Novela zákona o  sociálnej ekonomike a  sociálnych podnikoch

Autor: Mgr. Zatkalíková Monika <mzatkalikova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 10. 07. 2023

Na základe aplikačnej praxe v sociálnom podnikaní vznikla potreba novelizovať zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“). Posledná novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2023 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2023, a ktoré sa v prevažnej miere týkajú právnej úpravy rodinných podnikov.

Celý článok