Výberové konanie na riaditeľa/ľku SSOŠ Poprad

Autor: Mgr. Zatkalíková Monika <mzatkalikova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 03. 03. 2023

Zriaďovateľ COOP PRODUKT SLOVENSKO vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ľky SSOŠ.

Bližšie informácie: Výberové konanie