Podnikatežská misia z Jaroslavskej oblasti (Ruská federácia)

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 20. 11. 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v spolupráci s Obchodným zastupitežstvom Ruskej federácie na Slovensku a Exportným centrom Jaroslavskej oblasti pripravili pre odbornú podnikatežskú verejnos podnikatežskú misiu ruských spoločností z Jaroslavskej oblasti na Slovensko.

Predstavitelia Jaroslavskej oblasti budú prezentova jej ekonomický a investičný potenciál a predstavia ruské investičné projekty v zahraničí. Ciežom podnikatežskej misie je nadviazanie a rozvoj obchodnej spolupráce, získanie nových kontaktov a partnerov pre realizáciu spoločných projektov na Slovensku a v Rusku. Misia sa uskutoční : utorok, 28. november 2017 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie. Kontakt: Silvia Trajčíková, M: +421 915 839 495, T: +421 2 58 260 220, E: silvia.trajcikova@sario.sk