AI IN MANUFACTURING Vienna - Brno - Bratislava - Linz

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.een.sk, Vydané dňa: 25. 10. 2019

AI in Manufacturing (Viedeň – Brno – Bratislava – Linz) predstavuje podujatie zamerané na networking medzi vývojármi artificial intelligence riešení a výrobnými spoločnosťami, ktoré chcú inovovať svoje produkty, služby či procesy. Príďte spoznať svojich budúcich partnerov z Rakúska, Českej republiky a Slovenska a nadviažte s nimi cezhraničnú spoluprácu!

Vstupné: Zdarma. Dátum a miesto konania: 5. november 2019, Viedeň. Bližšie informácie a registrácia: https://ai-in-manufacturing2019.b2match.io/