Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1548 nájdených)

Harmonogram výziev v rámci OP KaHR na rok 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.12.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 14. 12. 2010 na stránkach http://www.mhsr.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2011/135526s a http://www.opkahr.sk/vyzvy/ harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2011.

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP - KaHR – 13SP - 100
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.12.2010)
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 16. 12. 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). Cieľom je spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 a upraviť termín ukončenia výzvy.


Nové výzvy z OP Bratislavský kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.12.2010)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj dňa 1. 12. 2010 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

Vianočné trhy
(Zuzana Cáková, Informácie, 24.11.2010)
COOP PRODUKT SLOVENSKO srdečne všetkých pozýva na vianočné trhy dňa 9. 12. 2010 od 10:00 hod do 16:00 hod.. Trhy sa budú konať v budove CPS na Mliekárenskej ulici č. 10 v zasadačke na 6 poschodí.

Die Zuliefermesse 2011 - Lipsko
(Zuzana Cáková, Výstavy, 24.11.2010)
Najdôležitejší subkontraktačný veľtrh v Európe zameraný na : automobilový priemysel a subdodávky do automobilového priemyslu strojársky priemysel - výroba zariadení a nástrojov elektronika, elektrotechnika, priemyselné služby.

Komunitný portál pre personalistov
(Mária Magulová, Informácie, 22.11.2010)
Do pozornosti personalistom i predsedom K SOČZ v členských družstvách CPS. Profesia spúšťa odborný komunitný portál pre personalistov.

Ponuka mobilnej škartácie archívnych dokumentov
(Mária Magulová, Informácie, 22.11.2010)
Máte záujem o škartáciu vašich archívnych dokumentov - spoločnosť Green Wave Recycling príde až ku Vám a za Vašej prítomnosti zabezpečí likvidáciu dôverných dokumentov.

Internetový marketing – ako spropagovať Vaše podnikanie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.11.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 24. novembra 2010 o 9:00 hod v Aule Ekonomickej univerzity, Dolnozemnská cesta 1, Bratislava odborný seminár Internetový marketing – ako spropagovať Vaše podnikanie

Spustenie poslednej verejnej výzvy programu INTERREG IVC - december 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.11.2010)
Operačný program INTERREG IVC je súčasťou cieľa Európska teritoriálna spolupráca s úlohou posilniť spoluprácu regiónov členských krajinám EÚ plus Nórska a Švajčiarskej konfederácie. Zameriava sa na zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja a rovnako prispieva k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Monitorovací výbor programu, ktorý sa uskutočnil na prelome mesiaca v švajčiarskom Berne odsúhlasil dokumenty dotýkajúce sa 4. verejnej výzvy.

Deň obchodných kontaktov Žilina
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2010)

Veľvyslanectvo Českej republiky v spolupráci s Asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR, Svazom českých a moravských výrobních družstev, Regionálnou obchodnou a priemyslovou komorou v Žiline a ďalšími spoluorganizátormi usporiadalo dňa 4. novembra 2010 v Žiline Deň obchodných kontaktov, ktorého cieľom bolo posilniť obchodné vzťahy menších firiem medzi Českom a Slovenskom.


Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.3, kód výzvy: KaHR – 13SP - 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.11.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST - KaHR-13SP-1001

VEĽTRHY MÓDY A OBUVI STYL, KABO, BRNO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských firiem na 37. Medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi STYL a KABO v dňoch 15. 2. 2011 až 17. 2. 2011

NEW CONNECT - SANCA PRE ROZVOJ PODNIKANIA
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.11.2010)
V rámci projeku: SIEŤ PODNIKANIA BEZ HRANÍC ( „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.“) pripravila SOPK Žilina seminár, ktorý bude tematicky zameraný na to ako malé, stredné a iné firmy môžu prostredníctvom trhu NewConnect nájsť investora.

Medzinárodné podnikanie - seminár
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom (InQb) a Strediskom transferu technológií STU (TRANSFERTECH) organizuje odborný seminár zameraný na problematiku problematiku medzinárodného podnikania. Seminár: "Medzinárodné podnikanie" dňa 9.12.2010 (štvrtok) o 14:00 Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, Bratislava.

