Bezplatný seminár "Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy"

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www,.sopk.sk, Vydané dňa: 20. 12. 2018

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Affida s.r.o.pripravila bezplatný seminár "Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy pre malé a stredné firmy dňa 29. januára 2019 v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Jašíkova 6. Kontakt : e-mail: sopkrkbl@sopk.sk tel: 02/48291257