Najväčší svetový veľtrh v kovopriemysle EMO Hanover 2019 a b2b

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.een.sk, Vydané dňa: 03. 04. 2019

Pozývame Vás na kooperačné podujatie počas EMO Hannover, ktoré je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov ponúka možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových dodávateľov, odberateľov a partnerov pre rôzne druhy spolupráce. Termín konania: 16. - 20. septembra 2019. Hlavné zameranie veľtrhu: obrábacie stroje, výrobné systémy, automatizované toky materiálov, výpočtová technika, priemyselná elektronika a príslušenstvo.

Vystavovatelia na veľtrhu a klienti siete Enterprise Europe Network sa môžu bezplatne zaregistrovať na web stránke podujatia do 31. júla 2019. Registračný poplatok pre ostatných účastníkov je 250,- EUR.