Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR, WEBINÁR

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 21. 07. 2021

Slovenská obchodná priemyselná komora v spolupráci s Poradcom podnikateľa pripravila odborný seminár: Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR, WEBINÁR dňa 22. 7. 2021. Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. prinesie komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR.

Bližšie informácie nájdete na www.sopk.sk.