Slovensko-ruské podnikateľské fórum

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 18. 10. 2019

SARIO pripravila Slovensko-ruské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra v priestoroch SARIO na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Podujatie sa koná pri príležitosti návštevy delegácie z Permského kraja, RF, v Slovenskej republike.

Podnikateľské fórum je zamerané najmä na sektory elektrotechniky, spracovania kovov, automatizácie, chemického priemyslu, odevného priemyslu a výroby obalových materiálov. Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s ruskými spoločnosťami. Kontakt : Samuel Čellár, Projektový manažér, Odbor Národný projekt SARIO M: +421 908 616 193, E: cellar@sario.sk