Slovensko-portugalské obchodné fórum

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 27. 02. 2020

Agentúra SARIO, odbor Národný projekt, v spolupráci s odborom Zahraničného obchodu pripravili Slovensko-portugalské obchodné fórum, ktoré sa bude konať dňa 25. marca v bratislavských priestoroch SARIO (Trnavská cesta 100) pri príležitosti návštevy predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT v Slovenskej republike.

Asociácia NERSANT patrí k najväčším portugalským organizáciám zameraným na rozvoj internacionalizácie podnikania. Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť získať aktuálne informácie o portugalskom podnikateľskom prostredí a prezentovať svoju podnikateľskú činnosť zástupcom asociácie NERSANT za účelom realizácie prieskumu trhu v Portugalsku a pomoci Slovenským spoločnostiam pri nadviazaní obchodných kontaktov s portugalskými partnermi. Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory: strojársky a elektrotechnický priemysel, stavebný priemysel, chemický priemysel, spracovanie kovov, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, inovatívne technológie, ekológia, turizmus.
Kontakt:
E: cellar@sario.sk