Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

Obchodné príležitosti medzi Argentínou a Slovenskou Republikou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.05.2011)
Veľvyslanectvo Argentíny vo Viedni, SARIO a BRK SOPK pripravili seminár„Obchodné príležitosti medzi Argentínou a Slovenskou Republikou“.Termín: 19.05.2011. Miesto/krajina/: Panorama Slovakia, Na Slavíne 1, Bratislava, SR. Cena: bezplatne. Organizátor: Veľvyslanectvo Argentíny vo Viedni, BRK SOPK, SARIO. Kontaktná osoba: Lenka Demovičová, Sekcia Priamych zahraničných investícií, email: demovicova@sario.sk, Tel.:0910 828 335. Jazyk oficiálnej časti: anglický. Uzávierka prihlášok: 16.5.2011

STYL a KABO - Móda a obuv v Brne
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.05.2011)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na 38. Medzinárodných veľtrhoch módy, obuvi a koženého tovaru STYL a KABO, ktoré sa uskutočnia v termíne 21. - 23. augusta 2011 v zmenených výstavných dňoch nedeľa - pondelok - utorok.

KLASIFIKÁCIA CHEMICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ (nariadenie (ES) č. 1272/2008
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.05.2011)
Konzultačno - informačný deň sa bude konať v priestoroch Trenčianskej regionálne komory SOPK Jilemnického 2, 7.poschodie, budova NOMA, a.s. Trenčín (www.noma.sk) dňa 31. máj 2011 o 9.30 hod a je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy. Kontakt: Viera Piknová Tel.: 032/6523 834 Fax: 032/6521 023 E-mail:piknova@sopk.sk

ELEKTRO MOSKVA 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.05.2011)
Na centrálnom výstavisku „Expocenter – Krasnaja Presnija sa každoročne koná špecializovaný veľtrh elektrotechniky a elektroniky“. Hlavnými tematickými okruhmi výstavy sú: elektrotechnika, elektroenergetika, káble a armatúry a inovácie v oblasti úspor energie.

Medzinárodný strojársky veľtrh 2011 v Nitre
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.05.2011)
18. Medzinárodný strojársky veľtrh sa koná na výstavisku Agrokomplex v Nitre od 24. do 27. 5. 2011. V tomto roku je prihlásených viac ako 430 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí zastupujú ďalších cca 200 firiem. Najpočetnejšie účasti zo zahraničia pochádzajú z Českej republiky, Belgicka, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska aj zo zámorských štátov – Japonska, Taiwanu a Číny. Zúčastnené firmy budú vystavovať na celkovej ploche viac ako 23 000 m2.

Pozvánka na stretnutie so slovinskými podnikateľmi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.05.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe poverenia Úradu vlády Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu do Ľubľany, ktorá sa uskutoční dňa 30. mája 2011 v rámci oficiálnej návštevy premiérky Slovenskej republiky Ivety Radičovej v Slovinsku.

Seminár „Ako byť úspešný? Podnikajte zodpovedne!“
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.05.2011)
Dňa 26. mája 2011 (štvrtok) sa uskutoční seminár pre malé a stredné podniky v Nitre. Seminár bude prebiehať od 10.00 do 12.00 hod. v kongresovej miestnosti č.2, pavilón K, kongresové centrum, AGROKOMPLEX – výstavníctvo Nitra, Výstavná 4, Nitra ako súčasť 18. medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

XV. ročník turnaja výrobných družstiev v kolkoch
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 12.05.2011)
RADA VSOČZ COOP PRODUKT SLOVENSKO v rámci športových aktivít v roku 2011 pripravuje na 26.mája 2011 v bratislavskej kolkárni na PasienkochXV. ročník turnaja výrobných družstiev v kolkoch.

Konzultačný deň Rakúsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.05.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network - Konzultačný deň Rakúsko. Podujatie je určené samostatne zárobkovo činným osobám alebo spoločnostiam so sídlom na Slovensku, ktoré majú konkrétne otázky týkajúce sa cezhraničného poskytovania služieb a vysielania pracovníkov do Rakúska.

ICA EXPO 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 03.05.2011)
V dňoch 31.októbra – 2. novembra 2012 sa v v priestoroch kongresového a výstavného centra Manchester Central bude konať tretí ročník medzinárodnej družstevnej výstavy ICA EXPO 2012. Prostredníctvom účasti na výstave Expo budú mať družstvá možnosť zviditeľniť sa v zahraničí, nadviazať obchodnú spoluprácu, priame obchodné kontakty.

Príprava cezhraničnej "Kreatívnej HUSK výstavy"
(Zuzana Cáková, Výstavy, 03.05.2011)
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorý je financovaný zo zdrojov ERDF sa bude konať v dňoch 15 až 18. septembra 2011. „Kreatívna HUSK výstava“. v Komárne. Účasť je bezplatná a je určená pre 300 podnikov množstevných odvetví, podnikov tvorivého priemyslu a vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej a Maďarskej republiky.

Konzultačný deň Česko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.05.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Bayern Handwerk International pripravila v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network dvojstranné osobné 15-20-min. stretnutia s p. Miroslavou Tomanovou, odborníčkou na cezhraničné poskytovanie služieb v Českej republike.

Kooperačné podujatie na konferencii RISE 2011 Tricontio
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.04.2011)
Sieť Enterprise Europe Network - Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov na Slovensku v spolupráci s Brnenskou regionálnou hospodárskou komorou v ČR a ďalšími partnermi (Moscow Entrepreneurs Association and Russian Technology Transfer Network in Russia) pripravili Kooperačné podujatie na konferencii RISE 2011 Tricontio.

Hlavné sektory : strojársky priemysel, kovospracujúci priemysel, elektrotechnika, priemyselné a systémové inžinierstvo.


Stavebné veľtrhy Brno 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.04.2011)
Opäť po roku v dňoch 12. 4. až 16. 4. 2011 prinášajú jarné Stavebné veľtrhy Brno komplexnú informáciu zo sveta stavebníctva, technického zariadenia budov a interiéru , tohoho roku po prvý krát doplnené o prezentáciu investičných a inovačných príležitostí, komunálnych technológií a služieb.

AUTOSALÓN, INCHEBA Bratislava
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.04.2011)
V Inchebe sa chystá už 21. ročník Autosalónu. Od 12. do 17. apríla čaká návštevníkov pestrá šou plná premiér a prekvapení. Tento rok je výstava rozšírená o sekciu exkluzívnych tovarov a služieb. Návštevníci sa pokochajú značkami ako Porsche, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Lexus a kráľovský Rolls Royce, zastúpený priamo európskou centrálou.

Chemistry Slovakia 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.04.2011)
Rok 2011 je medzinárodným rokom chémie, chémia sa stáva tvorcom hodnôt a aj napriek kríze sa dostavajú do popredia nové produkty a materiály/komponenty. S ohľadom na tieto skutočnosti, pripravilo výstavisko INCHEBA Bratislava nový projekt Chemistry Slovakia 2011, ktorý vo svojom úvodnom ročníku nadväzuje na 37. ročníkov medzinárodného veľtrhu INCHEBA v dňoch 12. apríla - 14 apríla 2011.

Výzva KaHR-13SP-1001 - upozornenie na predĺženie termínu predloženia žiadosti
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2011)
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja Dátum vyhlásenia: 26. 4. 2010 Termíny hodnotenia - 1. a 2. kolo: 20. 9. 2010, 30. 6. 2011 Posledný termín predloženia žiadosti: 30. 6. 2011. Bližšie informácie : www.siea.sk

Seminár - Podpora exportu do Ruskej federácie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2011)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Prvou Česko - Ruskou bankou, Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, Obchodným zastúpením Ruskej federácie na Slovensku a Obchodnou a priemyselnou komorou Ruskej federácie

pozýva podnikateľov na seminár na tému: Podpora exportu do Ruskej federácie.


Pozvánka na prezentáciu príležitostí spolupráce s vybranými agentúrami NATO
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2011)
SOPK dáva do pozornosti podnikateľským subjektom podujatie pripravované Stálou delegáciou SR pri NATO v Bruseli. Cieľom podujatia je priblížiť možnosti zapojenia sa do procesov obstarávania, ako aj ďalšej spolupráce s vybranými agentúrami NATO pre slovenské podnikateľské subjekty.

