Stretnutie s honorárnymi konzulmi SR v zahraničí

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Vydané dňa: 10. 10. 2018

Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina a MZVaEZ SR si Vás dovoľujú pozvať na STRETNUTIE S HONORÁRNYMI KONZULMI SR V ZAHRANIČÍ, ktoré sa uskutoční 24.10.2018 o 14:45 - 17:00 hod. v Chateau Gbeľany, Hlavná 140, Gbeľany.

Honorárni konzuli veľmi dobre poznajú hospodárske prostredie vo svojej krajine, preto je to jedinečná príležitosť nadviazať nové kontakty v teritóriách kde už obchodujete prípadne vytvoriť si prehľad o nových teritóriách. Na stretnutí sa zúčastní viac ako 130 honorárnych konzulov z 82 krajín sveta. Z organizačných dôvodov je nutné sa vopred prihlásiť zaslaním vyplnenej prihlášky na zahrza@za.scci.sk. Účasť bezplatná. Kontakt : Róbert Vydra, T: 041-7235 102, -655, E-mail: zahrza@za.scci.sk