Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.een.sk, Vydané dňa: 17. 10. 2019

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila v spolupráci s Rakúskou hospodárskou komorou, Advantage Austria a Slovenským plastikárskym klastrom "Rakúsko-slovenskú kooperačnú burzu strojárskeho a plastikárskeho priemyslu" a B2B, ktorá sa bude konať dňa 29. októbra 2019 v hoteli Luna v Žiari nad Hronom. Je určené pre firmy zo sektorov: strojársky, plastikársky.

Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov. Tie sú organizované v časovom harmonograme v dvadsaťminútových intervaloch. V rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu ponuku, či dozvedieť sa viac o ich obchodno-kooperačnom záujme o Slovensko. Kontakt : Ing. Ján Václav, riaditeľ Regionálnej komory Trenčín, e-mail: jan.vaclav@sopk.sk, Tel.: 0905-503-298