AQUA-THERM Praha 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
V dňoch 23.11. - 27.11.2010 sa v priestoroch pražského veľtržného areálu v Letňanoch koná 17. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Bližšie informácie : www.aqua-therm.cz

Technologická burza a bilaterálne rokovania „Pro Energy“
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network pripravila technologickú burzu a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy “Pro'Energy”, ktoré počas výstavy Energaïa organizuje Regionálna obchodná a priemyselná komora Languedoc-Roussillon (Francúzsko) spolu s SOPK a ďalšími partnermi v dňoch 8. – 10. decembra 2010 v Montpellier.

Podnikateľská misia do Gentu
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
SOPK pripravila podnikateľskú misiu do Gentu, ktorá sa koná v dňoch 22.11.-24.11.2010 v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva SR v Belgicku a Obchodnou komorou v Gente.

INTERIORS BIRMINGHAM 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
V dňoch 23. 11. až 26. 11. 2011 sa uskutoční na výstavisku National Exhibition Centre v Birminghame najväčší britský veľtrh špecializovaný na nábytok a bytové doplnky ( bytové doplnky, nábytok, textílie, úžitkové a dekoračné sklo, keramika a pod.) INTERIORS BIRMINGHAM. Podrobné informácie o výstave nájdete na internetovej stránke www.interiorsbirmingahm.com.

XVI. ročník turistického zrazu
(Mária Magulová, Informácie, 15.10.2010)
COOP PRODUKT SLOVENSKO a Rada VSOČZ CPS v spolupráci s VD Robstav Liptovský Mikuláš zorganizovali v dňoch 17. – 19. septembra 2010 už XVI. ročník celoslovenského turistického zrazu členov a zamestnancov členských družstiev CPS.

Podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s IB Grant Thornton Consulting, k.s. pripravila odborný seminár Podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku. Podujatie je určené záujemcom o podnikanie v Rakúsku. Jeho cieľom je oboznámiť existujúcich, začínajúcich i potenciálnych podnikateľov o možnostiach podnikania a poskytovania služieb v Rakúsku.

Výskum pre malé a stredné podniky
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2010)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja organizuje seminár na podporu zapojenia sa a využívania prostriedkov komunitárnych fondov EÚ na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

Informačný seminár k výzve 7. RP - Výskum pre malé a stredné podniky dňa 15.10.2010 (piatok) o 8:30, stredná zasadačka č. 27 - Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava


Deň obchodných kontaktov s Českou republikou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.10.2010)
Slovenska obchodná a priemyselná komora Žilina a Veľvyslanectvo Českej republiky v SR pripravili spolu s Asociáciou malých a středných podnikú a živnostíku ČR a Svazem českých a moravských výrobních družstev DEN OBCHODNÝCH KONTAKTOV S ČESKOU REPUBLIKOU, ktorý sa uskutoční 4.11.2010 od 10:00 vo veľkej zasadačke SOPK ZRK, Halkova 31, Žilina. O rokovania so slovenskými firmami prejavilo záujem 22 českých firiem Pre bližšie informácie kontaktujte : Bc. Cáková Zuzana, tel.:02/58241370, mobil: 0903/266126, e-mail: zcakova@cpscoop.sk

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.10.2010)
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 29. septembra 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

2) doplniť postup pri zadávaní intenzity v rámci zadávania údajov do žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) prostredníctvom verejného portálu www.itms.sk pri projektoch s viacerými intenzitami;

3) doplniť formulár podrobného rozpočtu projektu;

4) upraviť termíny jednotlivých kôl schvaľovania žiadostí o NFP.


Stretnutie s cyperskými podnikateľmi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.09.2010)
Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Cyperskej republiky Demetrisa Christofiasa na Slovensku uskutoční sa 11.novembra (štvrtok) 2010 v Bratislave Slovensko – cyperské Podnikateľské fórum.
Váš záujem o bilaterálne rokovania s cyperskými partnermi môžete nahlásiť na e-mailovú adresu: jan.lipiansky@sopk.sk.

O podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.


PlasticForum 2010 - seminár v oblasti plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom pripravili odborný seminár PlasticForum 2010. Dňa 29.9.2010, Hotel Čingov, Smižany – Hradisko 054 11, Slovenský Raj.Účasť na seminári je bezplatná. Viac informácií: http://www.nadsme.sk/files/Pozvanka_PlasticForum_9_2010_0.pdf

Kontakt: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Andrej Klimant : klimant @nadsme.sk, tel: 02/ 502 44 523


MIDEST 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 27.09.2010)
V dňoch 2. – 5. novembra 2010 sa vo Francúzsku, v Paríži bude konať jeden z najvýznamnejších subkontraktačných veľtrhov na strojárenskú výrobu, spracovanie plastov, elektroniky a energetiky „MIDEST 2010“. Podrobnejšie informácie o zameraní veľtrhu sú uvedené na internetovej stránke www.midest.com.

Nemecká podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pozýva slovenské spoločnosti na podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti návštevy ministerského predsedu Nemeckej spolkovej krajiny Burgenland.

Podujatie sa uskutoční 13. októbra 2010 v Bratislave.

Program (.pdf)

Kontakt: Andrej Klimant, tel.: 02/50 24 45 23, e-mail: klimant@nadsme.sk


MEDZINÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ NETWORKING FÓRUM CORKMEET V ÍRSKOM CORKU
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.09.2010)
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na medzinárodné podnikateľské networking fórum CORKMEET, ktoré sa koná v dňoch 6.-8.10.2010 v Corku. Počas 3-dňového podujatia máte možnosť zúčastniť sa dopredu naplánovaných stretnutí, obchodných mítingov, informatívnych podujatí a networking aktivít a seminárov. Tento rok sa očakáva viac ako 450 účastníkov a okolo 4 000 vopred pripravených B2b rokovaní. cork_meet_2010.pdf Sektorové zameranie: strojárstvo a stavebný priemysel, výrobný priemyseľ, poľnohospodársky priemyseľ, námorníctvo, štátny sektor, Agentúry na podporu a rozvoj, letecký priemyseľ, tlač, design, biotechnológie, farmakológia, energetika, ICT a elektronika, obnoviteľné zdroje a zelené technológie, veda, výskum, školstvo, služby pre MSP, doprava a logistika, cestovný ruch. Viac informácií poskytne Ing. Ivana Kondášová ( Fajčíková ) na čísle 02/4829 1247, email: ivana.kondasova@sopk.sk


Konzultačný deň s China IPR SME Helpdesk
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s DEVELOPMENT Solutions (China) Ltd / China IPR SME Helpdesk v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň s China IPR SME Helpdesk .Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach ochrany priemyselných práv

Príjemná atmosféra, pekné výrobky, spoločné stretnutia, sprievodný program - aj takéto bolo tohtoročné C O O P E X P O 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 10.09.2010)
V dňoch 19. 8. - 22. 8. 2010 sa otvorili brány nitrianskeho výstaviska, aby privítali návštevníkov 37. medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2010, ktorých počet presiahol 70 tisíc.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu bola 17. medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO 2010, situovaná v pavilóne M3, ktorá sa tešila veľkej pozornosti odbornej aj laickej verejnosti. Hlavným organizátorom bol COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci so Zväzom poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR pod záštitou Družstevnej únie SR. Na výstave sa prezentoval aj Svaz českých a moravských výrobních družstev.


Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001
(Zuzana Cáková, Informácie, 07.09.2010)
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 5. augusta 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR 13SP - 1001 (ďalej len usmernenie).
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
  • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1001
  • Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu
  • Príloha č. 7 Zmluvy o poskytnutí NFP – Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

