Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1568 nájdených)

AQUA - THERM Praha
(Zuzana Cáková, Výstavy, 21.11.2011)
V dňoch 22. 11. - 26. 11 2011 sa bude konať 18 medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačnej a sanitárnej techniky na pražskom výstavisku PVA Letňany. Bližšie informácie : www.aqua-therm.cz

Bezplatná konferencia - Malé a stredné podniky - základ trvalo udržateľnej ekonomiky
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.11.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila odbornú konferenciu MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIA - ZÁKLAD TRVALO UDRŽATEĽNEJ EKONOM. Máte možnosť sa zúčastniť tejto bezplatnej konferencie a získať všetky užitočné informácie pre podnikanie.

REACH 2013 - Povinnosti pre chemické látky v priemysle
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.11.2011)
BIC Bratislava v spolupráci s REACH Centrom Slovakia pripravili seminár REACH 2013 určený pre firmy využívajúce chemické látky v rozsahu od 100 do 1000 ton ročne. Cieľom seminára je poskytnúť informácie a pripraviť firmy na druhý hraničný termín (31. MÁJ 2013) pre registráciu všetkých zavedených látok vyrábaných v EÚ, alebo dovážaných do EÚ.

10. Slovensko-poľské hospodárske fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.11.2011)
SOPK a Euroregión pripravili dňa 9. novembra 2011 v Spišskej Novej Vsi X. Slovensko-poľské hospodárske fórum. Fórum je určené subjektom a odborníkom pôsobiacim v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu a životného prostredia, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, odbornej verejnosti.

SLOVENSKO - SRBSKÝ PODNIKATEĽSKÝ BUSINESS MIXER
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.10.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina a Obchodná a priemyselná komora Novy Sad spoločne pripravili business mixér s podtextom „Príležitosť pre obchod, investície a kooperáciu“. S možnosťou pre podnikateľov zo Slovenska priamo sa stretnúť s riaditeľmi a majiteľmi srbských spoločností. Seminár sa uskutočnil dňa 20. októbra 2011 v priestoroch hotela Polom v Žiline. Sme veľmi radi že sa tohto podujatia zúčastnili aj naše členské družstvá DIAMOAK P. Bystrica a OKRASA Čadca.

Turecko – možnosti obchodovania a podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.10.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila v spolupráci s Tureckým veľvyslanectvom v Bratislave seminár Turecko – možnosti obchodovania a podnikania, dna 22.11.2011 v Bratislave.

Elektronický podpis a elektronická identifikácia
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.10.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila odborný seminár v rámci projektu "Participácia slovenských malých a stredných podnikov na tvorbe európskej legislatívy" na tému "Elektronický podpis a elektronická identifikácia" Podujatie je určené najmä malým a stredným podnikateľom, ktorí si plánujú zriadiť elektronický podpis alebo majú skúsenosti s jeho používaním. Jeho cieľom je oboznámiť verejnosť o možnostiach použitia elektronického podpisu a elektronickej identifikácie pri cezhraničných transakciách.

Informačný deň v rámci 4. výzvy na predkladanie projektov SEE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.10.2011)
Kontaktné miesto pre program SEE na Slovensku organizuje Informačný deň v rámci 4. výzvy na predkladanie projektov SEE, ktorá je práve otvorená. Informačný deň je určený pre tých, ktorí majú vážny záujem zapojiť sa do projektu ako vedúci partner/financujúci projektový partner/strategický partner (príp. pozorovateľ) a začali už komunikovať s partnermi na príprave projektu.

MODDOM
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.10.2011)
V dňoch 19. októbra až 23. októbra sa koná bratislavskej Inchebe veľtrh MODDOM. MODDOM v sebe spája najnovšie trendy v zariaďovaní v podobe nábytku a doplnkov vhodných do všetkých izieb.

Seminár: Nové prístupy v marketingu - využívanie sociálnych sietí, webu a internetu na propagáciu firmy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.10.2011)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo seminár Nové prístupy v marketingu - využívanie sociálnych sietí, webu a internetu na (nie len) propagáciu firmy, ktorý sa uskutoční dňa 27.10.2011 od 9.00 v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova 9).

SLOVENSKO-SRBSKY PODNIKATEĽSKY BUSINESS MIXER
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.10.2011)
Slovenska obchodná a priemyselná komora Žilina v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Novi Sad pripravili SLOVENSKO-SRBSKY PODNIKATEĽSKY BUSINESS MIXER, ktorý sa bude konať s účasťou obchodného radcu a veľvyslankyne Srbskej republiky v SR dňa 20. októbra 2011 od 10:00 hod. v Hoteli Best Western Palace Hotel Polom, Hviezdoslavova 22, Žilina.

PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČI
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.10.2011)
Slovenska obchodná a priemyselná komora Žilina v spolupráci s Ministerstvom zahraničných veci SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. pripravili seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČI, ktorý sa uskutočni dňa 18.10.2011 od 9:00 vo veľkej zasadačke SOPK ZRK, Halkova 31, ZILINA

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.10.2011)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 30. septembra 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre: Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu. Termín predkladania žiadostí je do 29. februára 2012. Bližšie informácie : www.nsrr.sk

VIENNA TEC
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.10.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK dáva do pozornosti pripravovanú účasť na veľtrhu VIENNA TEC. Veľtrh sa uskutoční v dňoch 9.-12.10.2012 vo Viedni . Zameranie: MESSTECHNIK, SCHWEISSEN/JOIN-EX, IE - INDUSTRIE ELEKTRONIK, AUTOMATION AUSTRIA, INTERTOOL, ENERGY-TEC a specialne expozicie MENSCH.ARBEIT.SICHERHEIT, HYDRAULIK, SENSORICS, LOGISTICS, MANUFACTURING a OBERFLAECHENTECHNIK.

Subkontraktačný seversky veľtrh ALIHANKINTA 2012.
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.10.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK dáva do pozornosti pripravovanú účasť na veľtrhu ALIHANKINTA 2012.Veľtrh je renomovaným a najvýznamnejším podujatím svojho druhu v severských krajinách, čomu svedči aj rastúca návštevnosť. Zameranie veľtrhu: kovopriemysel, elektronicky, gumárensky, plasty, dizajn, ICT. SOPK ponúka možnosť prezentácie Vášho družstva v spoločnom stánku, možnosť získať nové obchodné kontakty, nadviazať spoluprácu. Bližšie informácie : Ing. Ivana Kondášová,Tel. :+421-2- 48291 247,web: http://www.basopk.sk.

Energetická efektívnosť a optimalizácia nákladov na elektrinu – bezplatný seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.10.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora spolu s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK pripravili odborný seminár: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV NA ELEKTRINU, ktorý je sprievodnou akciou medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne.

Konzultačný inovačný seminár BISMES
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.10.2011)
EurActiv.sk a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravili Konzultačný inovačný seminár BISMES, Bratislava v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch". Seminár sa uskutoční 13. 10. 2011 v : Konferenčnej miestnosti SFPA, Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava.

New materials & material Technologies
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2011)
BIC Bratislava s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, SOPK, STU, Technickou univerzitou Viedeň a WKO organizujú bezplatné medzinárodné partnerské podujatie New materials & material Technologies. Podujatie sa bude konať dňa 21. novembra 2011 v Bratislave v budove Centra vedecko-technických informácií SR, ako oficiálne podujatie v rámci projektu INNOVMAT (http://www.innovmat.eu/ ).

Turistický zraz CPS - MEDVEDICA 2011
(Zuzana Cáková, Informácie, 04.10.2011)

Medvedica 2011

To povestné babie leto sa vydarilo a do Tatier prísť v dňoch 23.-25.9.2011 sa oplatilo.

17.ročník turistického zrazu sa koná v zariadení, ktoré sa už v minulých ročníkoch osvedčilo. Stretávame sa v penzióne Medvedica v Tatranskej Štrbe, kde vo vestibule

už čaká uvítací výbor v zložení členov Rady VSOČZ. Po príchode zvítanie, každý dostáva pekne vyzdobeného perníkového medvedíka ( ďakujeme SSOŠ Poprad!) a na rozprúdenie krvného obehu symbolický kalíštek.


ČESKO-SLOVENSKÁ PODNIKATEĽSKÁ MISIA
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pripravili ČESKO-SLOVENSKÚ PODNIKATEĽSKÚ MISIU v dňoch 25. – 26. október 2011 v priestoroch Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, , Miletičova 23, 821 09 Bratislava, 6. poschodie Profily českých spoločností, s ktorými sa budú viesť bilaterálne obchodné rokovania:Alucast, s.r.o., CeramTec Czech Republic, s.r.o., Česká zbrojovka a.s., Ferrcomp a.s., Hestego a.s., Pha Czech a.s., Rieter CZ s.r.o., Spojené slévárny, spol. s r.o., Strojírny Třinec, a.s. Bližšie informácie : Andrej KLIMANT, Tel: 02/ 50 24 4523, e-mail: klimant@nadsme.sk


