Podnikatežská misia do Grécka

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 29. 01. 2020

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje podnikatežskú misiu do Grécka (Atény), ktorá sa uskutoční v dňoch 30. 03. – 02. 04. 2020. Misia je pripravovaná v spolupráci s Gréckou podnikatežskou federáciou SEV a Zastupitežským úradom SR v Aténach.

V rámci programu sa uskutoční obchodné fórum a bilaterálne rokovania zorganizované na základe profilov slovenských firiem. Ciežom podujatia je posilnenie hospodárskej spolupráce, hžadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy, predstavenie slovenských podnikatežov, nadviazanie spolupráce a rokovania s partnerskými firmami v Grécku. Bližšie informácie : Ing. Juraj Paža, riaditež Útvaru Európskej únie SOPK, tel.: 02-54433272