Medzinárodná výstava BUILDING 2011 - Ukrajina
(Zuzana Cáková, Informácie, 01.04.2011)
Košická regionálna komora SOPK pozýva na Medzinárodnú výstavu na Ukrajine BUILDING 2011, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. - 7. mája 2011. TÉMATIKA VÝSTAVY: Technológie súčasného stavebníctva, stavebné konštrukcie, stavebná technika, náradie, stavebné materiály a materiály na dokončovacie práce, projekčné kancelárie, elektrotechnické zariadenia, kúrenie, vodárenstvo, alternatívne zdroje energie, zariaďovanie, zveľadenie, dizajn, nábytok, krajinný dizajn. Kontakt : Mgr. Iveta Tomková, Tel: 055 3101 157, Fax: 055 3101 156 tomkova@sopk.sk

Obchod a investície s Austráliou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 31.03.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Australian Trade Commission (AUSTRADE), pripravila seminár ,,Obchod a investície s Austráliou“. Seminár sa uskutoční dňa 11.4.2011 ( pondelok ) o 9,00 v priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava. (zasadacia miestnosť č. 132, 1.poschodie)

Obchodná spolupráca so Srbskom
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 31.03.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci so Srbským veľvyslanectvom v Bratislave a Slovensko-Srbskou obchodnou komorou pripravila seminár Obchodná spolupráca so Srbskom, dňa 15. 4. 2011.

Seminár: Podnikanie a zamestnanie sa v Rakúsku a Nemecku po máji 2011
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 29.03.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Bayern Handwerk International pripravila v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network seminár Podnikanie a zamestnanie sa v Rakúsku a Nemecku po máji 2011.

Šetríme peniaze a životné prostredie – Energetická efektívnosť v priemysle
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2011)
Zastúpenie siete Enterprise Europe Network – BIC Bratislava, nezisková organizácia Proventus a Ministerstvo hospodárstva SR pripravili bezplatný seminár v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla 2011 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave (Mierová 19, 827 15 Bratislava 2).

Seminár: „Podnikateľské a investičné prostredie v Macedónsku“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila seminár: „Podnikateľské a investičné prostredie v Macedónsku“, spojený s kooperačným stretnutím s macedónskymi firmami. Seminár sa koná dňa 30.3.2011 od 9,00 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK na Jašíkovej 6 v Bratislave. Cieľom seminára je informovať o možnostiach podnikať a investovať v Macedónsku.. Informácie Vám poskytne : ivana.kondasova@sopk.sk.

Kazachstan - podnikateľská misia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2011)
SOPK Bratislava spolu s Obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva SR v Kazachstane a Kazašskou obchodno-priemyselnou komorou pripravila v dňoch 15. 5. 2011-19. 5. 2011 podnikateľskú misiu do Kazachstanu.

Slovensko – Francúzsko 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.03.2011)
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995 v Paríži, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013. Dátum a čas uzavretia: 30. 4. 2011, 12:00. Bližšie informácie : www.apvv.sk

Slovensko – Česko 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.03.2011)
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2012 – 2013. Dátum a čas uzavretia: 2. 5. 2011, 12:00. Bližšie informácie : www.apvv.sk

Seminár : Hongkong –spoľahlivý partner pre obchodné aktivity v Číne
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.02.2011)
Organizácia Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) a v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) pripravili seminár s praktickými informáciami pre podnikanie na ázijských trhoch. Seminár sa uskutoční dňa 10. marca 2011( štvrtok), od 9:30 v Bratislave v salóniku „London“ hotela Crowne Plaza Bratislava (Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava) Účasť na seminári je ZADARMO!

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ A INVESTÍCIÍ POZNAŇ
(Zuzana Cáková, Výstavy, 16.02.2011)
Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora, RK Žilina, Slovensko-Poľská obchodná komora a SHaSHP EXPO CENTER, a.s. Trenčín pozývajú vystavovať na medzinárodnom veľtrhu priemyselných technológií a investícií Poznaň v dňoch 14. 6. – 17. 6. 2011. Strojársky veľtrh ITM v Poznani je zameraný hlavne na hutníctvo, strojárenstvo, spracovanie a obrábanie kovov, povrchovú úpravu, elektrotechniku, energetiku, zasielateľstvo, logistiku, dopravu, zváranie atď. Účasť na veľtrhu je vynikajúca možnosť presadiť sa na nových trhoch.

