Slovenská kooperačná burza Nitra 2019

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 08. 02. 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)pripravila kooperačné podujatie zo série podujatí SARIO BUSINESS LINK - Slovenská kooperačná burza NITRA 2019, ktoré sa bude konať dňa 22. mája 2019 v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre, v rámci 26. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Naďa Hladká : Tel : +421 2 5826 0321, Mobil: +421 910828227, E-mail: nada.hladka@sario.sk