Indicko–slovenské podnikateľské fórum 2019

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 10. 09. 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 27. septembra 2019 podnikateľské fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Indie

Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, budova Omnipolis, 8. poschodie Cena: bezplatne. Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť indickým partnerom a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do zahraničia. Kontakt: Simona Novosadová, M: +421 915 838 979, E: simona.novosadova@sario.sk