Podnikatežská misia do Charkova, Ukrajina

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 19. 07. 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ Kyjev organizuje 24.9.2019 podnikatežskú misiu na Ukrajinu do mesta Charkov.

Ciežom účasti na podnikatežskej misii je podpora exportných aktivít slovenských podnikatežských subjektov pôsobiacich najmä v sektore s vyššou pridanou hodnotou, nadviazanie nových kontaktov, obchodných vzahov a spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými spoločnosami. Pre účastníkov bude pripravený program pozostávajúci z B2B rokovaní s potenciálnymi ukrajinskými obchodnými partnermi (najmä z Charkovskej, Sumskej a Poltavskej oblasti), ako aj z návštevy lokálnych ukrajinských spoločností. KONTAKT : TomᚠŠándor, M: +421 915 839 495, E: tomas.sandor@sario.sk, Andrej Koleda, M: +421 910 828 342, E: andrej.koleda@sario.sk.