Podnikateľská misia do Monaka a Nice

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 09. 01. 2019

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje podnikateľskú misiu do južného Francúzska a Monaka, ktorá sa uskutoční v dňoch 04. - 08. marca 2019. Misia je pripravovaná v spolupráci s OPK Monako, Monaco Economic Board, OPK Nice a Zastupiteľským úradom SR v Paríži.

V rámci programu sa uskutoční obchodné fórum a bilaterálne rokovania zorganizované na základe profilov slovenských firiem. Cieľom podujatia je posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy, predstavenie slovenských podnikateľov, nadviazanie spolupráce a rokovania s partnerskými firmami vo Francúzsku. Sektorové zameranie: IT inovatívne firmy, technológie pre obnoviteľné energie, Automobilový priemysel - subdodávky, Strojárstvo - výroba špeciálnych strojov a nástrojov, automatizácia, robotizácia, Agri-food sektor, potraviny, poľnohospodárstvo, Textil - športové a módne oblečenie, Zdravotníctvo, Cestovný ruch, Logistika, doprava. Kontakt : sopkueu@sopk.sk