Aktuálna legislatíva v odpadovom hospodárstve z pohľadu podnikateľov a aktuálne zmeny

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 02. 12. 2019

Sekcia odpadového hospodárstva pri SOPK, spoločnosť NATUR-PACK, a.s. a spoločnosť EKOS PLUS, s.r.o. pripravila odborný informačný seminár Aktuálna legislatíva v odpadovom hospodárstve z pohľadu podnikateľov a aktuálne zmeny .Seminár je zameraný na základné povinnosti podnikateľov vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom, ako aj k všeobecným povinnostiam pôvodcov odpadov. V rámci seminára budú predstavené aj plánované zmeny v 10. novele zákone o odpadoch.

Informácie a prihlásenie sa na seminár : Mgr.Daniela Grznárik, e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk, tel.č. 02/48291297. Seminár je bezplatný. Viac informácií v prílohe: odpady_obaly_soh_zima_2019.pdf