COOPEXPO 2011 - Prezentácia družstevníctva
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.09.2011)
V dňoch 18. 8. - 21. 8. 2011 sa už po 38. krát otvorili brány nitrianskeho výstaviska, aby privítali návštevníkov medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2011. Ich počet opäť presiahol 70 tisíc. Už neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu bola 18. medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO 2011 v pavilóne M3, ktorá sa aj tento rok tešila veľkej pozornosti verejnosti. Hlavným organizátorom je COOP PRODUKT SLOVENSKO a Družstevná únia Slovenskej republiky. Na výstave sa prezentoval aj Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, COOP JEDNOTA SLOVENSKO a Svaz českých a moravských výrobních družstev.

AUTOSALÓN NITRA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.09.2011)
V dňoch 29. 9. 2011 až 3. 10. 2011 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra bude konať 18. ročník medzinárodnej prehliadky osobných, úžitkových a nákladných vozidiel, dopravnej techniky a autopríslušenstva AUTOSALÓN NITRA 2011 Tradičné komodity Autosalónu sa po prvýkrát rozširujú o atraktívnu sekciu firemných automobilov. Sprievodná akcia s názvom „Fleet expo“ bude okrem exponátov zaujímavá aj bohatým odborným programom.

Seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.09.2011)
Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. pripravili seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ - Ako rozšíriť trhové pôsobenie a vyhľadanie nových obchodných partnerov v zahraničí. Seminár sa uskutoční dňa 22. septembra 2011 (štvrtok), Kúria Beckov, Beckov 4. 20, 916 38 Beckov

Cyklus seminárov: Nástroje na podporu vývozu v regiónoch SR – 2011 venovaný aktuálnym otázkam financovania a poistenia vývozu a podpore vývozných akti
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.09.2011)
SOPK, ČSOB a Eximbanka pripravili cyklus seminárov o nástrojoch na podporu vývozu, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých krajoch v priebehu mesiacov september až november 2011. Dátum a miesto konania: Senica - 20. 9. 2011, Levice - 6. 10, Bardejov - 26. 10. 2011, Lučenec - 27. 10. 2011, Michalovce - 23. 11. 2011, Sp. N. Ves - 24. 11. 2011

TIB - najväčší medzinárodný technický veľtrh
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.09.2011)
SOPK Žilina ponúka možnosť vystavovať na MEDZINÁRODNOM TECHNICKOM VEĽTRHU - TIB, INVENTIKA v dňoch 5.-8.10.2011 ( BUKUREŠŤ, RUMUNSKO) v spoločnom 50 m2 stánku - vlastný pult, základná grafika, možnosť využitia spoločného zázemia - kuchynka, miesto na rokovania, katalóg slovenských vystavovateľov stánok je plne vybavený nábytkom, kuchynkou. Tento veľtrh je zameraný na hutníctvo, strojárstvo, energetiku, úpravu povrchu, stroje, zariadenia, opracovanie kovov, ťažbu ropy a plynu, telekomunikácie, zváranie, atď.

EMO HANNOVER 2011 - SPRACOVANIE KOVOV
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.09.2011)
V dňoch 19. 9. - 21. 9. 2011 sa uskutoční najvýznamnejší medzinárodný veľtrh na celom svete EMO Hannover zameraný na obrábacie stroje, trieskové obrábanie, stroje na opracovanie plechov, drôtov a stroje na opracovanie rúr, tvárniace stroje, obrábacie stroje na tepelné, elektrochemické a špeciálne opracovanie , technika povrchových úprav, pracovné postupy pri tenkých vrstvách , software pre celú výrobnú techniku, riadiace procesy, komponenty pre flexibilnú automatizáciu, zváranie, strihanie, kalenie, ohrievanie, mechanické, hydraulické, elektrické a elektronické príslušenstvo pre výrobnú techniku. Bližšie informácie : Jarmila Kurucová, tel : 048/ 4125 634 fax 048 4125 634, jarmila.kurucova@sopk.sk

Stav malého a stredného podnikania za rok 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) vydala komplexný dokument o stave malého a stredného podnikania na Slovensku za rok 2010. Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2010 mapuje vývoj podnikateľského prostredia, realizované podporné programy a opatrenia na podporu malého a stredného podnikania (ďalej len „MSP“), ako aj odporúčania pre zlepšenie podmienok MSP na Slovensku.

Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) a EurActiv.sk Pripravili konzultačný seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“. Kedy : 21.9.2011. Kde: Hotel Múza, Pri Prachárni 5, Košice

DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA FIRIEM - „BUSINESS RENDEZ-VOUS SO SUSEDMI"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Górnośląskou Agencjou Rozwoju Regionalnego pripravili v rámci siete Enterprise Europe Network DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA FIRIEM „BUSINESS RENDEZ-VOUS SO SUSEDMI“.

Kooperačná akcia pre firmy a univerzity ELOSYS 2011
(Zuzana Cáková, Informácie, 13.09.2011)
BIC Group spoločne s Trenčianskou regionálnou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravili kooperačnú akciu firiem a výskumných inštitúcií, ktorá sa bude konať dňa 12 . októbra 2011 v rámci 17.-teho ročníka medzinárodného veľtrhu ELOSYS v Trečíne. Zameranie kooperačnej akcie: elektrotechnika, elektronika, energetika, telekomunikácie, strojárstvo, plasty

VEĽTRH ELMIA SUBCONTRACTOR 2011, JONKOPING, ŠVÉDSKO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 07.09.2011)
V dňoch 8. - 11. novembra 2011 sa v Jönköpingu uskutoční 37. ročník najväčšieho veľtrhu subdodávok v severských krajinách, ktorý sa koná pravidelne každý rok. Veľtrh je zaradený do reťazca významných európskych subdodávateľských veľtrhov (Tampere – Leipzig – Birmingham – Lyon – Bilbao).

PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2011)
Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. pripravili seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ - Ako rozšíriť trhové pôsobenie a vyhľadanie nových obchodných partnerov v zahraničí. Dňa 22. septembra 2011 (štvrtok), Kúria Beckov, Beckov 4. 20, 916 38 Beckov. Cieľom podujatia je poskytnúť komplexné informácie ako vstúpiť na zahraničný trh

Kooperačné podujatie AquaMatch
(Zuzana Cáková, Výstavy, 07.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s holandským partnerom EEN Netherlands pripravili Kooperačné podujatie AquaMatch, ktoré je zamerané na technológie vody, zariadenia na úpravu vody, vodný manažment a energiu z vody ako aj a inovácie a je sprievodnou akciou medzinárodného veľtrhu AquaTech. Dátum: 3. novembra 2011 Miesto konania: Aquatech, RAI, Amsterdam, NL Program: 10.00 - 13.00 – individuálne rokovania Registračný poplatok: bez poplatku Registrácia na podujatie je dostupná na webovej stránke: http://www.b2match.eu/aquamatch Kontakt: Oľga Némethová, NADSME, tel. 02 502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk

Kooperačné podujatie slovenských a bavorských firiem
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Bayern Handwerk International, Nürnberg pripravili Kooperačné podujatie slovenských a bavorských firiem počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne dňa 4. októbra 2011 (utorok), výstavný areál BVV, Brno, Česká republika

Seminár pre MSP v Nitre - Zodpovedné podnikanie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.08.2011)
Dňa 18. augusta 2011 o 14:00 sa pri príležitosti 38. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy uskutoční seminár pre malé a stredné podniky v Nitre. Seminár je určený malým a stredným podnikateľom na Slovensku. Obsahom školenia bude základné vysvetlenie, čo to je zodpovedné podnikanie, aké sú jeho výhody a ako môžete napomôcť firmám lepšie a efektívnejšie podnikať

Kratívna HUSK výstava
(Zuzana Cáková, Výstavy, 10.08.2011)
V dňoch 15. – 18. septembra 2011 sa bude konať v Monoštorskej pevnosti v Komárome kratívna HUSK výstava, ktorá bude najväčším podujatím organizovaným v rámci projektu realizovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, financovaného z EÚ. Na podujatí poskytneme priestor pre približne 300 vystavovateľov, ktorí sa budú môcť bezplatne prezentovať a predávať svoje výrobky, či služby.

INVENTIKA Bukurešť
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.08.2011)
Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovensko-poľská obchodná komora a Expo Center a.s. Trenčín Vás pozývajú aktívne vystavovať v spoločnom národnom stánku Ministerstva hospodárstva SR na najväčšom strojárskom a technickom veľtrhu v Rumunsku počas MEDZINÁRODNÉHO TECHNICKÉHO VEĽTRHU TIB, INVENTIKA v dňoch 5.-8.10.2011 v Bukurešti.

