Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Autor: Mgr. Zatkalíková Monika <mzatkalikova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 10. 07. 2023

V poslednom čísle výrobného družstevníctva sme Vás informovali o zmenách, ktoré mali s účinnosťou od 1. januára 2023 nastať v chránenom zamestnávaní. Ako však aj v iných oblastiach spoločenského a pracovného života, aj v procese schvaľovania zákonov došlo k turbulentným a zásadným zmenám na poslednú chvíľu. V procese schvaľovania v Národnej rade Slovenskej republiky („NR SR“) boli vznesené viaceré pozmeňujúce návrhy a tak sa novela zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) ešte na poslednú chvíľu dotvorila.

Celý článok