Konzultačný deň Írsko

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: ww.sopk.sk, Vydané dňa: 29. 01. 2020

Bratislavská Regionálna pobočka SOPK pripravila dňa 20.3.2020 stretnutie s vedúcim obchodného oddelenia na ZÚ SR v Dubline, pánom Branislavom Pochabom v rámci konzultačného dňa Írsko. Dozviete sa o možnostiach podnikania, presadenia sa na danom trhu, zapojenie sa do tendrov, perspektívy trhu

Kontakt: Ing. Ivana Kondášová, tel.: 02/48291 247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk