Pozvánka na seminár o obchodovaní s Ruskou federáciou

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 19. 07. 2019

Dňa 25. 9. 2019 sa uskutoční na MZVaEZ SR, Bratislava, Hlboká cesta 2 v kongresovej sále Odborný seminár, ktorý organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave.

Seminár je určený pre majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov rozhodujúcich o obchodnej politike svojich podnikov a osobitne pre pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov zabezpečujúcich vývoz, dovoz alebo zabezpečujúcich výrobnú spoluprácu a investovanie v oblasti materiálnej výroby alebo zvažujúcich vstup na toto sľubné teritórium. Ciele seminára: Oboznámiť slovenských podnikateľov s aktuálnym stavom predpisov na reguláciu zahraničného obchodu, najmä colných a technických, v podmienkach uplatňovania sankcií zo strany EÚ a zavedenia protiopatrení zo strany Ruskej federácie za účelom podpory vzájomnej obchodnej výmeny.Odborný garant: Ing. Juraj Knopp, CSc., tel.: 02/6241 1763, e-mail: juraj.knopp@sopk.sk