Veľtrh SAJAM TEHNIKA Belehrad
(Zuzana Cáková, Výstavy, 16.02.2011)
Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora, RK Žilina, sekcia hutníctva a služieb z hutníckou produkciou SOPK, EXPO CENTER, a.s. a S.G.S.-EXPO spol. s.r.o. ponúkajú možnosť vystavovať v spoločnom stánku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na najväčšom strojárskom a technickom veľtrhu v Srbsku: SAJAM TEHNIKE v Belehrade 9.5. 2011 - 13.5.2011

NÁBYTOK A BÝVANIE
(Zuzana Cáková, Výstavy, 16.02.2011)
V dňoch 8. 3 až 13. 3. 2011 sa otvoria brány 21. medzinárodného veľtrhu nábytku a bytových doplnkov na výstavisku AGROKOMPLEX Nitra , kde vystavovatelia predstavia súčasný moderný svetový dizajn, prezentovaný poprednými európskymi dizajnérmi a výrobcami.

Seminár: REACH – nová chemická legislatíva EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.02.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) pripravila bezplatný regionálny informačný seminár REACH – nová chemická legislatíva EÚ dňa 23. februára 2011 (streda) v zasadacej miestnosti úradu BBSK, Námestie SNP 23, Banská Bystrica.

Marketing a propagácia firmy - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.02.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila v Žiline odborný seminár Marketing a propagácia firmy dňa 2. marca 2011 v zasadacej miestnosti Žilinskej obchodnej a priemyselnej komory, Hálková 31. Účasť na seminári je bezplatná. Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 25. februára 2011 a zaslať na adresu: nemethova@nadsme.sk.

Vybrané veľtrhy a výstavy - február 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.02.2011)

Rakúsko :
BAUEN § ENERGIE WIEN
17. 2. – 20. 2. 2011
Medzinárodný veľtrh stavebníctva , zdravého a ekologického bývanie, modernizácie a úspora energií. www.bauen-energie.at

Švajčiarsko :
BAUMAG
24. 2. – 27. 2. 2011
15. medzinárodný odborný veľtrh stavebných strojov, zariadení a mechanizmov.
www.fachmessen.ch

Poľsko :
EXPOCHEM
23. 2. – 24. 2. 2011
Medzinárodný veľtrh technológií chemického priemyslu, zariadení a služieb. www.expochem.pl


Slovensko - maďarská spolupráca : Seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.02.2011)
Veľvyslanectvo Maďarskej republiky, obchodná kancelária veľvyslanectva MR v SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila pre podnikateľov seminár Slovensko – Maďarská spolupráca dňa 24. februára 2011 o 11:00 hod. v priestoroch SOPK Žilina. Bližšie informácie : www.sopk.sk

Podpora inovačných aktivít v podnikoch - informačné semináre
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.02.2011)
SIEA a MH SR pripravilo pre podnikateľov informačné semináre - Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj.

Podnikateľská misia do Juhoafrickej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva SR v Pretórii a s Johannesburskou obchodnou a priemyselnou komorou v Juho¬africkej republike pripravili podnikateľskú misiu do Juhoafrickej republiky v dňoch 17. 4. - 22. 4. 2011.

Výzva na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.02.2011)
Európska komisia zverejnila 18. 1. 2011 výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na rok 2011. Uzávierka výzvy bude vo štvrtok 12. mája 2011 o 17. h (SEČ). Z programu IEE sú podporované medzinárodné projekty neinvestičného charakteru do výšky 75 % oprávnených nákladov v nasledovných podprogramoch: SAVE - Energetická efektívnosť , ALTENER - Obnoviteľné zdroje energie, STEER - Energia využívaná v doprave, INTEGRATED - Integrované iniciatívy.

11. ročník výstavy FORMA TOOL – Slovinsko
(Zuzana Cáková, Výstavy, 07.02.2011)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Celje Fair Slovinsko, pozývajú na výstavu ,,FORMA TOOL 2011“,ktorá sa bude konať v dňoch 12.4.2011 – 15.4.2011 v priestoroch výstaviska Celje Fair, Dečkova 1, Celje, Slovinsko.

3. Kooperačná burza – AutoNet
(Zuzana Cáková, Výstavy, 07.02.2011)
Automobilový klaster – západné Slovensko pripravilo pre záujemcov o automobilový priemysel 1. výročnú konferenciu a 3. Kooperačnú Burzu v rámci projektu s názvom AutoNet. Obe akcie prebehnú v rámci "Sympózia dodávateľov v Strednej Európe" 2. - 3.Marca 2011 v Kongresovom centre Lipska, súbežne so Subdodávateľským veľtrhom "Z 2011 - DIE ZULIEFERMESSE" ( www.zuliefermesse.de ) a veľtrhom "Intec 2011- 13. odborný veľtrh nástrojov a jednoúčelových strojov". (www.messe-intec.de)


Inovatívny čin roka 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 01.02.2011)
Ministerstvo hospodárstva SR 26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2010“. Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:

  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces),
  4. Medzinárodná kooperácia.

Kooperačné podujatie – Stavebné veľtrhy Brno 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 31.01.2011)
Enterprise Europe Network pripravilo pre všetkých podnikateľov zo stavebného sektora kooperačné podujatie, ktoré sa uskutoční na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu v Brne.
Tohtoročný veľtrh, ktorý sa uskutoční od 12. 4. do 16. 4. bude už 16. ročníkom podujatia. Zároveň so stavebným veľtrhom sa uskutočnia aj:

  • Mezinárodní veletrh interiéru a bydlení MOBITEX
  • Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST
  • Mezinárodní veletrh komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE

INTERBEAUTY
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.01.2011)
V dňoch 4. 2. 2011 až 5. 2. 2011 sa bude konať v priestoroch výstaviska INCHEBA Bratislava veľtrh INTERBEAUTY, ktorý sa stal už tradičným sviatkom krásy a pôvabu a každoročne priláka do Bratislavy širokú odbornú i laickú verejnosť. Na tohtoročnom ročníku sa aktívne zúčastnia sprievodného programu aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove a Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade.

EUROSTARS
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.01.2011)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila dňa 14.11. 2008 otvorenú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov Eurostars v súlade so zmluvou o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a APVV, ktorá bola podpísaná dňa 23. októbra 2008.

Kooperačné podujatie slovenských a rakúskych podnikateľov
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.01.2011)
Agentúra SARIO v spolupráci s Obchodným zastúpením Rakúskeho veľvyslanectva organizuje kooperačné podujatie rakúskych a slovenských firiem, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2011 o 14,30 v Nitre počas veľtrhu “Nábytok a bývanie 2011” v priestoroch Agrokomplexu.

SEMINÁR - OBCHOD A INVESTÍCIE S AUSTRÁLIOU
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.01.2011)
Seminár je určený slovenským investorom, ktorí majú záujem investovať v Austrálii, ako aj slovenským výrobcom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o možnostiach založenia spoločného podniku s austrálskym partnerom v oblastiach: čisté technológie a ochrana vody, obnoviteľné zdroje energie, nové a inovované výrobné technológie s vysokou pridanou hodnotou v odvetviach stavebníctva, automobilového priemyslu, ťažobného priemyslu, presného strojárstva, potravinárskych technológií, zdravotníctva a biotechnológií.


AQUA THERM NITRA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.01.2011)
V dňoch 8. 2.2011 až 11. 2.2011 sa bude konať ma výstavisku AGROKOMPLEX Nitra 13. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Bližšie informácie : www.ppa.cz.

Chemistry Slovakia 2011, CARplast
(Zuzana Cáková, Výstavy, 24.01.2011)
Incheba Expo Bratislava pripravil nový projekt Chemistry Slovakia 2011 (38. Medzinárodný veľtrh chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu), ktorý vo svojom úvodnom ročníku nadväzuje na 37. ročníkov medzinárodného veľtrhu INCHEBA. Súbežne bude prebiehať aj CARplast (6. Medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel) v dňoch 12. 4. 2011 až 14. 4. 2011.


Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server