Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí.

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 06. 02. 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí. Dátum: štvrtok, 15. február 2018, od 10.00. Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava.

Prepojenie virtuálneho a reálneho sveta ponúka množstvo príležitostí, ktoré môžete využiť v prospech vášho podnikania. Stále viac firiem stavia na sociálne siete, aby sa dozvedeli informácie o svojich zákazníkoch a budovali vzťahy s potenciálnymi zákazníkmi. Investícia do sociálnych sietí sa stáva nutnosťou, nie luxusom. Pripravovaný seminár vám pomôže zorientovať sa v spleti sociálnych sietí, zistiť, ktoré sú pre vaše podnikanie prínosné a ako pomocou nich efektívne budovať vašu značku. Kontakt: Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk