Ekonomická konferencia „Cirkulárna ekonomika – od teórie k praxi“

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 04. 11. 2021

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila 2. ročník ekonomickej konferencie „Cirkulárna ekonomika – od teórie k praxi“, ktorá sa bude konať online dňa 11. novembra 2021 od 11.00 h. Podujatie je organizované v spolupráci s Nadáciou na podporu ekológie a vzdelávania a Národným výborom Medzinárodnej obchodnej komory Slovensko.

Účasť je bezplatná pre registrovaných záujemcov. Témami konferencie budú praktické kroky smerom k implementácii a podpore cirkulárnej ekonomiky zo strany štátu, cirkulárna ekonomika v praxi z pohľadu podnikateľov ako aj rozšírená zodpovednosť výrobcov ako overený nástroj obehovej ekonomiky. Bližšie informácie nájdete na : www.sopk.sk