Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 08. 06. 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na medzinárodné matchmakingové podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020. Podujatie ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je moderovaná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a štátu.

Cena za podujatie je 130EUR prvý účastník zo spoločnosti/ 110 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti. Termín a podmienky REGISTRÁCIE budú zverejnené v priebehu mája 2020. Kontakt: matchmaking@sario.sk Bližšie informácie : www.sario.sk