Verejné obstarávanie Časť I. Hospodársky subjekt a Partner verejného sektora

Autor: Mgr. Martina Nachtmannová <poradca(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 21. 07. 2021

Ako nám naznačuje názov článku, oba tieto pojmy sú v prevažnej miere využívané v oblasti verejného obstarávania. Verejné obstarávanie je definované ako súhrn pravidiel a postupov podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Na to, aby sme bližšie pochopili proces verejného obstarávania si musíme priblížiť základné definície pojmov, ktoré sú s ním spojené

Celý článok