Podnikateľské príležitosti v Taliansku

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 20. 11. 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pre slovenských podnikateľov seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraného na podporu vzájomných obchodných vzťahov medzi slovenskými a talianskymi podnikateľskými subjektmi. Súčasťou podujatia budú najmä B2B rokovania s partnerskými spoločnosťami z Talianska.

Podujatie sa uskutoční štvrtok, 14. december 2017 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava bezplatne. Bližšie informácie : Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk, M: 0910 828 327, Miriam Sabadošová, E: miriam.sabadosova@sario.sk, E: 0910 828 301