Konzultačný deň SRBSKO - možnosti podnikania a investovania

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 17. 10. 2019

SOPK, Bratislava pripravila Konzultačný deň s ekonomickom diplomatkou pani Helena Zengő. Dňa: 29.10.2019 u nás v Bratislavskej RK SOPK, od 9,00 hodine. Každá firma bude mať pridelený čas svojej konzultácie.

Polhodinová konzultácia o možnostiach podnikania, spolupráce, presadenie sa na srbskom trhu, oslovenie partnerov, možnosti podnikania a investovania, praktické rady a informácie. Informácie o podujatí poskytne: Ing. Ivana Kondášová, 02/4829 1247, ivana.kondasova@sopk.sk