Konzultačný deň Rakúsko

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 29. 01. 2020

Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 5.3.2020 Konzultačný deň s Obchodnou radkyňou na ZÚ SR vo Viedni, pani Bronislavou Chmelovou. Cieľom sú možnosti podnikania, presadenia sa na danom trhu, zapojenie sa do tendrov, perspektívy trhu.

Kontakt: Ing. Ivana Kondášová, tel.: 02/48291 247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk