10. 2005 sa bude konať v priestoroch Výstavného a kongresového centra INCHEBA Bratislava špecializovaná výstava so zameraním pre zdravotne postihnutých ľudí NON-HANDICAP SLOVAKIA 2005.

MODDOM 2005
(Elena Najšelová, Výstavy, 06.10.2005)
Výstavné a kongresové centrum INCHEBA organizuje jubilejný 10. ročník výstavného päťlístka MODDOM-LUXDOM-TECHDOM-TZB-CLEANTECH, ktorý sa už tradične koná posledný októbrový víkend t.j. 19. – 23. 10. 2005 v bratislavskej INCHEBE.

ELO SYS 2005
(Elena Najšelová, Výstavy, 06.10.2005)
V dňoch 11. – 14. 10. 2005 sa uskutoční na výstavisku v Trenčíne 11. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky pod názvom ELO SYS 2005. Na tomto veľtrhu sa predstaví 292 slovenských a zahraničných vystavovateľov, medzi nimi nebudú chýbať ani výrobné družstvá. Podrobnejšie informácie nájdete na www.tmm.sk a v priebehu elektronického veľtrhu i na www.elosys.sk.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 03.10.2005)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 68. celoslovenské októbrové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru.

Pozvánka na seminár TAIEX „Možnosti založenia obchodných spoločností v rámci EÚ“
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 27.09.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom na výmenu informácií TAIEX v Bruseli pripravujú seminár na tému „Možnosti založenia obchodných spoločností v rámci EÚ“, ktorý sa bude konať dňa 28. októbra 2005 v Bratislave.

Z rokovania predstavenstva SZVD
(Jozef Jurkovič, Informácie, 19.09.2005)
Pri príležitosti Medzinárodnej družstevnej výstavy COOPEXPO’ 05 v Nitre sa dňa 18. 8. 2005 vo výrobnom družstve Služba Nitra uskutočnilo mimoriadne zasadanie Predstavenstva SZVD.

METELLOOBROBOTKA 2006
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 12.09.2005)
MH SR a MPO ČR pripravujú slovensko-českú expozíciu na medzinárodnom veľtrhu v dňoch 23. - 27. mája 2006 v Moskve v oblastiach strojársky, hutnícky a automobilový priemysel. MH SR zabezpečí zdarma výstavnú plochu a čiastočne prispeje na výstavbu expozície. Prihlášky alebo dotazy zasielajte na rkotucova@szvd.sk.

INTEX 2006
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 12.09.2005)
Medzinárodné priemyselné a obchodné výstavisko organizuje výstavu vo všeobecnej téme, pre všetky typy výrobkov a služieb vo všetkých priemyselných oblastiach v dňoch 16. - 19. februára 2006 v Iráne. Prihlášky a dotazy zasielajte na info@titexgroup.com. Všetky potrebné informácie nájdete na www.titexgroup.com.

Vzdelávanie pre manažérov družstiev
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 25.08.2005)
SZVD pripravuje od septembra 2005 do apríla 2006 súbor sedem - 2 dňových školení pre predsedov, podpredsedov výrobných družstiev, alebo ich námestníkov. Cieľom projektu je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami v oblasti manažovania družstva a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu.

Obchodná misia do Portugalska
(marketing, Informácie, 11.08.2005)
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravujú v rámci oficiálnej cesty prezidenta SR do Portugalska v dňoch 24. – 26. októbra 2005 podnikateľskú misiu do Lisabonu a Porta spojenú s obchodnými rokovaniami.
V prípade záujmu o účasť zašlite vyplnenú návratku na sekretariát útvaru EU zahranicne@sopk.sk alebo na č. faxu 02/544 30754 najneskôr do 31. 8. 2005.

Pozvánka na módnu prehliadku textilných a odevných družstiev
(marketing, Výstavy, 11.08.2005)
V rámci sprievodného programu 12. Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2005 sa budú konať módne prehliadky textilných a odevných družstiev. Svoje najnovšie kolekcie predstavia na prehliadkovom móle v pavilóne M 3 výrobné družstvá: AVANA Stupava, ATAK Prešov, DUNATEX Dunajská Streda, FATIA Trenčín, LAVANYA Rohožník, SLOVODEV Galanta, VZOR Zvolen a VZORODEV Prešov v prezentačných blokoch podľa pozvánky.

PÉCS EXPO 2005
(marketing, Výstavy, 09.08.2005)
Spoločnosť Expo Trade Center Lučenec v spolupráci so Slovensko – Maďarskou obchodnou komorou organizujú v dňoch 4. - 9. 10. 2005 slovenskú národnú expozíciu za účasti slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu v meste Pécs.

TARGI KIELCE Poľsko 2005
(marketing, Výstavy, 28.07.2005)
SZVD organizuje účasť členských družstiev na desiaty ročník Medzinárodnej družstevnej výstavy Targi Kielce, ktorá sa uskutoční v termíne od 15. 9. 2005 do 17. 9. 2005 v čase od 10,00 do 18,00 h. a 17. 9. 2005 do 15,00 h.

COOPEXPO 2005 - pokyny pre vystavovateľov
(marketing, Výstavy, 27.07.2005)
V záujme zabezpečenia plynulej organizácie montáže a demontáže spoločných expozícií výrobných družstiev a zväzu i samotného priebehu akcie COOPEXPO 2005, ktorá sa uskutoční v čase od 18. 8. 2005 do 23. 8. 2005 spolu s Medzinárodným poľnohospodárskym a potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX 2005 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX-u Nitra denne od 9,00 h do 18,00 h, dňa 23. 8. 2005 od 9,00 h do 16,00 h, je potrebné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi a informáciami.

Užitočné stretnutie
(redakcia, Informácie, 25.07.2005)
Stalo sa už zvykom, že každoročne sa recipročne uskutočňuje stretnutie vedúcich pracovníkov zväzov slovenských a českých výrobných družstiev.

Z rokovania predstavenstva SZVD
(redakcia, Informácie, 25.07.2005)
Dňa 7. 7. 2005 sa uskutočnilo 29. zasadnutie Predstavenstva SZVD. V informácii predsedu zväzu Ing. Daniel Pavel oboznámil členov o aktivitách zväzu za obdobie od májového zasadnutia, o účasti a výsledkoch rokovania Valného zhromaždenia CECOP a II. družstevného konventu organizovaného Medzinárodným družstevným zväzom – Európa v Bruseli.

MODDOM – LUXDOM – TECHDOM – TZB - CLEANTECH
(marketing, Výstavy, 25.07.2005)
10. jubilejný ročník medzinárodnej výstavy MODDOM so sprievodnými výstavami sa bude konať vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava v dňoch 19. – 23. 10. 2005. Bližšie informácie a prihlášku nájdete na www.incheba.sk.

Oznámenie o ukončení ochranného prešetrovania týkajúceho sa dovozu určitých textilných výrobkov z Číny
(marketing, Informácie, 15.07.2005)
Európska komisia vydala pod č. 2005/C 170/3 Oznámenie o ukončení ochranného prešetrovania týkajúceho sa dovozu určitých textilných výrobkov pôvodom z Číny, ktoré sa týkalo deviatich textilných kategórií. Na základe konzultácií s Čínou a následného Memoranda o porozumení sa Nariadenie Rady č. 3030/93 zmenilo a doplnilo Nariadením Komisie č. 1084/2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a V o spoločných pravidlách na dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín. Nariadenie nadobudne účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení s cieľom rýchlej implementácie Memoranda o porozumení.

Európska komisia začala antidumpingové prešetrovanie dovozu obuvi z Číny a Vietnamu
(marketing, Informácie, 15.07.2005)
Európska komisia uverejnila 7. júla 2005 v Úradnom vestníku EÚ pod číslom C 166/2005 oznam o začatí antidumpingového prešetrovania dovozu obuvi z Číny a Vietnamu. Prešetrovanie sa týka obuvi so zvrškom z usne alebo z kompozitnej usne a netýka sa špeciálnej športovej obuvi. Zainteresované subjekty v EÚ (výrobcovia, dovozcovia, obchodníci, spotrebitelia) sa môžu prihlásiť do prešetrovania v lehote 40 dní od uverejnenia oznamu, resp. vyžiadať príslušné dotazníky v lehote 10 dní od uverejnenia oznamu. Podrobnosti sú uvedené na stránke www.mhsr.sk.

INTERMODA BRATISLAVA
(marketing, Výstavy, 12.07.2005)
V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2005 sa bude konať 4. medzinárodná výstava módy v Bratislave vo výstavnom areáli INCHEBA. Táto výstava má kontraktačno-predajný charakter a uskutočňuje sa súbežne s výstavou dekoratívnej kozmetiky INTERBEUTY. Súčasťou bohatého sprievodného programu budú aj obľúbené módne prehliadky.
Kontakt: INCHEBA, Viedenská cesta 3 – 7, 851 05 Bratislava,
tel. 02/ 67 272 135, e-mail: zdanisova@incheba.sk

Poznanské dni módy
(marketing, Výstavy, 12.07.2005)
V dňoch 6. – 8. 9. 2005 sa uskutoční v poľskom meste Poznaň medzinárodný veľtrh módy a odievania - Poznanské dni módy. Na tomto veľtrhu sa zúčastní takmer 200 vystavovateľov zo 16 krajín, ktorí budú prezentovať najnovšie módne trendy z oblasti odievania, textilných a kožených výrobkov, obuvi, darčekových predmetov a vianočných dekorácií. Žilinská regionálna komora SOPK, ako výhradný zástupca Medzinárodných poznanských veľtrhov ponúka možnosť návštevy a vystavovania na tomto veľtrhu za výhodných podmienok.
Podrobnejšie informácie: Ing. Katarzyna Bielikova, tel.: 041/723 51 02,
e-mail: polskoza@za.scci.sk, www.fashion.mtp.pl

