Projekt v SSOŠ Poprad

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 20. 09. 2018

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Bližšie informácie: PROJEKT