Stretnutie s námestníkom ministra zahraničných veci Kazaššskej republiky

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 29. 01. 2019

Dňa 5. februára 2019 pripravilo SARIO stretnutie s Romanom Vasilenkom, námestníkom ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky, ktoré sa uskutoční v priestoroch SARIO na Trnavskej ceste 100 v Bratislave.

Slovenské spoločnosti budú mať jedinečnú príležitosť prezentovať svoje záujmy a plánované aktivity v Kazachstane a adresovať konkrétne otázky spojené s obchodovaním, investovaním a podnikaním v Kazachstane na námestníka. Podujatia sa môžu zúčastniť slovenské spoločnosti zo všetkých sektorov, ktoré majú záujem presadiť sa na kazašskom trhu. Účasť je bezplatná. Rokovací jazyk: ruský Kontakt : M: +421 910 828 342 | E: andrej.koleda@sario.sk