Výzva na predkladanie ponúk - Projekt v SSOŠ Poprad

Autor: Mgr. Zatkalíková Monika <mzatkalikova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 07. 10. 2019

1. Interiérové vybavenie - dokumentácia na predkladanie ponúk

2. IKT technika - dokumentácia na predkladanie ponúk

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Bližšie informácie: PROJEKT