Konzultačný deň Austrália
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.07.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s obchodno-ekonomickým oddelením Slovenského veľvyslanectva v Austrálii, konkrétne s obchodným diplomatom pánom Ing. Dušanom Horniakom pripravili Konzultačný deň Austrália, ktorý sa koná dňa 4.8.2011 v čase od 11:00 hod do 13:00 hod. v Bratislavskej regionálnej komore SOPK. Každá firma bude mať možnosť individuálnej konzultácie po dobu tridsiatich minút . Kontakt : Ing. Ivana Kondášová, Tel. :+421-2- 48291 247

COOPEXPO 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 26.07.2011)
Srdečne Vás pozývame na 18. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2011, ktorá sa bude konať v dňoch 18. 8. 2011– 21. 8. 2011. Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3. Hlavným organizátorom tejto výstavy je COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci s Družstevnou úniou Slovenskej republiky.

Slovak Service International
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.07.2011)
Slovak Service International je alianciou popredných slovenských súkromných spoločností v oblasti služieb ( fúzií/akvizícií, práva, poistenia a účtovníctva/daní ), ktoré spojili svoje sily za účelom aktívnej pomoci a podpory slovenským firmám pri ich exportných a investičných zámeroch vo svete. Slovak Service International predstavuje konkrétnu pomoc všade tam, kde možnosti ekonomickej diplomacie štátu sú obmedzené alebo končia - v praxi.

Kreatívna HUSK výstava a veľtrh
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.07.2011)
Regionálna rozvojová agentúra Komárno organizuje podujatie pod názvom „Kreatívna HUSK výstava a veľtrh“, ktoré sa bude konať v dňoch 15.-18. septembra 2011 v Monoštorskej pevnosti v maďarskom Komárome.

Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.07.2011)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001.

DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA FIRIEM - „BUSINESS RENDEZ-VOUS SO SUSEDMI"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.07.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Górnośląskou Agencjou Rozwoju Regionalnego pripravili v rámci siete Enterprise Europe Network DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA FIRIEM - „BUSINESS RENDEZ-VOUS SO SUSEDMI“ Dňa 13. septembra 2011 v čase od 8.00 do 17.00 hod. Podujatie sa uskutoční v - Sanatoriu Klimkovice, OSTRAVA – Klimkovice, Hýlov

Seminár o zodpovednom podnikaní
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.07.2011)
Seminár je určený malým a stredným podnikateľom na Slovensku. Obsahom seminára bude základné vysvetlenie, čo to je zodpovedné podnikanie, aké sú jeho výhody a ako môže napomôcť firmám lepšie a efektívnejšie podnikať. Na školení si vypočujete príbehy úspešného a zodpovedného podnikania Všetci účastníci dostanú zdarma praktické materiály, podľa ktorých budú môcť zlepšiť svoje podnikanie.

Podnikateľská misia do Valetty (Malta)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.07.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) pripravuje na základe poverenia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky podnikateľskú misiu do Valetty (Malta), ktorá sa uskutoční v dňoch 6 - 7. septembra 2011 v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky p. Ivana Gašparoviča na Malte. Termín: 06.09.2011 - 07.09.2011.

NARMSP presunula činnosti spojené s implementáciou štrukturálnych fondov na SIEA
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) k 10. júnu 2011 ukončila činnosti spojené s implementáciou štrukturálnych fondov.

Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2011)
Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001, ktoré bude súvisieť so zmenou zákona č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Usmernením sa zároveň predĺži termín predkladania žiadostí.

Seminár "Pôvod tovaru"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.07.2011)
Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou Hodonín pre projekt s názvom „Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání“ pozýva na bezplatný seminár „Pôvod tovaru“, ktorý sa bude konať dňa 07. júla 2011 od 09.00 h. v zasadacej miestnosti Trnavskej regionálnej komory SOPK (3. posch., č.324) Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla). Kontakt: Trnavská regionálna komora SOPK , Ing. Stanislava Prítrská, Tel: 033/5512588, e-mail: stanislava.pritrska@sopk.sk

Výstava SPIŠ EXPO 2011, Deň slovensko-maďarských hospodárskych kontaktov
(Zuzana Cáková, Výstavy, 06.07.2011)
Košická regionálna komora SOPK ponúka záujemcom z radu podnikateľov možnosť BEZPLATNEJ prezentácie svojej firmy a jej produktov na 44. ročníku celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou - SPIŠ EXPO 2011 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ktorá sa uskutoční v dňoch 14 .- 17. 7. 2011 v Spišskej Novej Vsi. Organizátorom výstavy je členská firma SOPK, SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. Výstava je organizovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013: „Kvalitná komunikácia – základ cezhraničnej podnikateľskej spolupráce“.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server