Podnikateľská misia na China International Import Expo

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 17. 10. 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dáva do pozornosti možnosť sprevádzať pána Richarda Rašiho, podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, počas jeho oficiálnej zahraničnej pracovnej cesty v Shanghai a Pekingu. Dátum: 03 - 11 november 2019. Miesto: Shanghai, Peking.

Organizátor : SARIO, Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, Ministerstvo hospodárstva SR, ZÚ Peking, Kancelária Čínskeho medzinárodného importného veľtrhu, Národné výstavné a kongresové centrum v Šanghaji pod záštitou Ministerstva obchodu Čínskej ľudovej republiky a Lokálnej mestskej vlády mesta Šanghaj V novembri 2019 sa v Šanghaji uskutoční už druhý ročník Čínskeho medzinárodného importného veľtrhu, ktorý bude otvorený pre všetky krajiny a regióny sveta so zámerom posilnenia vzájomnej obchodnej spolupráce a otvoreného globálneho hospodárstva. Čínska vláda, ktorá bude mať záštitu nad celým podujatím, preto privíta zástupcov zo všetkých odvetví verejného ako aj súkromného sektora s cieľom dať tomuto podujatiu globálny význam. Kontakt : Michaela Slimaková, M: +421 910 828 278, E: michaela.slimakova@sario.sk