Výberové konanie na riaditeľa/ľku SSOŠ Bardejov

Autor: Mgr. Zatkalíková Monika <mzatkalikova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 09. 06. 2020

Bližšie informácie: Výberové konanie