Seminár - INOVÁCIE A 7. RÁMCOVÝ PROGRAM -
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Trenčianska regionálna komora SOPK v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network pozývajú na seminár INOVÁCIE A 7. RÁMCOVÝ PROGRAM dňa 7. októbera 2010 (štvrtok), 10.00 hod. v priestoroch EXPO CENTRA a.s., Pod Sokolice 43, Trenčín, pavilón č.4, seminárna miestnosť na 2. poschodí. Seminár sa koná počas 16. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS 2010. Účastníci seminára obdržia voľný vstup na výstavu. Účasť na seminári je bezplatná. Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Kontakt: Viera Piknová, Trenčianska regionálna komora SOPK, tel.: 032 6529418, Fax: 032 6521023, E-mail:piknova@sopk.sk

B2B @ SASOfair - stavebné technológie, priemysel kovov a elektro
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Chorvátska Hospodárska komora v Splite v spolupráci s Centrom pre transfer technológií na Univerzite v Splite, organizujú dňa 22. októbra 2010 počas medzinárodného veľtrhu SASOfair kooperačné podujatie B2B @ SASOfair - stavebné technológie, priemysel kovov a elektro.

Konferencia a kooperačné podujatie EAST-WEST firiem z oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, investície do nehnuteľnosti, automobilový priemysel,
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Gyor-Moson Sopron v rámci siete Enterprise Europe Network pripravili Konferenciu a kooperačné podujatie o obchodnej spolupráci VÝCHOD ZÁPAD zamerané na obchodnú spoluprácu medzi firmami z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a spoločnosťami z krajín Strednej Európy Dátum: 13.-14. októbra 2010, Miesto konania Obchodná a priemyselná komora, Gyor, Maďarsko, Registračný poplatok na osobu 30 EUR , Kontakt : NARMSP, Oľga Némethová, tel.: 02/50 24 45 13, e-mail:nemethova@nadsme.sk

Seminár: Využitie biomasy na energetické účely
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Združením pre poľnohospodársku biomasu, Agrobioenergia a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Považskej Bystrici organizujú dňa 21. septembra 2010 seminár Využitie biomasy a odpadu na materiálové a energetické účely ktorý sa uskutoční v Hoteli Student, ul. Slovenských partizánov, Považská Bystrica. Účasť na seminári je bezplatná.
Seminár je určený pre podnikateľov v oblasti využitia poľnohospodárskej biomasy a, obnoviteľných zdrojov energie. Účasť je potrebné potvrdiť na prihlasovacom formulári, telefonicky, prípadne mailom najneskôr do 13. septembra 2010.

Kontakt: Oľga Némethová, tel: 02/ 5024 4513; e-mail: nemethova@nadsme.sk

Konferencia: Perspektívy podnikania v Číne - pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na čínsky trh
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania dňa 21. septembra 2010 (utorok) pozýva do Bratislavy na 6. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu na výmenu a využitie skúseností a know-how relevantných aktérov zaoberajúcich sa Čínou a tak poskytnúť malým a stredným podnikateľom, ako aj širokej verejnosti komplexné a kvalitné informácie o problémoch a príležitostiach podnikania v Číne.

4. Slovenská kooperačná burza
(Zuzana Cáková, Informácie, 03.09.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila už štvrté stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov pod názvom „4. Slovenská kooperačná burza 2010. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva a výstavby SR.

Termín a miesto realizácie

9. – 10. november 2010 v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v Nitre

Partnerská krajina: Francúzsko, reprezentované Francúzskym Veľvyslanectvom na Slovensku a ďalšími francúzskymi obchodnými subjektmi

Cieľ: Vytvoriť priestor pre bilaterálne rokovania vo vybraných rezortoch priemyslu s cieľom nadviazať vzájomné hospodárske kooperácie;

Charakter : Medzinárodné kooperačné podujatie zamerané na slovenské a zahraničné podnikateľské subjekty v odvetví strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, energetického, chemického a IT sektora, spracovanie dreva a plastov.


Kooperačná akcia ELO SYS 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 02.09.2010)
BIC Group spoločne so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Maďarskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu vás pozývajú na kooperačnú akciu firiem a výskumných inštitúcií, ktorá sa bude konať dňa 6. októbra 2010 v rámci 16.-teho ročníka medzinárodného veľtrhu ELO SYS v Trečíne.


