7. poľský Kongres podnikania

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.een.sk, Vydané dňa: 17. 10. 2019

Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva na 7. poľský Kongres podnikania, ktorý organizuje Poľská agentúra pre podnikanie v dňoch 24-25. októbra 2019 v meste Olsztyn.Kongres je zostavený z cca 30 diskusných panelov, ktoré sa budú zaoberať najdôležitejšími otázkami súvisiacimi s ekonomickým a sociálnym rozvojom, ako sú napríklad export, medzinárodná politika, územná expanzia, silné inovácie, synergia medzi vedou a podnikaním, podnikanie, priemysel 4.0., transfer a komercializácia poznatkov a ochrana priemyselného vlastníctva, medicína, priemysel špičkových technológií, moderné obchodné služby, ako aj obnoviteľné zdroje energie.

Súčasťou programu budú aj medzinárodné bilaterálne rokovania a nadväzovanie nových obchodných kontaktov. Očakáva sa najmä účasť firiem z Českej republiky, Slovenska, Litvy, Francúzska, USA, Rumunska a Ukrajiny.Miesto konania: Konferenčné a školiace stredisko Univerzity Warmia and Mazury, Benedykta Dybowskiego 11, Olsztyn. Informácia Vám poskytne : p. Daniela Širáňová, Slovenská obchodná a priemyselná komora, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk