Slovensko - Ukrajinské fórum

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 03. 04. 2019

Košická regionálna komora SOPK ako partner podujatia pripravila 5. ročník SLOVENSKO-UKRAJINSKÉHO FÓRA, ktoré sa bude konať dňa 29. apríla 2019 v Košiciach. Zároveň ponúka možnosť zapojiť sa a odprezentovať Vašu spoločnosť na podujatí vo forme prezentačného stánku (40 EUR s DPH/deň), v prípade záujmu aj v inej forme. Kontakt : zuzana.fecova@sopk.sk.