Informačná a komunikačná bezpečnosť firmy

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 03. 04. 2019

Spoločnosť Unicorn Systems SK s. r. o. v spolupráci s Prešovskou regionálnou komorou pripravili bezplatný seminár s podtitulom Informačná a komunikačná bezpečnosť firiem. V dnešnom svete majú dáta a informácie značnú hodnotu. IT systémy obsahujúce tieto dáta sa môžu dostať do pozornosti útočníkov, ktorí mnohokrát dokážu spôsobiť výpadky, poškodiť reputáciu, čo vedie k strate dôvery klientov.

Bližšie informácie : informácie vám poskytneme na číslach tel. 051 7732818, 0905 963380.