BARDKONTAKT 2005
(marketing, Výstavy, 12.07.2005)
V dňoch 25. 8. – 28. 8. 2005 sa uskutoční v Športovej hale Bardejov 13. ročník regionálnej výstavy s medzinárodnou účasťou. Tematické zameranie výstavy: stavebníctvo, nábytok, bytové doplnky, záhrada, prezentácia spoločností prispievajúcich k obnove pamiatok a prezentácia osobných a úžitkových vozidiel.
Kontakt: Spiš View Trading, spol. s r.o., tel.: 053/4424 748
e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk

Spišské výstavné trhy
(marketing, Výstavy, 12.07.2005)
V dňoch 14. – 17. 7. 2005 sa bude konať 38. ročník kontraktačno-predajnej výstavy pod názvom Spišské výstavné trhy. Miestom prezentácie bude Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi. Výstava ponúka kvalitné slovenské výrobky a novinky z nasledovných oblastí: stavebné materiály a technológie, nábytok, bytové doplnky a bytový textil, domáce potreby, kozmetika, móda a textil, materiály a technika pre záhradu. Súčasťou výstavy bude i prezentácia osobných a úžitkových vozidiel.
Kontakt: Spiš View Trading, spol. s r.o., tel.: 053/4424 748,
e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk

Obchodná misia do Švajčiarska
(marketing, Informácie, 12.07.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravuje v spolupráci so Švajčiarsko-stredoeurópskou obchodnou komorou Zürich stretnutie slovenských a švajčiarskych podnikateľov v novembri 2005 v Zürichu. Program podujatia bude pozostávať z priamych rokovaní slovenských a švajčiarskych podnikateľov a z prezentácie oboch ekonomík.
V prípade bližších informácií kontaktujte: Bratislavská regionálna SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava, tel.: 02/4829 15 34,
e-mail: jazudekova@sopk.sk

Obchodná misia do Fínska
(marketing, Informácie, 12.07.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s obchodným zastupiteľstvom v Helsinkách pripravuje na september 2005 podnikateľskú misiu do Fínska. Cieľom misie je nadviazať nové obchodné kontakty v nasledovných sektoroch: strojárstvo, drevospracujúci a elektronický priemysel, informačné technológie a energetika. Misia bude spojená s účasťou na veľtrhu MECATEC. Pripravovaný program a finančné náklady budú upresnené neskôr.
V prípade Vášho záujmu kontaktujte Útvar Európskej únie SOPK, brlicova@sopk.sk alebo č. tel. 02/541 31 136.

Obchodná misia do Veľkej Británie
(marketing, Informácie, 12.07.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila v spolupráci so svojimi partnermi v Anglicku, Škótsku a Walese koncom októbra 2005 podnikateľskú misiu do Veľkej Británie. Podnikatelia budú môcť nadviazať nové obchodné kontakty v nasledovných sektoroch: strojárstvo, automobilový, elektrotechnický a textilný priemysel, bankovníctvo, informačné technológie a spracovanie plastických hmôt. Pripravovaný program a finančné náklady budú upresnené neskôr.
V prípade Vášho záujmu kontaktujte Útvar Európskej únie SOPK, brlicova@sopk.sk alebo č. tel. 02/541 31 136.

Obchodná misia do Francúzska
(marketing, Informácie, 07.07.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Paríž podnikateľskú misiu do Francúzska za účasti podpredsedu vlády a ministra financií SR v dňoch 11. – 13. 10. 2005. Podrobný program a finančné náklady budú upresnené neskôr.
V prípade Vášho záujmu zašlite vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na www.sopk.sk, na adresu brlicova@sopk.sk alebo na č. faxu 02/544 307 54 najneskôr do 21. júla 2005.

Európske ľudové remeslo
(marketing, Informácie, 07.07.2005)
V dňoch 8. – 10. júla 2005 sa uskutoční v Kežmarku festival Európske ľudové remeslo, ktorého 15. ročník je venovaný cechu spracovateľov železa. Viac ako 180 remeselnikov a ľudových umelcov zo Slovenska i zo zahraničia predvedie pred zrakmi návštevníkov asi 50 druhov remesiel.
Kontakt: www.kezmarok.sk, www.elro.sk

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím formou náhradného plnenia v členských družstvách SZVD
(opors, Informácie, 30.06.2005)
Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo svojej časti Povinnosti zamestnávateľa uvádza v § 63 povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k zamestnaným zamestnancom so zdravotným postihnutím.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server