Obchodná misia Bielorusko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.08.2010)
Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s obchodným oddelením Veľvyslanectva SR v Minsku pripravila obchodnú misiu do Minska, Bielorusko.

Termín: 12. - 15. oktober 2010 (utorok – piatok)
Miesto: Obchodná a priemyselná komora Minsk, Bielorusko


Konzultačný deň Švédsko, Fínsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.08.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Štokholme organizuje v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network Konzultačný deň Švédsko, Fínsko.

Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach dovozu a vývozu slovenských tovarov a služieb z/na švédsky a fínsky trh.

Podmienky účasti:
Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie sa uskutoční dňa 26. októbra 2010 v priestoroch NARMSP na Miletičovej 23 v Bratislave v čase od 13.00 do 16.00hod. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára najneskôr do 11. októbra 2010. Po ukončení prihlasovania bude každej firme oznámený presný čas konzultácie s obchodnou radkyňou.

Kontakt: Tigran ALEKSANYAN, tel.: 02 50 24 45 15, e-mail: aleksanyan@nadsme.sk
www.nadsme.sk, www.enterprise-europe-network.sk


Konzultačný deň Slovinsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.08.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Ljubljane v rámci Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň Slovinsko

Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach dovozu a vývozu slovenských tovarov a služieb z/na slovinský trh.

Podmienky účasti:
Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie sa uskutoční dňa 5. októbra 2010 v priestoroch NARMSP na Miletičovej 23 v Bratislave v čase od 9.00 do 12.00hod. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára najneskôr do 20. septembra 2010. Po ukončení prihlasovania bude každej firme oznámený presný čas konzultácie s obchodným radcom.

Kontakt: Tigran ALEKSANYAN, tel.: 02 50 24 45 15, e-mail: aleksanyan@nadsme.sk
www.nadsme.sk, www.enterprise-europe-network.sk


Energetický seminár - Štátna podpora, fondy EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.08.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK v rámci siete Enterprise Europe Network organizujú Energetický seminár - Štátna podpora, fondy EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie

Dátum: 7. 9. 2010, o 9.30 hod.

Miesto konania: Hotel Grand, Palackého ulica č. 3477 Trenčín www.grand-hotel.sk

Lektori: Špecialisti z oblasti odborného poradenstva a projektovej prípravy žiadostí o grant vo verejnom aj súkromnom sektore.

Kontakt : Viera PIKNOVÁ, Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2 , Trenčín, Tel.: 032/65 238 34, Fax: 032/65 210 23, E-mail: piknova@sopk.sk


COOPEXPO 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.08.2010)
Srdečne Vás pozývame na 17. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2010, ktorý sa bude konať v dňoch 19. 8. 2010– 22. 8. 2010.
Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3. Hlavným organizátorom tejto výstavy je Družstevná únia Slovenskej republiky v spolupráci s COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Výberové konanie
(Mária Magulová, Informácie, 28.07.2010)

COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekarenská 10, Bratislava

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta

riaditeľa

Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. SNP 1253, 058 01 Poprad


4. Slovenská kooperačná burza
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.07.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje v dňoch 9. – 10. novembra 2010 v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v Nitre štvrté stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov pod názvom „4. Slovenská kooperačná burza 2010“. Ide medzinárodné kooperačné podujatie zamerané na slovenské a zahraničné podnikateľské subjekty v odvetví strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, energetického, chemického a IT sektora, spracovanie dreva a plastov. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva.


Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.07.2010)
Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na zmierňovanie regionálnych disparít regiónu Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.
Termín vyhlásenia výziev je 9.7.2010.
Termín uzávierky prekladania žiadostí o NFP je do 30.9.2010.

Zrušenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.07.2010)
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 16. júla 2010 rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci:

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Kód výzvy: KaHR-21DM-1001

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom.

Podpora inovácií v MSP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) začala 28. mája 2010 s realizáciou projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch"

BBS systém, európskej databázy inovatívnych ponúk a požiadaviek
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.06.2010)
BBS databáza je bezplatnou službou siete Enterprise Europe Network. Je výnimočným a najmä grátis nástrojom marketingu firemných produktov, technológií, riešení, postupov.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server